წესებიფეხბურთი

1 ფეხბურთის შემთხვევაში ყველა ფსონი მიიღება თამაშის რეგლამენტით დადგენილი ძირითად დროში (90 წუთი - 2 ტაიმი, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 45 წუთი) პლიუს მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო ანუ 90+X წთ (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერეია.) მსაჯის მიერ საფინალო სასტვენის მიცემა ნიშნავს მატჩისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვას და მატჩის დამთავრებას. საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.

2 პირველი ტაიმის სათამაშო დროდ ითვლება 45+X წთ პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ მოედანზე მომხდარი მოვლენები მხედველობაში არ მიიღება მაგ: მსაჯის მიერ ნაჩვენები ყვითელი, ან წითელი ბარათი და ა.შ.

3 ფიფას რეგლამენტით ახალგაზრდული გუნდების მატჩების ხანგრძლივობა შეიძლება განსაზღვრული იყოს 80 წუთით, 2 ტაიმი თითო 40 წუთი. თუ პროგრამაში მითითებულია მატჩის ხანგრძლივობა 80 წუთი მაშინ ამ მატჩზე დადებული ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ფსონების დაანგარიშება მოხდება დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, თუ მატჩის ხანგრძივობა შეადგენდა 80 წუთს და ამის სესახბ პროგრამაში არ იყო მითითებული ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი ერთის ტოლი გახდება და ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

4 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე ფსონი უქმდება.

5 ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.
6 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში მატჩის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი 1.0 (ერთი მთელი) უტოლდება. ფსონის დაანგარიშება მოხდება 1.0 (ერთი მთელი) კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
7 ღონისძიება ჩაიშალა ან შეწყდა, შედეგი არ დაფიქსირდა ნებისმიერი მიზეზის გამო და არ გათამაშდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში; (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). ის პოზიციები რომლების გარკვეული იყო მატჩის ჩაშლის მომენტისათვის ჩაითვლება დაფიქსირებულად, ხოლო გაურკვეულ პოზიციებზე თუ მატჩი არ გაგრძელდა მომდევნო 1-დღის განმავლობაში კოეფიციენტი 1,0 ტოლია.
8 „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება მატჩის ძირითად დროში.
9 „X” – ფრე მატჩის ძირითად დროში,
10 „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება. მატჩის ძირითად დროში.
11 „1X” - პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
12 „12“ – პირველი ან მეორე გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში.
13 „X2” – მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
14 „ნაკლები“ ან „მეტი“–მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა ძირითად დროში, პენალტები და დამატებით ტაიმებში გატანილი გოლები მხედველობაში არ მიიღება.
15 ფრის გარეშე ერთიანი „1(0)“, მასპინძელი გუნდის მოგება ფრეს გარეშე, ორიანი „(0)2“– სტუმარი გუნდის მოგება
16 მატჩის ძირითად დროში, ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).
17 პირველი ტაიმის შედეგი „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის )მოგება.
18 პირველი ტაიმის შედეგი „X”– ფრე პირველ ტაიმში.
19 პირველი ტაიმის შედეგი „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის)მოგება პირველ ტაიმში.
20 პირველი ტაიმის შედეგი „1X” პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე პირველ ტაიმში.
21 პირველი ტაიმის შედეგი „12“ პირველი ან მეორე გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
22 პირველი ტაიმის შედეგი „X2“ მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
23 პირველი ტაიმის შედეგი „ნაკლები“ ან „ მეტი“ პირველ ტაიმში გატანილი გოლების რაოდენობა.
24 პირველი ტაიმის შედეგი ფრეს გარეშე ერთიანი 1(0), მასპინძელი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში ფრეს გარეშე ორიანი (0)2, სტუმარი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში. ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).
25 რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი– პირველში, მეორეში, თუ თანაბრად– შედეგი განისაზღვრება ტაიმებში გატანილი გოლების რაოდენობით.
26 გაიტანს თუ არა მასპინძელი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
27 გაიტანს თუ არა სტუმარი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
28 „ლუწი“ ,“კენტი“ – 0:0 ითვლება ლუწად.
29 ტაიმბოლი „1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2” პირველი ტაიმის შედეგი/თამაშის ძირითადი შედეგი.
30 ფორა (ჰანდიკაპი, უპირატესობა ან ჩამორჩენა) გუნდის მოთამაშის და ასე შემდეგ რომელიც გამოიხატება ბურთების, გეიმების ქულების და ა.შ. მიხედვით, რომელსაც ადგენს ტოტალიზატორი. ფორით აღებული შედეგი განისაზღვრება მითითებულ ფორას დამატებული ფაქტობრივი ანგარიში. თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა, კოეფიციენტი ხდება ერთი მთელის ტოლი, ფეხბურთის შემთხვევის გარდა.
31 ტოტული, რომელიც განსაზღვრულია ზღვარი (გამყოფი) მეტ ნაკლებს შორის მატჩში დაგროვებული (ბურთების გეიმების ქულების და ა.შ) მიხედვით. მატჩში დაგროვებული ქულების, გეიმების და ა.შ. რაოდენობა თუ დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს, ფსონი ითვლება მოგებულად, კოეფიციენტი უდრის ერთ მთელს.
32 „კი“ „არა“ – იგულისხმება გაიტანს თუ არა მატჩში მონაწილე ორივე გუნდი გოლს. ავტოგილი ეთვლება იმ გუნდს, რომლის ანგარიშზეც ჩაიწერება გოლი, 0:0 ითვლება არად.
33 ,,სათამაშო დღის სტატისტიკა“- მოიცავს სათამაშო დღის განმავლობაში რომელიმე ჩემპიონატში ერთ დღეში ჩატარებული რამოდენიმე თამაშის სტატისტიკას, თუ აღებული ჩემპიონატის დღის თამაშებიდან რომელიმე თამაში არ ჩატარდა, ჩაიშალა ან გადაიდო და არ შედგა მომდევნო დღის განმავლობაში ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ ერთი თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით. სათამაშო დღედ ითვლება კონკრეტული ქვეყნის ფედერაციის მიერ გამოცხადებული დღე (მაგ: თუ ესპანეთის ჩემპიონატში შაბათ დღეს გამოცხადებული არის 5 თამაში და აქედან ერთი თამაში საქართველოს დროით ტარდება კვირა დღის 01:00 საათზე ეს თამაში ჩაითვლება შაბათის სათამაშო დღეში). იმ შემთხვეაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო დღის განმავლობაში გაგრძელდა შეწყვეტის (ჩაშლის) მომენტიდან, ყველა ფსონი ძალაში რჩება საბოლოო შედეგის დაფიქსირებამდე. იმ შემთხვევაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში დაიწყო ხელახლა თავიდან ყველა შედეგი ფიქსირდება საბოლოო მატჩის შედეგის მიხედვით.
34 თუ ფსონი დადებულია ტურში გატანილი გოლების რაოდენობაზე და ერთი ან რამდენიმე მატჩის შედეგი ნებისმიერი მიზეზის გამო (მატჩი ან მატჩები გადაიდო, ჩაიშალა, შეწყდა ან სხვა) არ დაფიქსირდა, ანუ მოთამაშის მიერ ფსონის დასადებად არჩეული ქვეყნიდან მოქმედ პროგრამაში შეტანილი ყველა მატჩის შედეგი არ დაფიქსირდა ან რომელიმე წყვილში ცვლილებაა (მასპინძელი შეიცვალა, წყვილი არასწორად იყო მითითებული ან სხვა) მოხდა, მიუხედავად იმისა შეეძლო თუ არა ამ მატჩს გავლენა მოეხდინა მოთამაშის მიერ გაკეთებულ პროგნოზზე. ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით.
35 შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.
36 ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.
37 ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.
38 ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.
39 ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდები.
40 ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი.
41 ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.
42 ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.
43 სათამაშო დღის სტატისტიკა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ერთი ჩემპიონატის სათამაშო დღის ჭრილში ჩატარებული თამაშებზე სტატისტიკა
44 მასპინძლების მოგება. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რამდენი მასპინძელი მოიგებს აღებულ ჩემპიონატიდან.
45 სტუმრების მოგება. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რამდენი სტუმარი მოიგებს აღებულ ჩემპიონატიდან.


ჩოგბურთი


1 ჩოგბურთის შემთხვევაში ფსონი მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: გუნდის ან მოთამაშის მოგება, წაგება, ფორა და მეტ ნაკლებობაზე. ფორის და მეტ ნაკლებობის შედეგი განისაზღვრება გეიმების რაოდენობის მიხედვით.

2 იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

3 იმ შემთხვევაში, თუ დისკვალიფიკაცია მოხდა მატჩის დაწყებამდე ან ერთ ერთი მონაწილე არ გამოცხადდა კორტზე, სათამაშოდ მაშინ ამ ასპარეზობის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლად და ამ თამაშზე დადებული თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

4 თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე რაიმე მიზეზით (დანებდება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს. ინფორმაცია კორტის საფარის შესახებ ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. კორტის შეცვლის შემთხვევაში ფსონები რჩება ძალაში. თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე (მოგება, წაგება,ფორა, ტოტული) ფსონი უქმდება.

5 ჩოგბურთში არა აქვს მნიშვნელობა წყვილში, რომელი მოთამაშე იქნება დასახელებული წყვილში პირველ და მეორე პოზიციაზე, მიუხედავად იმისა თუ სად ტარდება ტურნირი.

6 ჩოგბურთში წყვილთა შეხვედრებში გადამწყვეტ სეტში გათამაშებული სუპერ –ტაიბრეიკი (10 ქულამდე) ითვლება 1(ერთ) გეიმად მაგალითად თუ მატჩი დამთავრდა 6:2, 3:6, 10:7 მატჩის შედეგი იქნება სეტების ანგარიში 2:1 ხოლო ტოტალი 18 (10:8=18)

7 იმ შემთხვევაში თუ ზღვარად დასახელებული ქულების რაოდენობა გამოსახულია მთელი რიცხვით (მაგ: 19, 20, 21. და ა.შ.) და მატჩში გეიმების რაოდენობა ზუსტად დაემთხვა ზღვრად დასახელებულ ქულების რაოდენობას მაშინ კოეფიციენტი 1.0 – ის ტოლი ხდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

8მატჩის ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული

9 ფსონები ძალაში რჩება შემდეგ შემთხვევებში ა) შეიცვალა კორტის საფარი ბ) შეიცვალა მატჩის ჩატარების ადგილი გ) შეიცვალა დახურული კორტი ღია კორტით ან პირიქით.

ჩოგბურთის დამატებითი პოზიციები:

1 ვინ დაიწყებს თამაშს: ფსონი იდება თუ რომელი მოთამაშე მოაწვდის პირველ მოწოდებას. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონების მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე!

2 ვინ მოიგებს პირველ გათამაშებას ფსონი იდება თუ რომელი მოტამაშე მოიგებს პირველ გათამაშებას.

3 ვინ მოახდენს პირველ ბრეიკს, ფსონი იდება მოწინაღმდეგის მოწოდებაზე გეიმის მოგებაზე.

4 ვინ მოიგებს სეტს, გეიმების რაოდენობა სეტში, სეტის ფორით მოგება ფსონი იდება სეტის გამარჯვებულის გამოცნობაზე, სეტში გეიმების რაოდენობაზე და სეტის ფორით მოგებაზე.

5 ვინ დაუშვებს პირველ ორმაგ შეცდომას, ორმაგი შეცდომების რაოდენობა ფსონი იდება პირველ ორმაგ შეცდომაზე და ორმაგი შეცდომების რაოდენობაზე.

6 ვინ მოაწვდის პირველ ეისს, ეისების რაოდენობა, ვინ მოაწვდის მეტ ეისს, ფსონი იდება პირველი ეისის გამოცნობაზე, ეისების რაოდენობაზე და თუ რომელი მოთამაშე მოაწვდის მეტ ეისს.

7 იქნება თუ არა ტაიბრეიკი.

8 რომელ სეტში იქნება მეტი გეიმი.

9 სეტის ზუსტი ანგარიში.

10 პირველი მოთამაშის მოგებული გეიმების რაოდენობა

11 მეორე მოთამაშის მოგებული გეიმების რაოდენობა.

12 გეიმების რაოდენობა მატჩში.

კომპანიას შეუძლია აგრეთვე სპორტული ღონისძიებების სხვა პოზიციებზე ფსონების მიღება.

კალათბურთი

1 სპორტის ამ სახეობაზე ფსონი მიიღება ძირითად დროში (48 წუთიან თამაშზე 4 მეოთხედი თითო 12 წუთის ხანგრძლივობით ან 40 წუთი 4 მეოთხედი თითო 10 წუთის ხანგრძლივობით) ან დამატებითი დროის გათვალისწინებით (ოვერტაიმი) თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითად დროში, თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის ოვერტაიმის გათვალისწინებით. კალათბურთის თასის თამაშებზე ორ მატჩიანი თამაშის შედეგის მიხედვით ორივე გუნდმა თუ დააგროვა თანაბარი ქულები ასეთ შემთხვევაში ინიშნება ოვერტაიმი გამარჯვებულის გამოსავლენად გამონაკლის შემთხვევაში თასის თამაშებზე შეიძლება დაფიქსირდეს ფრე. ამხანაგურ თამაშებზე (კლუბებს შორის ) თუ თამაში დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა ფრე (შეივვალა მატჩის რეგლამენტი) ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი გახდება ერთის ტოლი და თანხა 34 გაიცემა 1,0 -ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით მეოთხედებზე დადებული ფსონებზე მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით.
2 ფსონები მიიღება ასევე ძირითადი თამაშის ფორებზე და თამაშის ტოტულზე. შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონების დაანგარიშება მოხდება ძირითადი დროის შედეგის გათვალისწინებით და შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით.
3 ფსონები მიიღება თამაშის პირველი ნახევრის მეორე ნახევრის შედეგზე, ფორაზე და ტოტულზე აგრეთვე I, II, III, IV მეოთხედის შედეგზე, ფორაზე, ტოტულზე.
4 გუნდის მიერ აღებულ ქულათა რაოდენობაზე.
5 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით
6 თუ მატჩი შეწყდა ჩაიშალა და არ გაგრძელდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში მეოთხედზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამთავრებული მეოთხედში დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით დაუმთავრებელ მეოთხედზე და მატჩის ყველა დანარჩენ პოზიციაზე კოეფიცენტი გახდება 1,0 - ის ტოლი და მოგება გაიცემა შესაბამისი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ჰოკეი
1 სპორტის ამ სახეობაზე ფსონები მიიღება ძირითადი დროის გათვალიწინებით (60 წუთი 3 პერიოდი თითო პერიოდი 20 წუთის ხანგრძლივობით ან ძირითადი დრო ოვერტაიმის ჩათვლით ასეთ დროს პროგრამაში მითითებულია სპეციალური მინიშნება (ოვერტაიმი).
2 თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული ოვერტაიმით (ბულიტები მხედველობაში არ მიიღება). თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონებს დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის (ოვერტაიმის) გათვალისწინებით. იგივე წესის მიხედვით ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორებზე და ტოტულებზე.
3 ფსონები მიიღება თამაშის პერიოდებიის შედეგზე, ფორაზე და ტოტალზე.
4 რომელ პერიოდში გავა მეტი შაიბა.
5 მასპინძელი გუნდის მიერ გატანილი შაიბის რაოდენობა.
6 სტუმარი გუნდის მიერ გატანილი შაიბის რაოდენობა.
7 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით .
8 თუ მატჩი შეწყდა ჩაიშალა და არ გაგრძელდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში პერიოდზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამთავრებული პერიოდში დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, დაუმთავრებელ პერიოდზე და მატჩის ყველა დანარჩენ პოზიციაზე კოეფიცენტი გახდება 1,0 - ის ტოლი და მოგება გაიცემა შესაბამისი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

რაგბი
სპორტული გუნდური თამაშის სახეობა ოვალური ბურთით, რომელსაც ორივე გუნდის თითოეული მოთამაშე ერთმანეთისათვის ხელით და ფეხით ბურთის გადაცემით ცდილობს დაამიწოს იგი მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანში, მოწინააღმდეგის კარს მიღმა ან გაიტანოს H - ის ფორმის კარში.
თამაშის მიზანია ორმა 15 კაციანმა გუნდმა, წესების დაცვით მოაგროვოს შეძლებისდაგვარად მეტი ქულა. გუნდი რომელმაც მეტოქეზე მეტი ქულა მოაგროვა, ითვლება გამარჯვებულად.
ქქულების დაგროვება ხდება ლელოს გატანით ან დარტყმის შესრულებით. ლელოს გატანა არის მოთამაშის შესვლა მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე და ბურთის მიწაზე დადება. ლელოს გამტანი გუნდი იღებს 5 ქულას.
არეკნი – თამაშის დროს ბურთის დარტყმა. ფასდება 3 ქულით.
ჯარიმა – ფასდება 3 ქულით.
გარდასახვა – ინიშნება ლელოს გატანის შემდეგ და ფასდება 2 ქულით.
მატჩი იყოფა ორ ტაიმად, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 40 წუთი.
1 ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ფრენბურთი
ფრენბურთი სპორტის გუნდური სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი (თითოეულში ექვსი მოთამაშე) ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით.
მატჩი ფრენბურთში სამი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 25 ქულამდე (მეხუთე პარტია 15 ქულამდე). პარტიის მოსაგებად აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობაით მოგება (მაგ: თუ ანგარიში 24–24 გახდა თამაში გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). თასის თამაშებზე თუ ორივე გუნდმა რაღაც ეტაპზე მოაგროვა ერთნაირი ქულები ინიშნება ოქროს სეტი 15 ქულამდე.
1 ფსონები მიიღება მოგებაზე მატჩში ან სეტში.
2 ფორაზე და ტოტალზე.
3 ფორები და ტოტალი აღინიშნება თამაშის ქულების მიხედვით.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ხელბურთი
სპორტის ამ სახეობაზე ფსონი მიიღება მატჩის ძირითად დროში (60 წუთი ორი ტაიმი თითო 30 წუთის ხანგრძლივობით) დამატებითი დრო და პენალტები ( 7 მეტრიანი დარტყმა) მხედველობაში მიიღება მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გასვლა, სხვა ლიგაში გადასვლა ან ტურნირის მოგებაზე დადებულ ფსონების დაანგარიშების დროს.
1 ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

წყალბურთი
წყალბურთში ფსონები მიიღება მატჩის ძირითად დროში მატჩის ხანგძლივობა შეადგენს 32 წუთს თამაშობენ ოთხ რვა წუთიან პერიოდს (სუფთა დრო). შესვენება 2 წუთი (მეორე შესვენება 5 წუთი)
1 ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიირება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ბეისბოლი
თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი, რომლებიც რიგ რიგობით თამაშობენ თავდასხმას და დაცვას. თამაშის მიზანია მოწინააღმდეგეზე მეტი ქულის დაგროვება. ქულა ჩაითვლება თუ მოთამაშე რომელიც თამაშობს თავდასხმის გუნდში გაირბენს რიგ რიგობით ყველა ბაზას. (ბაზა–კვადრატი–30X30 სმ). მატჩი შდგება პერიოდებისაგან–: “ინინგი“ თითოეულში ორივე გუნდი თამაშობს თავდასხმასაც და დაცვასაც. ძირითადად თამაში შედგება 9 ინინგისაგან.
თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი ინინგი. გამონაკლისს წარმოადგენს იაპონიის ბეისბოლი (NPB) სადაც შესაძლებელია თამაში დამთავრდეს ფრედ.
1 ამერიკული ბეისბოლი (MLB)- ფსონები მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით.
2 იაპონიის ბეისბოლი (NPB)-თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში (ზოგჯერ შესაძლებელია თამაშის ფრედ დასრულების შემთხვევაში დაინიშნოს დამატებითი ინინგი, ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება შედეგი დამატებითი ინინგის გათვალისწინებით) მოთამაშეს თანხა უბრუნდება.
3 თუ მატჩში ნათამაშებია 5 ინინგზე ნაკლები, ფსონები ექვემდებარება დაბრუნებას.
4 მატჩი თუ შეწყდა, ჩაიშალა გადაიდო და არ ჩატარდა ორი საათის განმავლობაში ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი გახდება 1,0 ის ტოლი. მოგების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით

პლაჟის ფრენბურთი
1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე.
2 ფორებზე და ტოტალზე. ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებდება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
3 იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ამერიკული ფეხბურთი
თამაშის მოკლე აღწერა–თამაშის მიზანია მაქსიმალური ქულების დაგროვება, ბურთის მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანზე შეტანით, ან მოედნიდან კარებში გატანით. იგებს ის გუნდიმ რომელიც დააგროვებს მეტ ქულას. პროფესიულ ფეხურთში მატჩის ხანგრძლივობა შეადგენს 60 წუთს. სათამაშო დრო დაყოფილია ოთხ მეოთხედად, თითოეული 15 წუთი. თამაშის დროს სხვადასხვა მიზეზით საათი ხშირად ჩერდება, ამიტომ თამაში შეიძლება გაგრძელდეს 3 საათზე მეტ ხანს. ორივე გუნდს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ტაიმ აუტი თამაშის ორივე ნახევარში.
თუ თამაში დამთავრდა ფრედ, ინიშნება დამატებითი დრო. დამატებითი დრო გრძელდება 15 წუთი, თამაში მთავრდება როდესაც ერთ ერთი გუნდი გაიტანს ოქროს გოლს. თუ დამატებითი 15 წუთის განმავლობაშიც ვერცერთმა გუნდმა ვერ გაიტანა გოლი ფიქსირდება ფრე.
1 ამერიკულ ფეხბიურთზე ფსონები მიიღება რომელიმე გუნდის მოგებაზე. მატჩის შედეგი ფიქსირდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით. თუ დამატებითი დროის შემდეგ თამაში დამთავრდა ფრედ კოეფიციენტი გახდება ერთის ტოლი და მოთამაშეს თანხა დაუბრუნდება.
2 ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორაზე და ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ავსტრალიური ფეხბურთი
თამაშში მონაწილე თითოეული გუნდის მიზანია მოწინააღმდეგე გუნდის კარის აღება და ამით რაც შეიზლება მეტი ქულის დაგროვება. თითოეულ გუნდს გააჩნია ორი კარი, რომლებიც განთავსებულია ერთმანეთში, დიდ კარში გატანილი გოლისთვის გუნდს ენიჭება ერთი ქულა, ფეხით გატანილ გოლზე პატარა კარებში 6 ქულა. კარის სიმაღლე არ არის განსაზღვრული. ბურთით ხელში შეიძლება გაკეთდეს 10 ნაბიჯი, შემდეგ ბურთი უნდა გადაეცეს სხვას, ან გაგრძელდეს მოძრაობა ბურთთან ერთად ბურთის მიწასთან შეხების შემდეგ. თითოეულ გუნდში 18 მოთამაშეა. მინდორი ოვალურია სიგრძე 185 მ. სიგანე 155 მ. მატჩი შედგება ოთხი პერიოდისგან, თითოეულის ხანგრძლივობა არის 20 წუთი. (სულ 80 წუთი)
1 შედეგი განისაზღვრება ძირითადი დროს გათვალისწინებით.
2 ფსონები მიიღება როგორც ფორებზე ასევე თამაშის ტოტალზე.
3 ფსონები მიიღება აგრეთვე მატჩის პირველ ნახევარზე. ასეთ სემთხვევაში დადებული ფსონის დაანგარიშება ხდება ძირითადი დროის პირველი ნახევრის შედეგით.თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ბილიარდი
1 ფსონები მიიღება ტურნირში გამარჯვებაზე. თუ მოთამაშე გამოეთიშა ტურნირს ამ შემთხვევაში მასზე დადებული ფსონი წაგებულად ითვლება.
2 ფსონი მიიღება მოთამაშის გამარჯვებაზე. მოთამაშე გამარჯვებულად ითვლება თუ ის გადავა ტურნირის შემდეგ ეტაპზე. თუ მოთამაშემ არ დაი წყო თამაში ყველა ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების

მაგიდის ჩოგბურთი
ასევე ცნობილია, როგორც პინგ–პონგი ერთ ერთი პოპულარული თამაშის სახეობაა მსოფლიოში. მისი არსია მსუბუქი, ღრუიანი ბურთის მოწინააღმდეგესთვის ისეთი კუთხით ჩაწოდება, რომ მან მისი უკუდარტყმა ვეღარ მოახერხოს. 1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის მოგებაზე. 2 ფორებზე და ტოტალზე. 3 ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებება, დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ფორმულა 1
1 ფსონები მიიღება როგორც უშუალოდ რბოლაზე ასევე კვალიფიკაციაზე
–რბოლის ან კვალიფიკაციის გამარჯვებული
–რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი სამეული
–რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი ექვსეული
–რამდენი პილოტი დაამთავრებს რბოლას
–სწრაფი წრე. (რომელი პილოტი აჩვენებს ყველაზე მცირე დროს წრეზე)
–ორი პილოტი შედარება (ვინ მიაღწევს უკეთეს შედეგს რბოლაში)
თუ რბოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

კრივი
1 თუ რომელი მოკრივე შეიცვალა, კოეფიციენტი ხდება ერთის ტოლი და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.
2 ფსონები მიიღება პირველი მოკრივის მოგებაზე, ფორაზე, მეორე მოკრივის მოგებაზე.
3 თუ ორთაბრძოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით
4 ფსონები მიიღება აგრეთვე რაუნდების რაოდენობაზე.
თუ ორთაბრძოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

დარტსი
ინდივიდუალური შეჯიბრება მოკლე (30,5 სმ) ხელშუბის ტყორცნაში. მოასპარეზენი ხელშუბებს 2,37მ. მანძილიდან ტყორცნიან ვერტიკალურად განლაგებულ მრგვალ სამიზნეში, რომლის ცენტრიც იატაკს 173 სმ.ით არის დაშორებული. სამიზნე 20 ტოლ სექტორადაა დაყოფილი. სექტორები დანომრილია 1 დან 20 მდე. გარდა ამისა, სამიზნეზე დახაზულია სამი, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრულად განლაგებული წრე. ხელშუბის მოხვედრება პირველ (ანუ გარე) წრეში იძლევა სექტორის ნომერის ტოლი რაოდენობის ქულებს. შუა (ანუ გასამმაგების) წრეში მოხვედრისას მსროლელი ქულას იღებს შემდეგი ფორმულით: სექტორის ნომერი გამრავლებული სამზე. შიდა (გაორმაგების) წრეში მოხვედრისას სექტორის ნომერი ორზე მრავლდება, ცენტრში მორტყმას კი 50 ქულა მოაქვს.
სპორტის ამ სახეობაზე ფსონები მიიღება:
1 ტურნირში გამარჯვებულზე
2 ორი მოთამაშის შედეგის შედარებაზე (ვინ უკეთეს შედეგს მიაღწევს)
თუ თამაში გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ველოსპორტი
1 ფსონები მიიღება მრბოლელის ტურნირში გამარჯვებაზე.
2 ფსონები მიიღება თუ ორი მრბოლელიდან რომელიმე მიაღწევს უკეთეს შედეგს გარკვეულ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში ორივე მრბოლელმა უნდა აიღოს სტარტი, თუ ერთი მრბოლელი ვერ დაამთავრებს ეტაპს მეორე ითვლება მოგებულად. თუ ვერცერთი ვერ დაამთავრებს ეტაპს ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.
თუ რბოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ბადმინტონი
ოლიმპიური სპორტის სახეობაა, რომელიც არის ჩოგბურთის მსგავსი თამაში მაღლა გაჭიმული ბადის თავზე ჩოგნით ისვრიან კორპის ან პლასმასის ძაბრისებურ ბურთს (ვოლანს). მას ძირითადად დარბაზში თამაშობენ. თამაში ხდება ორ მოწინააღმდეგეს შორის, თითოეულ მხარეს წარმოადგენს (ერთეულებში) ან ორი (წყვილებში) მოთამაშე(ები). მისი ხანგრძლივობაა 21 (მაქსიმუმ 31) ქულამდე. გამონაკლისი 20:20–ზე ხდება თამაშის ავტომატური გაგრძელება. 1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე. 2 ფორებზე და ტოტალზე.ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. 3 თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ჰოკეი ბურთით(ბენდი)
გუნდური სპორტული თამაში, ტარდება ყინულის მოედანზე ორი გუნდის მონაწილეობით (ათი მოთამაშე თითოეულ გუნდში და თითო მეკარე). თამაში შედგება 2 ტაიმისგან თითოეული 45 წუთის ხანგრძლივობით.
1 თუ პროგრამაში არ არის სხვა რამ მითითებული ფსონები დაიანგარიშება თამაშის 90 წუთის გათვალისწინებით (3 პერიოდი თითო 30 წუთი ან 2 ნახევარი თითო 45 წუთი). დამატებითი დრო მხედველობაში არ მიიღება.
2 ფსონები მიიღება: პირველი გუნდის მოგება, ფრე,მ ეორე გუნდის მოგება.
3 ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ბალახის ჰოკეი,წყალბურთი,ფუტზალი,პლაჟის ფეხბურთი
1 ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.


„ცოცხალის“ თამაშის წესები

ტოტალიზატორი ცოცხლის შედეგების დაფიქსირებისას სარგებლობს შემდეგი საიტებით:

ჩემპიონთა ლიგა.ევროპის თასი(უეფას თასი)– – – – – www.uefa.com

ევროპის ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.– – – – – – www.uefa.com

მსოფლიო ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.– – – – – – www.fifa.com (www.uefa.com )

გერმანიის ჩემპიონატი– ––– – – – – – – – – – – – – – – – www.bundesliga.de

იტალიის ჩემპიონატი– – – – – – – – – – – – – – – – – – - www.legaseriea.it/it

ინგლისისა ჩემპიონატი – – –- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.premierleague.com

ესპანეთის ჩემპიონატი– – – – –– – – – – – – – – – – – – www.espn.com | www.marca.com

საფრანგეთის ჩემპიონატი– – – – – – – – – – – – – – – – – www.ligue1.com www.ligue1.com

რუსეთის პრემიერლიგა– – – – – – – – – – – – – – – – – – www.championat.com www.rfpl.org

რუსეთის Î დივიზიონი ------------------------- www.1fnl.ru

გერმანიის, ინგლისის, იტალიის, ესპანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის ჩემპიონატების ცოცხლის შემდეგ პოზიციებზე როგორიცაა კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა, თამაშგარეების რაოდენობა, ბურთის ფლობის პროცენტი შედეგების დაფიქსირება მოხდება http://www.espnfc.com/ საიტზე არსებული იფორმაცის საფუძველზე. სხვა ქვეყნის ჩემპიონატების საიტების დაზუსტება, რომელიც ჩამონათვალში არ არის, შესაძლოა ტოტალიზატორის ოფისებში მენეჯერთან ან ცხელ ხაზზე რომელიც მითითებულია ბილეთის უკანა მხარეზე და ვებ გვერდზე www.crystalbet.com


„ცოცხლის“ გათამაშების პოზიციები

1 ვინ დაიწყებს თამაშს: რომელი გუნდი შეიყვანს თამაშში ბურთს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.

2 ვინ მოაწვდის პირველ აუტს: ამ კატეგორიაში ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველი ბურთს გვერდითი ხაზიდან. იმ შემთხვევაში თუ გუნდის მოთამაშე აუტის ჩამოწოდების დროს დაარღვევს წესს (ანუ არასწორად ჩამოაწვდის მას და მატჩის მთავარი არბიტრი აუტის ჩამოწოდების უფლებას გადასცემს მეორე გუნდს), გამარჯვებულია ფსონი, რომელიც დადებულია გუნდზე რომელმაც პირველად მოიპოვა აუტის ჩამოწოდების უფლება. მიუხედავად იმისა თუ შემდგომში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს არბიტრი. თუ შემთხვევით მატჩის ტრანსლაციისას არ გამოჩნდა პირველი აუტის ჩამოწოდების მომენტი და შესაბამისად არც ინტერნეტ საიტების საშუალებით გაირკვა აღნიშნული ფსონის შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1.0–ის ტოლად ითვლება!

3 ვინ მოაწვდის პირველ კუთხურს: აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველ კუთხურს. თუ მატჩის ტრანსლაციის დროს არ გამოჩნდა პირველი კუთხურის ჩამოწოდების მომენტი მაშინ ტოტალიზატორი ეყრდნობა ინტერნეტ საიტებით მიღებულ იმფორმაციას, მაგრამ თუ ინტერნეტის საშუალებით ვერ გაირკვა აღნიშნული შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1– ის ტოლად ითვლება!

4 პირველი კუთხურის დრო: პირველი კუთხურის დროდ ფიქსირდება ბურთის კუთხურზე გადასვლის და არა მოწოდების დრო. (ჩანაწერის არქონის შემთხვევაში, განისაზღვრება ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტზე არსებული დროით).

5 რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში ჩამოწოდებული კუთხურების მეტ–ნაკლებობის გამოცნობაზე. თუ მატჩში ბურთი გადავიდა კუთხურზე, მაგრამ დროის ამოწურვის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება!

6 კუთხურების ფორა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს პირველი გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შეფარდება მეორე გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობასთან მითითებული ფორის შესაბამისად! (გადასულ, მაგრამ არაჩამოწოდებული კუთხურის შემთხვევაში, მოქმედებს იგივე წესი, რაც განხილულია „რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში“ კატეგორიის შემთხვევაში).

7 ვინ მიიღებს პირველ ბარათს: ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ მინდორზე მყოფი თამაშში მონაწილე რომელი გუნდის მოთამაშე მიიღებს პირველ ბარათს. თუ მსაჯმა ორივე გუნდის წარმომადგენელს დროის ერთ მონაკვეთში უჩვენა ბარათი ასეთ შემთხვევაში პირველი ბარათის მიმღებად ჩაითვლება ის ფეხბურთელი, რომელსაც მსაჯმა პირველად უჩვენა აღნიშნული ბარათი. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან არსებული ჩანაწერიდან თუ ვერ ხერხდება დადაგენა თუ ვის უჩვენა პირველი ბარათი მსაჯმა, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად.

8 ბარათების რაოდენობა: ბარათების რაოდენობა ამ კატეგორიაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რა რაოდენობის ბარათს მიიღებს ორივე მოასპარაზე გუნდი ერთად მატჩის ძირითად დროში. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნაჩვენები ყვითელი ბარათი ითვლება 1(ერთ) ბარათად, არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნებისმიერი სახით ნაჩვენები წითელი ბარათი ითვლება ორ ბარათად. ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც წითელ ბარათად გარდაიქმნება ბარათად არ ჩაითვლება, შედეგად ერთ მოთამაშეს დაუგროვდა სულ სამი ბარათი.(შესაბამისად ერთ მოთამაშეს თამაშის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი) მსაჯის მიერ მოთამაშისადმი პირდაპირ (ყვითელი ბარათის გვერდის ავლით) ნაჩვენები წითელი ბარათი ჩაითვლება ორ ბარათად. ცვლილებაზე შემოსულ მოთამაშე რომელსაც უკვე სათადარიგო სკამზე მიღებული ჰქონდა ერთი ყვითელი ბარათი და თამაშის დროს მიიღო მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც ავტომატურად გადავიდა წითელში ჩაითველბა ორ ბარათდ ვინაიდან სათადარიგო სკამზე მიღებული ყვითელი ბარათი არ ითვლება. მწვრთნელთა კორპუსის, სათადარიგო შემადგენლობაში მოთამაშეებისა და შეცვლაზე გასული ფეხბურთელის მიერ მიღებული ბარათი მხედველობაში არ მიიღება.

9 იქნება თუ არა პენალტი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, დაინიშნება თუ არა პენალტი მატჩის ძირითად დროში. პენალტი არის ერთადერთი კატეგორია, რომელსაც მსაჯი ასრულებინებს მატჩის ძირითადი დროის გასვლის მიუხედავად, ამიტომ ასეთი პენალტიც ითვლება ანგარიშში. (ლაპარაკია ოვერტაიმამდე და არა ოვერტაიმში დანიშნულ პენალტზე).

10 წითელი ბარათი იქნება თუ არა წითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, მიიღებს თუ არა უშუალოდ მატჩში მონაწილე ფეხბურთელი წითელ ბარათს მატში მონაწილეობის პროცესში (წითელი ბარათების რაოდენობაში არ ჩაითვლება მწრთნველზე, სათადარიგო ან ცვლილებაზე მოედნიდან გასვლის მერე უკვე შეცვლილ ფეხბურთელზე ნაჩვენები წითელი ბარათი.)

11 პირველი გოლი – მონაწილე გუნდებიდან ერთ–ერთის მიერ პირველი ბურთის გატანა მოწინააღმდეგის კარში.

12 რომელ ტაიმში იქნება მეტი ყვითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელ ტაიმში მიიღებენ მოთამაშეები მეტ ყვითელ ბარათს. არცერთი ბარათის შემთხვევაში ითვლება თანაბრად.

13 რომელ ტაიმში მოხდება პირველი შეცვლა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რომელ ტაიმში მოხდება პირევლი შეცვლა: I ტაიმში, II ტაიმში თუ შესვენებაზე.

14 პირველი შეცვლა: თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა დროის ერთ მონაკვეთში, პირველი შეცვლა ჩაეთვლება იმ გუნდს, რომლის ფეხბურთელიც პირველი გამოვა მოედანზე. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან თუ არსებული ჩანაწერიდან ვერ ხერხდება დადაგენა თუ რომელი გუნდის ფეხბურთელი შემოვიდა პირველი მოედანზე ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად. თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა შესვენებაზე პირველი შეცვლა ჩაითვლება ერთდროულად.

15 გაიტანს თუ არა კონკრეტული ფეხბურთელი მატჩში გოლს: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა მითითებული ფეხბურთელი გოლს მატჩის ძირითად დროში. თუ მითითებული ფეხმბურთელი ვერ მოხვდა განაცხადში ან მოხვდა განაცხადში, მაგრამ არ მიიღო მონაწილეობა უშუალოდ მატჩის ძირითადი დროის მსვლელობისას (არ იქნება დაყენებული როგორც ძირითად შემადგენლობაში, ასევე არ იქნება შეყვანილი შეცვლაზე) ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი 1 – ის ტოლად ჩაითვლება.

16 ცოცხლის სტატისტიკური მონაცემების დაფიქსირებისას, ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა ინტერნეტ საიტების მონაცემები ერთმანეთს არ ემთხვევა, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა ქვეყნებისა თუ საიტების დათვლის პრინციპების არაერთფეროვნებით, რაც აისახება ყვითელი ბარათის, კუთხურების, ჯარიმების, თამაშგარის, კარში დარტყმის, წითელი ბარათის ბურთის ფლობი % და სხვადასხვა შემთხვევების ჩათვლითა თუ არაჩათვლით. აქედან გამომდინარე, „ცოცხალის“ შედეგების დაფიქსირებისას ვსარგებლობთ და ვეყრდნობით მხოლოდ ჩვენს მიერ მითითებულ ოფიციალურ საიტებზე არსებულ ინფორმაციას. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს მიერ მითითებულ ოფიციალუ საიტებს. სხვა საიტებზე არსებული ინფორმაცია მხედველობაში არ მიიღება.

დავის შემთხვევაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ვიდეო ჩანაწერს და ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით მოხდება სადაო საკითხის განხილვა და შედეგის დაფიქსირება გარდა შემდეგი ნომინაციებისა: კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა ბურთის ფლობის %–ობა და თამაშგარე მდგომარეობის, ვინაიდან ჩანაწერის დაკვირვებით შეუძლებელია ამ ნომინაციების ზუსტი განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე ასეთი პოზიციების შედეგების განსაზღვრა მოხდება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტებიდან.

უეფას ეგიდით ჩატარებული მატჩების შედეგების დაფიქსირება ხდება ამ ორგანიზაციის ოფიციალური ვებ-საიტით (www.uefa.com ). თუ www.uefa.com-მა, ცოცხლის ერთიდაიმავე პოზიციაზე, დააფიქსირა სხვადასხვა შედეგი, იმ პოზიციების შედეგებზე რომელთა დათვლაც შეუძლებელია მატჩის ჩანაწერით (კარში დარტყმები, ბურთის ფლობა, ოფსაიდები, ჯარიმები), შედეგები ფიქსირდებაwww.uefa.com-ის პრესის განყოფილებიდან. (Media services http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/index.html

ტოტალიზატორი იხსნის ყოველგვარ ვალდებულებას ვიდეო ჩანაწერის წარდგენაზე.

17 ავტოგოლი არ ითვლება: დუბლში, ჰეთ–თრიკში, პოკერში, იქნება თუ არა გოლი გატანილი თავით, და შეცვლაზე შემოსული მოთამაშე გაიტანს გოლს. ავტოგოლი ითვლება მხოლოდ ავტოგოლად.

18 ავტოგოლად ითვლება მოთამაშის მიერ საკუთარ კარში გატანილი გოლი და ანგარიშში ეთვლება მხოლოდ მოწინააღმდეგე მხარეს.

19 ბურთის ფლობის %–ობა, ჯარიმების რაოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებული ინტერნეტ საიტების სტატისტიკური მონაცემებიდან.

20 ოფსაიდების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი ოფსაიდი იქნება მატჩის ძირითად დროში. (შედეგის დაფიქსირებისას უპირატესობა ენიჭება ოფიციალურ საიტის სტატისტიკის მონაცემს.)

21 დროის რომელ მონაკვეთსი გავა I გოლი. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს დროის რომელც მონაკვეთში გავა გოლი, დროის მონაკვეთს ადგენს კომპანია და მიუთითებს პროგრამაში შესაბამის გრაფაში. (თუ მითითებულია გოლის დრო 1–23 წუთის ჩათვლით და გოლი გავიდა 23:01წთ–ზე 1–23 წუთის ჩათვლით გოლის გასვლაზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება).

22 . ორივე ტაიმში 1.5 მეტი გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ–ცალკე გავა ორი ან მეტი გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევასი ფსონი წაგებულია

23 ორივე ტაიმში 1.5–ზე ნაკლები გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ–ცალკე გავა არა უმეთეს თითო თითო გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულია.

24 „ცოცხლის“ დამატებითი პოზიციებზე დადებულ ფსონებზე მოგებები გაიცემა მხოლოდ დაფიქსირებულ და გარკვეულ პოზიციებზე, მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში (თუ მატჩი არ შედგა ერთი კალენდარული დღის განმავლობაში) პოზიციებზე, რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა არ შეეძლო, მოგებბები გაიცემა დამდგარი შედეგის მიხედვით. ( მაგ: თუ მატჩი შეწყდა და ამ დროისთვის იყო დაფიქსირებული ანგარიში 2:1 მოგებები გაიცემა ფსონზე რომელიც დადებული იყო 2.5–ზე მეტ გოლზე ხოლო 2.5–ზე ნაკლებ გოლზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება) არ შემდგარი პოზიციები (პოზიციები რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა შეეძლოთ) კი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლ კოეფიციენტად. ეს პოუნქტები ეხება მხოლოდ „ცოცხლის“ დამატებით პოზიციებს.

25 შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.

26 ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.

27 ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.

28 ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.

29 ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდების წყვილი.

30 ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი.

31 დუბლი, ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 2 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

32 ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.

33 ჰეთ–თრიკი ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 3 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

34 ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.

35 თამაშგარე მდგომარეობის რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი თამაშგარე მდგომარეობა იქნება მატჩის ძირითად დროში.


ვირტუალური სპორტი

ვირტუალური საფეხბურთო ლიგა

Crystalbet.com გთავაზობთ ვირტუალურ საფეხბურთო ლიგას (VFL, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონი ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში.

ვირტუალური საფეხბურთო ლიგის ერთი სეზონი გრძელდება 2,5 საათის განმავლობაში. ყოველ ტურში იღებს მონაწილეობას 16 გუნდი. ერთი სეზონი შედგება 30 ტურისგან,.

ტურის ხანგრძლივობაა 4:35 წუთი და შედგება 8 თამაშისგან. თითოეული მატჩის ხანგრძლივობაა 3 წუთი.

თამაშის საინტერესო მომენტები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს მეშვეობით.

კონკრეტულ ტურზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია თამაშების დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ ნებისმიერ მომდევნო ტურზე. ასევე გადააბათ დაუწყებელი სხვადასხვა ტურის თამაშები ერთმანეთს.

ვირტუალურ საფეხბურთო ლიგაზე შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონები შემდეგ პოზიციებზე :

1X2;

I ტაიმის შედეგი;

ჰანდიკაპი:

გოლები 1,5; 2,5; 3,5.

რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს

ზუსტი ანგარიში

შეგიძლიათ განათავსოთ როგორც ექსპრესის, ასევე სისტემის ტიპის ფსონები

შეგიძლიათ იხილოთ ფეხბურთელთა მონაცემები , ტაქტიკა და სხვა საჭირო ინფორმაცია.

სერვერზე ტექნიკური შეფერხების ან კოეფიციენტის არასწორად ან არარეალურად გამოსახვის შემთხვევაში ფსონი უქმდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს. თუ ტექნიკა რომელიც ახორციელებს თამაშის ტრანსლაციას გაითიშა ან შეუწყდა ინტერნეტის მიწოდება, შედეგები გამოქვეყნდება ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ. Crystalbet.com გისურვებთ წარმატებას


ვირტუალური ჩოგბურთი

აღნიშნული თამაშობა წარმოადგენს ჩოგბურთის ვირტუალურ პროგრამას, რომელიც გამოსახულია ,,3 დე“ ფორმატში. ვირტუალურ ჩოგბურთზე (VTO) ფსონების განთავსება მიმდინარეობს 24 საათის განმავლობაში. ვირტუალური ჩოგბურთის სეზონი შედგება 2 პარალელურად მიმდინარე ტურნირისაგან, სადაც 16 ჩოგბურთელი მართავს 4 რაუნდს გამარჯვების მისაღწევად. (1/8 ფინალი, 1/4 ფინალი, ნახევარფინალი, ფინალი)

ტურნირი გრძელდება 25:30 წუთის განმავლობაში. თითო რაუნდი გრძელდება 3:30 წუთის განმავლობაში. შესაძლებელია ყველა მატჩის ვიდეოს ყურება(1/8 ფინალი - 8 შეხვედრა, 1/4 ფინალი- 4 შეხვედრა, ნახევარფინალი - 2 შეხვედრა, ფინალი – 1 შეხვედრა) ფსონის დადება წყდება შეხვედრის დაწყებამდე 10 წამით ადრე. შესაძლებელია ფსონის დადება მომდევნო საჩოგბურთო სეზონებზე.

ფსონის ტიპები:

- პირველი სეტის პირველი გეიმის გამარჯვებული

- პირველი სეტის პირველი გეიმის ზუსტი ანგარიში

  • პირველი სეტის გამარჯვებული

- პირველი სეტის ზუსტი ანგარიში

- პირველი სეტის გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)

- პირველი სეტის გეიმები (კენტი/ლუწი)

  • მატჩის გამარჯვებული

  • მატჩის ზუსტი ანგარიში

- გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)

სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ ურთიერთშეხვედრები, ჩოგბურთელთა მონაცემები და სხვა საინტერესო ინფორმაცია

სერვერზე ტექნიკური შეფერხების ან კოეფიციენტის არასწორად ან არარეალურად გამოსახვის შემთხვევაში ფსონი უქმდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს. თუ ტექნიკა რომელიც ახორციელებს თამაშის ტრანსლაციას გაითიშა ან შეუწყდა ინტერნეტის მიწოდება, შედეგები გამოქვეყნდება ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ. Crystalbet.com გისურვებთ წარმატებას

აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება