შეტყობინება
500 ლარიანი გარანტირებული ტურნირი დომინოში დაიწყება 23:00 საათზე.
გადასვლა
GEO
02.03.2014
12:45
უსაფრთხოების ოფციები
კონფიგურაცია
როგორ ვიბრუნებთ თანხას?
შეადგინე ბილეთი მინიმუმ 6 გადაბმით და 1 პოზიციის წაგების შემთხვევაში დაიბრუნე დადებული თანხის 50%, 75%, 100%, 200% ან 300%!
6-1. თუ თქვენს ბილეთში მონიშნული გაქვთ 6 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის 50 %. მაგ: თუ თქვენ დადეთ ბილეთი 10 ლარიანი ფსონით 6 თამაშზე და მხოლოდ ერთი პროგნოზი არ გამართლდა, უკან მიიღებთ 5 ლარს პრომო კოდის სახით.
7-1. თუ თქვენს ბილეთში მონიშნული გაქვთ 7 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის 75 %.
8-1. თუ თქვენს ბილეთში მონიშნული გაქვთ 8 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის 100 %.
9-1. თუ თქვენს ბილეთში მონიშნული გაქვთ 9 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის 200 %.
10-1 ან მეტი. თუ თქვენს ბილეთში მონიშნული გაქვთ 10 ან მეტი პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის 300 %.
აქციის პირობები:
1ბილეთში თითოეული პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი უნდა იყოს 1.5 ან მეტი
2აქცია ვრცელდება ექსპრეს ბილეთებზე სპორტის ყველა სახეობაში (პრემატჩი, ლაივი, ვირტუალური სპორტი)
3თუ ბილეთში შემავალი თამაშებიდან რომელიმე თამაში გადაიდო ან ჩაიაშალა და კოეფიციენტი გახდა 1-ის ტოლი, ამ შემთხვევაში ბილეთი აქციაში არ იღებს მონაწილეობას
4ფსონის დადების შემდგომ თამაშის ან თამაშების დამატების შემთხვევაში ბილეთი აქციაში არ იღებს მონაწილეობას
5პრომო კოდით დადებული ბილეთი განმეორებით არ ღებულობს მონაწილეობას არცერთ პრომო აქციაში
6პრომო კოდით გაკეთებული ფსონის მოგების შემთხვევაში, მომხმარებელს ანგარიშზე დაერიცხება ბილეთში მოგებულ თანხას გამოკლებული დადებული ფსონი ( მაგ: მომხმარებელმა დადო 10 ლარი და მოიგო 50 ლარი, მას ანგარიშზე დაერიცხება 50-10 ანუ 40 ლარი)
7თუ თქვენს ბილეთში არ გამართლდა ერთზე მეტი პოზიცია, ბილეთი გადადის "სპორტ ბონუს+" აქციაში, სადაც უფასოდ გერგებათ ყოველი მეასე ბილეთის დადება.
8კომპანია "კრისტალბეთი" იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან გააუქმოს აქციის პირობები.


მიღებული პრომო კოდი ჩაწერეთ დასადებ ბილეთში თანხის ჩასაწერ ველში, რის შედეგადაც დაიდება შესაბამისი თანხის ბონუს ბილეთი. პრომო კოდის გამოყენება შესაძლებელია კოდის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში. ვადის გასვლის შემდგეგ კოდი გაუქმდება.
საიტის მომხმარებლები ვალდებულნი არიან დაიცვან თამაშის და www.crystalbet.com ის მოხმარების წესები, ვებ გვერდი გამოიყენონ მხოლოდ თამაშის და
გართობის მიზნით, ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას , რომ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია შეიძლება შეცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე,
ვებ გვერდზე მომხმარებლების ნებისმიერი არა სანქცირებული ქმედების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ
უფლებას, რათა აღკვეთოს მსგავსი ქმედებები.
LICENSE#: 19-05/218 19-04/34
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი