რედაქტირება
დაარედაქტირე ბილეთი საკომისიოს გარეშე
დაამატე ან წაშალე თამაში ბილეთში როცა მოისურვებ
დაამატე
სპორტის ნებისმიერი
პოზიცია
წაშალე
ნებისმიერი საეჭვო
პოზიცია


წესები და პირობები:
1
ფუნქცია ვრცელდება მხოლოდ ექსპრეს ბილეთებზე სპორტის ყველა სახეობაში. მინიმალური ფსონი უნდა შეადგენდეს 10 თეთრს.
2
აქტიურ ბილეთში პოზიციის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. პოზიციის დამატება შესაძლებელია როგორც პრემატჩიდან ასევე ლაივიდან.
3
ბილეთში პოზიციის წაშლის ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია, სანამ დარჩენილი კოეფიციენტი ან მათი ჯამი 1.4-ს არ ჩამოცდება.
4
ბილეთიდან პოზიციის წაშლის შემთხვევაში ჯამური კოეფიციენტი შემცირდება ამოშლილი კოეფიციენტით. წაშლილი პოზიციის დამატება შეუძლებელია.
5
წაშლის ფუნქცია არააქტიურია თუ ბილეთში შემავალი რომელიმე პოზიცია შეჩერებულია, დაწყებულია ან კოეფიციენტი 30%-ით შეიცვალა.
6
ბილეთში წაშლის ან დამატების ფუნქციის გამოყენების შემდეგ ქეშაუთ ფუნქციების გამოყენება შესაძლებელია.
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება