ვირტუალური საფეხბურთო ლიგა
სეზონი: 6081 ტური: 7
წესები
VL Pარის - VL ღომე
ძირითადი შედეგი
1
2.85
X
3.75
2
2.15
I ტაიმის შედეგი
1
3.50
X
2.45
2
2.60
გოლები
1.5 <
4.20
1.5 >
1.18
გოლები
2.5 <
2.15
2.5 >
1.65
გოლები
3.5 <
1.45
3.5 >
2.55
+0
გოლების რაოდენობა
1
5.75
4
5.00
0
24.00
5
8.00
2
3.95
3
4.05
6+
14.75
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.55
0
3.80
3
9.25
2
3.45
4+
16.75
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.75
0
4.75
2
3.10
3
7.00
4+
14.50
+0
ნაკლები და ფრე
22.00
ნაკლები და სტუმ
9.00
მეტი და მასპინძ.
3.30
მეტი და ფრე
4.10
მეტი და სტუმ
2.60
ნაკლები და მასპ.
12.75
+0
ნაკლები და ფრე
5.50
ნაკლები და სტუმ
5.25
მეტი და მასპინძ.
4.05
მეტი და ფრე
9.00
მეტი და სტუმ
3.20
ნაკლები და მასპ.
7.50
+22
VL Mადრიდ - VL Aმსტერდამ
ძირითადი შედეგი
1
2.00
X
3.80
2
3.15
I ტაიმის შედეგი
1
2.20
X
3.15
2
3.25
გოლები
1.5 <
4.75
1.5 >
1.15
გოლები
2.5 <
2.40
2.5 >
1.50
გოლები
3.5 <
1.55
3.5 >
2.25
+0
გოლების რაოდენობა
1
7.25
4
4.35
0
21.00
5
7.75
3
4.10
2
4.30
6+
11.50
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
3.20
0
4.85
3
5.75
2
3.40
4+
8.25
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.50
0
3.80
2
3.55
3
8.00
4+
23.00
+0
ნაკლები და ფრე
19.00
ნაკლები და სტუმ
13.50
მეტი და მასპინძ.
2.20
მეტი და ფრე
4.25
მეტი და სტუმ
3.70
ნაკლები და მასპ.
12.50
+0
ნაკლები და ფრე
5.75
ნაკლები და სტუმ
8.25
მეტი და მასპინძ.
2.55
მეტი და ფრე
9.25
მეტი და სტუმ
4.55
ნაკლები და მასპ.
6.75
+22
VL Lონდონ - VL Aტჰენს
ძირითადი შედეგი
1
1.55
X
3.85
2
5.50
I ტაიმის შედეგი
1
1.80
X
2.75
2
6.00
გოლები
1.5 <
3.50
1.5 >
1.25
გოლები
2.5 <
1.85
2.5 >
1.85
გოლები
3.5 <
1.30
3.5 >
3.10
+0
გოლების რაოდენობა
1
5.00
0
13.75
4
5.25
5
11.75
2
3.55
3
4.10
6+
29.00
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.95
0
6.25
2
3.15
3
5.75
4+
8.50
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.45
0
2.05
2
6.00
3
20.00
4+
100.00
+0
ნაკლები და ფრე
12.50
ნაკლები და სტუმ
16.25
მეტი და მასპინძ.
1.90
მეტი და ფრე
4.95
მეტი და სტუმ
7.25
ნაკლები და მასპ.
6.25
+0
ნაკლები და ფრე
4.80
ნაკლები და სტუმ
12.75
მეტი და მასპინძ.
2.55
მეტი და ფრე
14.25
მეტი და სტუმ
8.25
ნაკლები და მასპ.
3.30
+22
VL Aნკარა - VL Vიენნა
ძირითადი შედეგი
1
1.95
X
3.50
2
3.60
I ტაიმის შედეგი
1
2.45
X
2.20
2
4.60
გოლები
1.5 <
2.70
1.5 >
1.40
გოლები
2.5 <
1.55
2.5 >
2.30
გოლები
3.5 <
1.16
3.5 >
4.50
+0
გოლების რაოდენობა
1
3.85
4
8.00
0
9.25
5
18.50
3
4.30
2
3.25
6+
44.00
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.60
0
3.50
2
3.85
3
7.75
4+
19.50
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.50
0
2.20
2
5.25
3
23.00
4+
56.00
+0
ნაკლები და ფრე
8.75
ნაკლები და სტუმ
9.25
მეტი და მასპინძ.
2.60
მეტი და ფრე
5.25
მეტი და სტუმ
5.25
ნაკლები და მასპ.
5.75
+0
ნაკლები და ფრე
3.90
ნაკლები და სტუმ
5.75
მეტი და მასპინძ.
3.55
მეტი და ფრე
21.00
მეტი და სტუმ
7.75
ნაკლები და მასპ.
3.55
+22
VL ძაგრებ - VL Mოსცოწ
ძირითადი შედეგი
1
2.80
X
3.00
2
2.60
I ტაიმის შედეგი
1
3.35
X
2.20
2
3.10
გოლები
1.5 <
2.40
1.5 >
1.50
გოლები
2.5 <
1.50
2.5 >
2.40
გოლები
3.5 <
1.16
3.5 >
4.65
+0
გოლების რაოდენობა
1
3.50
4
6.75
0
7.50
2
3.65
3
4.50
5
23.00
6+
100.00
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.35
0
2.70
2
4.45
3
14.50
4+
43.00
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.50
0
2.60
2
4.60
3
11.00
4+
58.00
+0
ნაკლები და ფრე
7.00
ნაკლები და სტუმ
6.25
მეტი და მასპინძ.
4.15
მეტი და ფრე
4.50
მეტი და სტუმ
3.90
ნაკლები და მასპ.
6.75
+0
ნაკლები და ფრე
3.40
ნაკლები და სტუმ
4.75
მეტი და მასპინძ.
6.00
მეტი და ფრე
15.00
მეტი და სტუმ
4.80
ნაკლები და მასპ.
4.45
+22
VL Pრაგუე - VL Lისბონ
ძირითადი შედეგი
1
5.00
X
3.50
2
1.70
I ტაიმის შედეგი
1
4.95
X
2.60
2
2.00
გოლები
1.5 <
3.55
1.5 >
1.25
გოლები
2.5 <
1.85
2.5 >
1.85
გოლები
3.5 <
1.30
3.5 >
3.35
+0
გოლების რაოდენობა
1
5.25
0
12.75
4
6.25
5
12.25
2
3.55
3
3.65
6+
22.00
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.40
0
2.35
2
5.50
3
17.25
4+
58.00
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
3.00
0
5.25
2
3.00
3
6.50
4+
9.75
+0
ნაკლები და ფრე
11.75
ნაკლები და სტუმ
7.25
მეტი და მასპინძ.
6.50
მეტი და ფრე
4.40
მეტი და სტუმ
2.00
ნაკლები და მასპ.
15.50
+0
ნაკლები და ფრე
4.35
ნაკლები და სტუმ
3.90
მეტი და მასპინძ.
8.25
მეტი და ფრე
12.75
მეტი და სტუმ
2.60
ნაკლები და მასპ.
10.25
+22
VL Bერნ - VL ჩოპენჰაგენ
ძირითადი შედეგი
1
2.65
X
3.05
2
2.70
I ტაიმის შედეგი
1
3.50
X
1.95
2
3.60
გოლები
1.5 <
2.25
1.5 >
1.55
გოლები
2.5 <
1.35
2.5 >
2.90
გოლები
3.5 <
1.09
3.5 >
6.25
+0
გოლების რაოდენობა
1
3.20
0
7.50
4
10.00
5
50.00
3
4.70
2
3.10
6+
88.00
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.35
0
2.55
2
4.70
3
15.00
4+
86.00
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.30
0
2.45
2
5.25
3
13.75
4+
68.00
+0
ნაკლები და ფრე
7.25
ნაკლები და სტუმ
6.25
მეტი და მასპინძ.
4.20
მეტი და ფრე
4.55
მეტი და სტუმ
4.15
ნაკლები და მასპ.
5.75
+0
ნაკლები და ფრე
3.20
ნაკლები და სტუმ
4.20
მეტი და მასპინძ.
6.50
მეტი და ფრე
25.00
მეტი და სტუმ
6.00
ნაკლები და მასპ.
3.90
+22
VL Kიევ - VL Bერლინ
ძირითადი შედეგი
1
4.05
X
3.80
2
1.75
I ტაიმის შედეგი
1
4.50
X
2.60
2
2.10
გოლები
1.5 <
4.15
1.5 >
1.20
გოლები
2.5 <
2.15
2.5 >
1.65
გოლები
3.5 <
1.40
3.5 >
2.75
+0
გოლების რაოდენობა
1
6.00
4
5.25
0
17.75
5
9.50
3
3.65
2
3.95
6+
14.75
+0
მასპინძელი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
2.35
0
2.80
2
4.85
3
10.50
4+
38.00
+0
სტუმარი გუნდის გოლების რაოდენობა
1
3.55
0
5.00
3
4.90
2
3.00
4+
10.50
+0
ნაკლები და ფრე
16.25
ნაკლები და სტუმ
10.50
მეტი და მასპინძ.
5.25
მეტი და ფრე
4.40
მეტი და სტუმ
1.95
ნაკლები და მასპ.
11.50
+0
ნაკლები და ფრე
5.25
ნაკლები და სტუმ
5.00
მეტი და მასპინძ.
6.50
მეტი და ფრე
10.25
მეტი და სტუმ
2.40
ნაკლები და მასპ.
8.50
+22
ფსონის გასაკეთებლად გთხოვთ მონიშნოთ სასურველი თამაში
ფავორიტები
დააჭირეთ
და აირჩიეთ თქვენი
ფავორიტი თამაში
მიმდინარე LIVE
ფეხბურთი TOP - ლიგები (2)
უეფა - ევროპის ლიგა
ცსკა - ცრვენა ზვეზდა
ცსკა - ცრვენა ზვეზდა
-:-  არ დაწყებულა 0'
პორტუგალია სუპერლიგა
ეშტორილი - პორტუ
ეშტორილი - პორტუ
1:0  შესვენება HT
ფეხბურთი - ყველა ლიგა (22)
იტალია
კოლიჯიანა - სანსეპოლკრო
კოლიჯიანა - სანსეპოლკრო
0:0  I ტაიმი 22'
საერთაშორისო. კლუბები
მფმ სკ - რეალ ბამაკო
მფმ სკ - რეალ ბამაკო
1:0  მე 2 ტაიმი 90'
ალესუნდი - სტარტი
ალესუნდი - სტარტი
0:0  მე 2 ტაიმი 89'
რუბინი - ლილესტრომი
რუბინი - ლილესტრომი
1:1  შესვენება HT
ესპერანს ტუნისი - ასაკ კონკორდი
ესპერანს ტ... - ასაკ კონკორდი
1:0  შესვენება HT
ავარტა - გრევე
ავარტა - გრევე
1:0  I ტაიმი 19'
ჰონვედი II - მონორი სე
ჰონვედი II - მონორი სე
-:-  არ დაწყებულა 0'
პეტრკოვიცე - ჰლუცინი
პეტრკოვიცე - ჰლუცინი
-:-  არ დაწყებულა 0'
საერთაშორისო ახალგაზრდული
ლივერპული - მანჩესტერი
ლივერპული - მანჩესტერი
2:0  მე 2 ტაიმი 90'
ბაიერნი - რეალი
ბაიერნი - რეალი
-:-  არ დაწყებულა 0'
თურქეთი
ისტანბულსპორი - მანისა
ისტანბულსპორი - მანისა
0:0  შესვენება HT
ელაზიგსპორი - გირესუნსპორი
ელაზიგსპორი - გირესუნსპორი
1:1  I ტაიმი 45'
კოლუმბია
პოპაიანი - ორსომარსო
პოპაიანი - ორსომარსო
0:0  I ტაიმი 22'
უნგრეთი
გიორ ეტო - ბალმაზუივაროში
გიორ ეტო - ბალმაზუივა...
2:3  მე 2 ტაიმი 90'
მტკ ბუდაპეშტი - სენიო კარნიფექსი
მტკ ბუდაპეშტი - სენიო კარნ...
3:0  შესვენება HT
სიოფოკი - ჰონვედი
სიოფოკი - ჰონვედი
-:-  არ დაწყებულა 0'
კვიპროსი
კარმიოტისა პოლემიდიონი - პაეკი
კარმიოტისა... - პაეკი
1:0  მე 2 ტაიმი 90'
პაპოსი - ენოსის პარალიმნი
პაპოსი - ენოსის პარ...
2:0  მე 2 ტაიმი 90'
დოქსა კატოკოპია - ომონია
დოქსა კატო... - ომონია
1:1  მე 2 ტაიმი 90'
არისი - ოლ. ნიქოზია
არისი - ოლ. ნიქოზია
0:0  I ტაიმი 45'
საუდის არაბეთი
ალ ნაიომი - ალ ტაი
ალ ნაიომი - ალ ტაი
0:0  მე 2 ტაიმი 78'
ჩოგბურთი TOP - ლიგები (3)
ATP. მარსელი
ფაბიანო ტ. - ჯუმხური დ.
ფაბიანო ტ. - ჯუმხური დ.
1:0  მეორე სეტი 
WTA დუბაი
კონტა ჯ. - კასატკინა დ.
კონტა ჯ. - კასატკინა დ.
-:-  არ დაწყებულა 
ჩოგბურთი - ყველა ლიგა (8)
ნაპოლიტანო ს. - დე ბაკერი ტ.
ნაპოლიტანო ს. - დე ბაკერი ტ.
1:0  მეორე სეტი 
ბლინკოვა ა./იურაკი დ. - ბარა ი. მ./ბუზარენსკუ მ.
ბლინკოვა ა... - ბარა ი. მ....
0:0  პირველი სეტი 
ბროვილი მ./ფურნესი ე. - პატაელი ბ./ზემელი ი.
ბროვილი მ.... - პატაელი ბ....
0:1  მეორე სეტი 
ბაბოში ტ. - მარია ტ.
ბაბოში ტ. - მარია ტ.
1:0  მეორე სეტი 
კოლჰოფი ვ./სიტაკი ა. - ლიპსკი ს./შარანი დ.
კოლჰოფი ვ.... - ლიპსკი ს./...
0:0  პირველი სეტი 
რუეფერი ლ. - გრამატიკოპულუ ვ.
რუეფერი ლ. - გრამატიკოპ...
0:0  პირველი სეტი 
მონოვა პ. - კელზერი რ.
მონოვა პ. - კელზერი რ.
0:0  პირველი სეტი 
ფრუტერო ჯ-პ/ჟილი ფ - ფარია ლ. / ლეოტე პრატა მ.
ფრუტერო ჯ-... - ფარია ლ. /...
0:0  პირველი სეტი 
კალათბურთი (2)
ფლამენგო - მინასი
ფლამენგო - მინასი
0:17  1 მეოთხ. 8'
ოსტროვია ოსტროვ ვიელკოპოლსკი - სედლცე
ოსტროვია ო... - სედლცე
-:-  არ დაწყებულა 0'
ჰოკეი (17)
ლოკო იუნიორ იაროსლავი - ბრიანსკი
ლოკო იუნიო... - ბრიანსკი
3:1  მე 3 პერიოდი 45'
მხკ დინამო სპბ - სერებრიანიე ლვი
მხკ დინამო... - სერებრიანი...
0:2  მე 2 ტაიმი 36'
მხკ ატლანტი - ჩაიკა ნიჟნი ნოვ.
მხკ ატლანტი - ჩაიკა ნიჟნ...
0:1  მე 2 ტაიმი 23'
კაპიტანი - ამურსკიე ტიგრი
კაპიტანი - ამურსკიე ტ...
0:1  მე 2 ტაიმი 21'
მხკ დინამო მსკ. - ჰკ რიგა
მხკ დინამო... - ჰკ რიგა
2:0  შესვენება1 0'
სკა-1946 - კუნლუნ რედ სტარი(ახალ)
სკა-1946 - კუნლუნ რედ...
1:0  მე 2 ტაიმი 21'
ტორონტო მარლისი - ბინჰემპტონი
ტორონტო მა... - ბინჰემპტონი
0:0  შესვენება1 0'
კრემენჩუგი - დინამო ხარკოვი
კრემენჩუგი - დინამო ხარ...
0:0  შესვენება1 0'
კ-ვანტა - პელიტატი
კ-ვანტა - პელიტატი
1:0  I ტაიმი 11'
ჰერმესი - ტუტო
ჰერმესი - ტუტო
0:0  I ტაიმი 9'
იოკიპოიატი - იმატრან კეტერი
იოკიპოიატი - იმატრან კე...
0:0  I ტაიმი 8'
ლეკი - იპკ
ლეკი - იპკ
0:0  I ტაიმი 10'
როკი - საპკო
როკი - საპკო
0:0  I ტაიმი 8'
ესპო იუნ. - კეუპა
ესპო იუნ. - კეუპა
0:0  I ტაიმი 10'
მხკ კრილია სოვეტოვი - ლოკო
მხკ კრილია... - ლოკო
0:0  I ტაიმი 11'
უიპეშტი - კორონა ბრასოვი
უიპეშტი - კორონა ბრა...
-:-  არ დაწყებულა 0'
დაბ. დოკლერი - ჩიკსერედა
დაბ. დოკლერი - ჩიკსერედა
-:-  არ დაწყებულა 0'
ფრენბურთი (13)
ბიჩმარგა - ალ ამენი (სუდანი)
ბიჩმარგა - ალ ამენი (...
2:0  მესამე სეტი 0'
აეკი - ირაკლის სალ
აეკი - ირაკლის სალ
0:2  მესამე სეტი 0'
ოლიმპიაკოსი - იკაროს ჩალკიდასი აპფს
ოლიმპიაკოსი - იკაროს ჩალ...
1:0  მეორე სეტი 0'
დინამო ყაზანი - ჰემიკ პოლიცე
დინამო ყაზანი - ჰემიკ პოლიცე
0:1  მეორე სეტი 0'
პროშტეიოვი - კონელიანო
პროშტეიოვი - კონელიანო
0:1  მეორე სეტი 0'
ლევსკი - ჩერნო მორე
ლევსკი - ჩერნო მორე
0:0  პირველი სეტი 0'
ვანტაა - ჰურიკაანი
ვანტაა - ჰურიკაანი
0:0  პირველი სეტი 0'
ეთნიკოსი ოფპფ - პანათინაიკოსი
ეთნიკოსი ოფპფ - პანათინაიკოსი
0:0  პირველი სეტი 0'
პაოკი - მას ნიკი აიგინიოუ
პაოკი - მას ნიკი ა...
-:-  არ დაწყებულა 0'
ოლიმპია ბერლინი - მიუნსტერი
ოლიმპია ბე... - მიუნსტერი
-:-  არ დაწყებულა 0'
ხელბურთი (4)
ჩეხოვსკიე მედვედი - სუნგული
ჩეხოვსკიე ... - სუნგული
20:13  შესვენება HT
ფილიპოსი. - დრამა
ფილიპოსი. - დრამა
21:13  მე 2 ტაიმი 31'
უნივ. ნევა - უგნტუ–ვნზმ უფა
უნივ. ნევა - უგნტუ–ვნზმ...
10:5  I ტაიმი 21'
პლოცკი - პიოტრკუვ ტრიბ.
პლოცკი - პიოტრკუვ ტ...
-:-  არ დაწყებულა 0'
ბადმინტონი (3)
ებიარა შ. - სრი ფატმავატი ფ.
ებიარა შ. - სრი ფატმავ...
1:1  მესამე სეტი 0'
ლინო მუნოზი - დინესენი კ.
ლინო მუნოზი - დინესენი კ.
0:0  პირველი სეტი 0'
ბასოვა ა./ფუჩსოვა მ. - გარინო ს./ივერსენი ლ.
ბასოვა ა./... - გარინო ს./...
1:0  მეორე სეტი 0'
სნუკერი (2)
უილსონი კ. - ჯოისი მ.
უილსონი კ. - ჯოისი მ.
3:2  მატჩი მიმდინარეობს 
უილიამსი მ.ჯ. - ბინემი ს.
უილიამსი მ.ჯ. - ბინემი ს.
2:1  მატჩი მიმდინარეობს 
ფეხბურთი (22)
ლევერკუზენი - შალკე
ლევერკუზენი - შალკე
21.02.18 21:15
ჩოგბურთი TOP - ლიგები (3)
დონსკოი ე. - იანგი დ.
დონსკოი ე. - იანგი დ.
21.02.18 21:00
ფრენბურთი (13)
ოსტრავა - დინამო კრასნოდარი
ოსტრავა - დინამო კრა...
21.02.18 21:00
ალ არაბი დოჰა - ალ სალამი
ალ არაბი დოჰა - ალ სალამი
21.02.18 21:00
ვენე შინან ჰაიფა II - ას საპირ ჰაპოელ შარ ჰანეგევი
ვენე შინან... - ას საპირ ჰ...
21.02.18 21:15
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება
300 ლარიანი გარანტირებული ტურნირი სეკაში დაიწყება 21:00 საათზე.
გადასვლა