როგორ ვიბრუნებთ თანხას?
შეადგინე ბილეთი მინიმუმ 6 გადაბმით და 1 პოზიციის წაგების შემთხვევაში დაიბრუნე დადებული თანხის
100%, 200% ან 300%!
6-1
თუ ბილეთში მონიშნული გაქვთ 6 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის
100%
7-1
თუ ბილეთში მონიშნული გაქვთ 7 პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის
200%
8-1
თუ ბილეთში მონიშნული გაქვთ 8 ან მეტი პოზიცია და არ გამართლდება ერთი პოზიცია, დაგიბრუნდებათ დადებული თანხის
300%
აქციის პირობები:
1ბილეთში თითოეული პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი უნდა იყოს 1.5 ან მეტი
2აქცია ვრცელდება ექსპრეს ბილეთებზე სპორტის ყველა სახეობაში (პრემატჩი, ლაივი, ვირტუალური სპორტი)
3თუ ბილეთში შემავალი თამაშებიდან რომელიმე თამაში გადაიდო ან ჩაიაშალა და კოეფიციენტი გახდა 1-ის ტოლი, ამ შემთხვევაში ბილეთი აქციაში არ იღებს მონაწილეობას
4ფსონის დადების შემდგომ თამაშის ან თამაშების დამატების ან წაშლის შემთხვევაში ბილეთი აქციაში არ იღებს მონაწილეობას
5პრომო კოდით დადებული ბილეთი განმეორებით არ ღებულობს მონაწილეობას არცერთ პრომო აქციაში
6პრომო კოდით გაკეთებული ფსონის მოგების შემთხვევაში, მომხმარებელს ანგარიშზე დაერიცხება ბილეთში მოგებულ თანხას გამოკლებული დადებული ფსონი ( მაგ: მომხმარებელმა დადო 10 ლარი და მოიგო 50 ლარი, მას ანგარიშზე დაერიცხება 50-10 ანუ 40 ლარი)
7თუ თქვენს ბილეთში არ გამართლდა ერთზე მეტი პოზიცია, ბილეთი გადადის "სპორტ ბონუს+" აქციაში, სადაც უფასოდ გერგებათ ყოველი მეასე ბილეთის დადება.
8კომპანია "კრისტალბეთი" იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან გააუქმოს აქციის პირობები.


აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება