წესები

IGROSOFT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 1-დან 25-მდე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines –ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto play–ავტომატური გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ქულაზე. Mმას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს Eეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თანხის კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში.

FRUIT COCKTAIL - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: საზამთრო, მსხალი, ლიმონი, ვაშლი, გარგარი და ალუბალი. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5 მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით(რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება “EXIT”-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს: მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

CRAZY MONKEY - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. Eეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი(აგური) ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება).სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

RESIDENT - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. Gგამონაკლისია დინამიტი (ცეცხლსაქრობით) რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

LUCKY HAUNTER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს Eეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური “ეხიტ” წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური “ეხიტ” წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

PIRATE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკივრის და კასრის. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება.E კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. Gგაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა გამოცნობილ იქნას გაგორებული კამათლის შედეგად რა დაჯდება, წყვილი წითელი თუ კენტი შავი. Gგამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

KEKS - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. ეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

“GNOME - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის “GNOME” . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს.სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND 2 . 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში დათვი ადის ხეზე, სადაც ხის ორივე მხარეს დაკიდებულია ფუტკრის სკები. თუ მოთამაშე ამოირჩევს თაფლით სავსე სკას, მაშინ გააორმაგებს მოგებას, ხოლო თუ კი სკიდან გამოფრინდებიან ფუტკრები, ეს იმას ნიშნავს რომ მოგება არ გაორმაგდება. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ROCK CLIMBER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. მწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250.00

2

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250.00

3

Resident

0.01

2.25

6250.00

4

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250.00

5

Pirate

0.01

2.25

6250.00

6

Keks

0.01

2.25

6250.00

7

Gnome

0.01

2.25

6250.00

8

Island 2

0.01

2.25

6250.00

9

Sweet Life 2

0.01

2.25

6250.00

10

Rock Climber

0.01

2.25

6250.00

EGT slots
Blue Heart თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, 3 ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს ან Wild- ჯოკერის სიმბოლოს (ლუჯი ქვა ) სიმბოლოს დამთხვევით.Wild სიმბოლო გადაიქცევა ყველა სიმბოლოდ გარდა Scatter-ის სიმბოლოსი (Jewerly Shop) სიმბოლოსი. Wild სიმბოლო შესაძლოა დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა გაცილებით მაღალია.მომგებიან ხაზსარ აქვს მინიშვნელობა Scatter-ის სიმბოლოს შემთხვევაში. თამაშს აქვს

100 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მინიმალური აქტიური ხაზის რაოდენობა რომლითაც შესაძლებელია თამაშის დაწყება 1 ხაზით. მაქსიმალური მოგება, მომგებიან ხაზზე 5 Wild სიმბოლო გათვალისწინებით იმისა, რომ მთელი ვერტიკალური სვეტი შესაძლოა შეავსოს ერთნაირი სიმბოლოებით. 3 Scatter-ის 2, 3 ან 4სვეტში ნებისმიერ პოზიციაში დაფიქსირებისას იწყება 10 უფასო თამაში, შესაძლებელია უფასო თამაშებში კიდევ უფასო თამაშების განმეორება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა :

0,01; 0,03; 0,05; 0,10ლ.

Rise of Ra თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 15 მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა Scatter_ის.

Wild „ხოჭო“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა Scatter-ისა. ამდროს მოგება ორმაგდება.3 ან Scatter-ის სიმბოლოს გამოჩენისას ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს 15 უფასო თამაშს. დაფიქსირებული ყველა კომბინაცია მრავლდება 3_ზე. ამ დროს შესაძლებელია კიდევ უფასო თამაშების განმეორების. როცა 3 ან მეტი Scatter_ის სიმბოლო დაფიქსირდება ნებისმიერ პოზიციაში.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია (Double up) მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

Burning Hot - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისგან. აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. სიმბოლო „სამყურა ფოთოლი“ 2; 3; და 4 სვეტებში ცვლის ყველა სიმბოლოს იგივე სვეტში,

„დოლარის“ და „ვარსკვლავის“ სიმბოლოს გარდა.

3 ან მეტი „დოლარის“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს მოგებას.3 „ვარსკვლავის“ ნებისმიერ პოზიციაში 1,3, და 5 სვეტებში გვაძლევს მოგებას. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია (Double up) მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Dracon Reels თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.აქვს 25 ხაზი,მი სი მაქსიმალური ხაზი შეადგენს 50 კრედიტს.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ.Wild-ჯოკერი არის „ დრაკონის“ სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს scatter-ის გარდა. Scatter-ი არის „გველეშაპის“ სიმბოლო 3,4 ან 5 სკატერის მოსვლის შემთხვევაში გვაძლევს 10 უფასო ტრიალს ნამრავლ 2-ზე. უფასო ტრიალის დროს შესაძლებელია უფასო ტრიალის ჩამატება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

40 Super hot -თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 40 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild “7” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს Scatter_ის „ვარსკლავის“ გარდა. „7“ სიმბოლო შესაძლებელია დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგება გაიზრდება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი

ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,03; 0,05ლ.

Zodiac Wheel - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. თამაშს აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი. ხაზზე მინიმალური ფსონი შეადგენს 3 და მაქსიმალურ

20კრედიტს. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild „ზოდიაქოს ნიშნები“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს 2,3,4 სვეტში Scatter_ის გარდა „წიგნი“ და „რუკა“_ ის სიმბოლოა.3 ან მეტი „წიგნის“ სიმბოლო გვაძლევსმოგებას, ხოლო 3 „რუკა“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში 1,3,და 5სვეტში გვაძლევს მოგებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Fruits Kingdom - თამაში შეადგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მაქსიმალური ფსონი ხაზზე შეადგენს 30ლ აქვს 10 ხაზი.Wild- ჯოკერი არის

„გვირგვინის“ სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა Scatter-ისა.Scatter-ი არის F“ვარსკვლავი“ 3,4,ან 5 ვარსკვლავის მოსვლის შემთხვევაში იწყება 15 უფასო ტრიალი, ყველა მოგებულ ქულებს ამრავლებს 3-ზე. უფასო ტრიალის დროს შესაძლებელია ბონუს თამაშის ჩამატების. თამაში დაფუძნებულია სხვადა სხვა ხილის სიმბოლიკაზე.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02; 0,05; 0,10; 0,15ლ.

Age of Troy - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.აქვს 20 ხაზი, მაქსიმალური ფსონი ხაზზე შეადგენს 40 ლარს.ჯოკერი არის Wild „ცხენის“სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. Scatter-ი არის (სენატი)-ს სიმბოლო.თამაშს აქვს უფასო თამაშის სისტემა. 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში გაძლევთ 12 უფასო დატრიალებას ნამრავლი 3-ზე. შესაძლებელია უფასო თამაშის ჩამატება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა :

0,01, 0,02, 0,05, 0,10ლ.

Flamig Hot - თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, 3 ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს Wild- ჯოკერის სიმბოლოს დამთხვევით ყველა სიმბოლო გადაიქცევა Wild გარდა Scatter-ისა (დოლარის). Wild სიმბოლო შესაძლებელია დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა გაცილებით მაღალია. თამაშს აქვს 40ხაზი. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,03; 0,05ლ.

20 Super hot თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 20 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ.Wild “7” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს Scatter_ის „ვარსკვლავის“ გარდა „7“ სიმბოლო შეიძლება დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა იზრდება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშის მაქსიმალური მოგება შეადგენს 50000ლ. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

Royal Secrets -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისგან. თამაშს აქვს

10 აქტიური მომგებიან ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ.

სიმბოლო „სასახლე“ 2; 3 და4 სვეტებში ცვლის ყველა სიმბოლოს იგივე სვეტში, „გასაღების“ და

„გვირგვინის“ სიმბოლოს გარდა.

3 ან მეტი „გასაღები“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს მოგებას. „გვირგვინის“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში 1; 3, და 5სვეტებში გვაძლევს მოგებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია . მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამშის მაქსიმალური მოგება შეადგენს 50000ლ. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02, 0,05; 0,10; 0,15ლ.

Ultimate Hot -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 3 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს

5აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ.

თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო.

გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03;

0,05; 0,10; 0,20ლ.

Amazing Amazonia - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს

10 მომგებიანი ხაზი.Mმოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild (ჯოკერი) „მდინარე“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს scatter-ის „პეპელას“ სიმბოლოს გარდა. ამ დროს მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი „პეპელას“ სიმბოლო გვაძლევს 20 უფასო თამაშს

და მოგებას 3-ზე ამრავლებს. უფასო თამაშის მსვლელობისას 3 ან მეტი „პეპელა“ სიმბოლო გვაძლევს დამატებით 20 უფასო თამაშის საშუალებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02; 0,05; 0,10; 0,15ლ.

5 Dazzling Hot - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი.Mმოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. “ვარსკვლავი” სიმბოლო არის შცატტერ _ი და შეიძლება დაფიქსირდეს ნებისმიერ პოზიციაზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Witches Charm – 15 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან აქტიურ ხაზებზე. მარჯვნივ

3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებებს. 15 უფასო დატრიალების დროს მოგება მრავლდება 3ზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. JACKPOT CARDS არის 4 დონიანი ჯეკპოტი. ნებისმიერი დონე შეიძლება გათამაშდეს ჯეკპოტის დროს. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Jacks or better – 52 კარტიანი თამაშია. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას.

Supreme Hot - არის 3 ხაზიანი და 9 სიმბოლოიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ კარტების კომბინაციების მიხედვით. თამაშს აქვს გადავების ფუნქცია. თამაშში არის ოთხნაირი ჯეკპოტი. CLUBS (პირველი დონის, ყველაზე პატარა ჯეკპოტი), DIAMONDS (მეორე დონის ჯეკპოტი), HEARTS (მესამე დონის ჯეკპოტი), SPADES (მეოთხე დონის ჯეკპოტი, რომელის მნიშვნელობაც ყველაზე დიდია).

Grace of Cleopatra – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამში შედგენილია 10 კარტისგან რომლიდანაც ერთი სკატერია. სკატერი აქტიურდება ყველა ადგილზე. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Versailles Gold – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამაში შედგება 10 კარტისაგან რომლიდანაც ერთი არის ჯოკერი და სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ სკატერ სიმბოლოს გარდა, რომელიც აქტიურდება ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება 3 ან მეტი სკატერის ეკრანზე გამოჩენისას. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Extra Star – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამაში შედგება 9 ხაზისაგან რომლიდანაც 1 ჯოკერია. ყველა მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება ჯოკერის მეშვეობით. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Fortune Spells – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია, რომელიც შედგება 10 კარტისაგან, საიდანაც 1 ჯოკერია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. სატერ სიმბოლო აქტიურია ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება სამი ან მეტი სკატერ სიმბოლოს გამოჩენისას. თამაშს აქვს ჯეკპოტის სისტემა.

Olympus Glory – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია, რომელიც ითამაშება 10 კარტისაგან საიდანაც ერთი ჯოკერია და ერთი სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა, რომელიც აქტიურდება ყველა ადგილას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს გამოჩენის შემდეგ. თამაშში ასევე შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Dice and Roll – 5 დოლორიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 10 კარტისაგან, რომლიდანაც ერთი ჯოკერია და სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. სკატერი აქტიურია ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გადავების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Game Of Luck – 5 დოლორიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისაგან, რომლიდანაც ერთი ჯოკერია, ერთი სკატერი, ხოლო ერთი სპეციალური სიმბოლო. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარხვნივ აქტიურ ხაზებზე, გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Shining Crown – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან,

რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 2 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება

მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება ემატება აქტიურ ხაზებზე შემდგარ მოგებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Egypt Sky – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიაი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Book of Magic – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Circus Brilliant – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Halloween – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია ერთი ექსტრა კარტი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Majestic Forest – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Venezia D’oro – 5 დოლურიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Forest Band - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Kangaroo Land - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

The Explorer - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Great Adventure - 5 დოლურიანი და 25 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Ocean Ruch - 5 დოლურიანი და 15 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Imperial Wars - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა სპინია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 2 ან 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების 3 ან 5 საშუალებებს მულტიპლიერის გარეშე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Rainbow Queen- 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა ჯოკერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა 20 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Joker Poker - 52 კარტიანი თამაშია პლიუს ჯოკერი. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

100 Cats - 5 დოლურიანი და 100 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა 10 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. უფასო დატრიალების დროს თუ კიდევ 3 სკატერ სიმბოლო ამოვიდა დამატებით კიდევ 10 უფასო დატრიეალება ემატება. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Kashmir Gold - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 ექსტრა ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა 15 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. უფასო დატრიალების დროს თუ კიდევ 3 სკატერ სიმბოლო ამოვიდა დამატებით კიდევ 15 უფასო დატრიეალება ემატება. უფასო დატრიალების რეჟიმში მოგებული ქულები მრავლდება 3ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

4 of a Kind Bonus Poker - 52 კარტიანი თამაშია. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

20 Diamonds - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Casino Mania - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 15 დატრიალებების საშუალებებს სადაც მოგება მრავლდება 3 ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Oil Company II - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 7 დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Summer Bliss - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. და 2 ექსტრა ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 15 დატრიალებების საშუალებებს. ყველა მოგება ამ დროს მრავლდება 3 ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Lucky Hot - 3 დოლურიანი და 5 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 8 კარტისგან. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თუ ამოვიდა 9 ერთნაირი კარტი მოგება მრავლდება 2-ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Dark Queen - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 ექტრა ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. ექტრა ვაილდი გარდაქმნის ყველა A, K, Q, და J ეკრანზე ვაილდ სიმბოლოებად. თუ ექტრა ვაილდ სიმბოლო ამოვა პირველ დოლორაზე, მოგება იქნება გადახდილი მას შემდეგ რაც A, K, Q, და J გარდაიქმნება ვაილდ სიმბოლოებად. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Hot & Cash - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. ვაილდ სიმბოლო შედის კომბინაციაში მის მარჯვნივ და მარცხნივ მეზობლად მყოფ პოზიციებთან. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Keno Universe - ამ ვიდეო სლოტზე მოთამაშე ირჩვს 2 იდან 10 ციფრამდე სლოტის ბორდზე განლაგებული 80 ციფრიდან. თამშის დროს ამოდის 20 ციფრი. მოგების გადახდა დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენი ციფრი აირჩია გამოსაცნობად მოთამაშემ და აქედან რამდენი დაემთხვა ამოსულ 20 ციფრს. დასადები ფსონის ცვლილება შესაძლებელია შესაბამისი დენომინაციის ღილაკზე დაჭერით. გადახდის შესაბამისი ცხრილი ნაჩვენებია თამაშში.

Amazons' Battle - 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. სკატერის მომგეი კომბინაცია არის დამოუკიდებელი და ემატება ხაზებით მიღებულ მოგებას. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. მოგებიანი კომბინაციის დროს როდესაც მონაწილეობს 7,8 ან 9 სკატერ სიმბოლო , მოთამაშეს ეძლევა საშუალება ითამაშოს შესაბამისად 7,15 ან 30 უფასო სპინი მულტიპლეერის გარეშე.

Great Empire - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. სკატერის მომგეი კომბინაცია არის დამოუკიდებელი და ემატება ხაზებით მიღებულ მოგებას. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს, გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. მოგებიანი კომბინაციის დროს როდესაც მონაწილეობს 3 სკატერ სიმბოლო, მოთამაშეს ეძლევა საშუალება დაატრიალოს უფასო სპინები (5,10 ან 15) სხვადასხვო არჩევითი კომბინაციებით.

Action Money - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. ბანკის ფუნქცია ირთვება იმ შემთხვევაში როდესაც გამოჩნდება ეკრანზე ბაკის სიმბოლო. მოლტიპლაირეი შეიძლება იყოს x1 დან x5 მდე. ბაკის ოფსიდან მოთამაშე ირჩევს რვიდან ერთ-ერთ კონვერტს და იგებს 5 იდან 12 უფასო სპინს. უფასო სპინების დროს მოგება 5 ვაილდიდან და 5 სკატერიდან არ მრავლდება უფასო სპინების მულტიპლაიერზე. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს მოსვლა რთავს სკატერის თამაშს, სადაც მოთამაშე ირჩევს სიმბოლოს და იგებს შესაბამის სიმბოლოსთვის აღნიშნულ თანხას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Lucky & Wild - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული სლოტ თამაშია .თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 სპეც სიმბოლოა. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. სპეც სიმბოლო მონაწილეობს ყველა მეზობელ პოზიციებთან და ხდება ვაილდი. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Secrets of Alchemy - 5 დოლურიანი და 25 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. უფასო სპინების თვითოეულ საბაზისო თამაშისას, მომგებიანი კომბინაციის ეკრანზე ამსვლის დროს, ხდება ყველა პრიზის გადახდა და მომგები სიმბოლოები ქრება. ცარიელი დოლურის პოზიცია ივსება მიმდევრობით მის ზემოთ არსებული სიმბოლოთი. ყოველი ახალი მომგებიანი კომპბინაციის გადახდება ხდება. ეს პროცესი გრძელდება სანამ არამომგებიანი კომბინაცია გამოვა ეკრანზე. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 7 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალებაზე მოგება არ მრავლდება მულტიპლაიერზე. უფასო სპინები ასევე შეიძლება ჩაირთო საიდუმლოდ თამშის დროს თავისით ნებისმიერ შემთხვევაშიც.

The White Wolf - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. მოგება კომბინაციის დროს თუ შეიცავს ვაილდს, მოგება ორმაგდება. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება მოლტიპლაიერზე 3 (X3).

Penguin Style - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 1,2 ან 3 სკატერი მესამე დოლურაზე რთავს 3 უფასო დატრიალებეს მულტიპლეერის გარეშე.

Inca Gold II - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ექსტენდედ ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება მოლტიპლაიერზე 3 (X3).

Forest Tale - 5 დოლურიანი და 15 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით. ხაზზე მომგებიანი კომბინაცია თუ შეიცავს 2 ვაილდ სიმბოლოს მოგება ორმაგდება ერთჯერადად, ხოლო 1 ვაილდ სიმბოლოს შემთხვევაში მოგება არ ორმაგდება. ერთდროულად 3 „ფორესტ ჰაუსის“ ამოსვლისას ირთვება 7 დან 20 მდდე უფასო დატრიალება 1დან 5 მულტიპლაიერით.

Frog Story - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. თამაშის დროს მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს ხდება გადახდა მოგების, რის შენდეგაც ყველა მომგებიანი სიმბოლო ქრება და მის ადგილს ანაცვლებს მის ზემოთ მყოფი სიმბოლოების, ამის შემდეგ თუ კიდევ შეივსო მომგებიანი კომბიანაცია ხდება მოგების გადახდა, რის შემდეგაც ისევ ხდება ჩანაცვლება და გრძელდება სანამ მომგებიანი კომბიანაცია არ ამოვა.

More Lucky & Wild - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 სპეციალური სიმბოლოა. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სპეც სიმბოლო გარდაქმნის ყველა მეზობელ სიმბოლოს ვაილდად. მოგების გადახდება ხდება მას შემდეგ რაც სპეც სიმბოლო გარდაქმნის მეზობელ სიმბოლოებს ვაილდად, გარდა სკატერის მომგებიანი კომბინაციისა, რომლის გადახდაც ხდება უპირველესად.

Genius of Leonardo - 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ექტენდ ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. მომგები კომბინაციის დროს 3 სკატერის ამოსვლისას მოთამაშეს ეძლევა შანსი დაატრიალოს 5 დან 50 ამდე უფასო სპინები

More Dice & Roll - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. რამოდენიმე მოსაგები კომბინაციის ამოსვლის შემთხვევაში იგივე ხაზში, გადახდა ხდება ყველაზე დიდი მოსაგები კომბინაციის მიხედვით.

Gold Dust - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება უფასო დატრიალება. მოთამაშე ირჩევს 3 იდან ერთ ღილაკს , რომელიც განსაზღვრავს უფასო დატრიალების როდენობას. (რაოდენობა შეიძლება იყოს 5 დან 20 ამდე) უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები. მაქიმალური უფასო დატრილება შიძლება გახდეს 50. თვითოეულ უფასო დატრილებაზე მულტიპლაიერი იმატებს ერთით. 3 ბონუს სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში პირველ, მეორე და მესამე ხაზზე რთავს დინამიტ ბონუს თამაშს. დინამიტ ბონუსს აქვს 4 დონე. თვითოეულ დონის მიღწევის შემთხვევაში მულტიპლაიერი იზრდება შესაბამისად: პირველ დონეზე : X2 , მეორე დონეზე: X2 ან X3, მესამე დონეზე: X2-დან X4-მდე, მეოთხე დონეზე: X2 დან X10 ამდე.

Cats Royal - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ვაილდ მულტიპლაიერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 10 უფასო დატრიალება ზრდადი მულტიპლაიერით. მაქსიმუმ უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები. მაქსიმალური რაოდენობა უფასო დატრიალების არის 20. თვითოეულ უფასო დატრილებაზე მულტიპლაიერი იმატებს ერთით.

2 Dragons - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მაქსიმუმ უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები.

50 Horses - 5 დოლურიანი და 50 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 5 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალებები.

Extremely Hot - 5 დოლურიანი და ფიქსირებული 5 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. 15 ერთნაირი ყველა დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 5ზე 12 ერთნაირი პირველ, მეორე , მესამე და მეოთხე დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 4 ზე. 9 ერთნაირი პირველ, მეორე და მესამე დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 3ზე.

The Secrets оf London - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. მომგებიან კომბინაციაში თუ მონაწილეობს ვილდ სიმბოლო მოგება ორმაგდება. მომგებიან კომბინაციაში ერთ ხაზში სადაც მონაწილეობს ერთზე მეტი ვაილდ სიმბოლო მოგება ორმაგდება ერთხელ. მომგებიანი კომბინაცია მხოლოდ ვაილდ სიმბოლოთი, მოგება არ ორმაგდება 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 7 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალებების დროს ყველა მოგება მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი 7 უფასო დატრიალება. მომგები კომბინაციის დროს სადაც მონაწილეობს 3 ბონუს სიმბოლო, ირთვება 5 უფასო დატრიალება.

Aloha Party - 5 დოლურიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია დოლურებზე გადახდა დამოკიდებულია აქტიური დოლურების რაოდენობაზე: პირველი აქტიური დოლურისთვის - 4; პირველი და მეორე აქტიური დოლურისთვის - 16; პირველი, მეორე და მესამე აქტიური დოლურისთვის - 64; პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქტიური დოლურისთვის - 256; პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე აქტიური დოლურისთვის - 1024; თუ რომელიმე დოლურა აქტიურია , მაშინ მისი ყველა ხილული პოზიცია შესაბამისად აქტიურია. თუ რომელიმე დოლურა არა აქტიურია, მაშინ მხოლოდ ერთი პოზიცია არის აქტიურია. დოლურებზე ბეთის შესაბამის გადახდა დამოკიდებულია აქტიური დოლურების რაოდენობაზე: პირველი აქტიური დოლურისთვის - 1; პირველი და მეორე აქტიური დოლურისთვის - 5; პირველი, მეორე და მესამე აქტიური დოლურისთვის - 10; პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქტიური დოლურისთვის - 20; პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე აქტიური დოლურისთვის - 40; მომგებიანი კომბინაცია შეიძლება შეიცავდეს მხოლოდ ერთ სიმბოლოს გააქტიურებული პოზიციიდან თითოეულ მიმდევრობით დოლურაზე. სამი ან მეტი სკატერის მიმდევრობით დოლურაზე ამოსვლისას მარცხნიდან მარჯვნივ, იძლევა 12 უფასო დატრიალებას. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეორე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 3 ზე. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეოთხე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 5 ზე. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეორე და მეოთხე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 15 ზე. თუ ვაილდ სიმბოლო გამოჩნდება მეორე ან/და მეოთხე დოლურის აქტიურ პოზიციებზე და არ მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში, მაშინ დოლურები ვაილდ სიმბოლოებით იყინება (რჩება) და სხვა დანარჩენი დოლურები იძლევა საშუალებას გაკეთდეს ერთი დამატებითი უფასო რესპინი. უფასო სპინების დატრიელებისას შეიძლება ასევე მოვიდეს დამატებითი უფასო სპინები.

The Great Egypt - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. ასეთ დროს მოგება მრავლება 3 ზე. უფასო სპინების დროს 3 სკატერის ამოსვლის შედეგად ისევ დაემატება 15 უფასო დატრიალება.

Lucky Buzz - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა სპინია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 3 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს ეხსტრ სპინის სიმბოლოს ამოსვლის დროს პირველ დოლურაზე კიდევ დამატებით ირთვება 1 უფასო დატრიალება. პირველ უფასო დატრიალებაზე ვაილდ სიმბოლო მრავლდება მეორე დოლურაზე და მთლიან მეორე დოლურას გადააქცევს ვაილდად, გარდა ექსტრა სპინისა და ასე რჩება უფასო დატრიალებების ამოწურვამდე. უფასო დატრიალებების გაჩერება არ შეიძლება.

Retro Style - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3,4 ან 5 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება შესაბამისად 15,20 ან 25 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალებების დროს 3,4 ან 5 სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება შესაბამისად 15,20 ან 25 უფასო დატრიალება.

Savanna’s Life - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან 4 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 12 უფასო დატრიალება. მოგების მულტიპლაერი ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია შემთხვევით მოსულ სხვადასხვა მფრინავი ჩიტზე (the FLYING BIRDS FEATURE ) და ხდება შესაბამისად x1, x2, x3, x5, x10. უფასო დატრიალებების დროს 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება შესაბამისად 12 უფასო დატრიალება.

Super 20 - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით.

Spanish Passion - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზებისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს თუ რა რაოდენობის აქტიურ ხაზზე სურს თამაში. მომგებიანი კომბინაციები ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში შედგება 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლოებით. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლოს ნებისმიერ პოზიციაზე დაფიქსირებისას თამაში გადადის ბონუს რაუნდში. ბონუს რაუნდში მოთამაშე ჯილდოვდება 7 უფასო დატრიალებით. ბონუს რაუნდში პირველ მესამე და მეხუთე დოლურებზე სკატერის დაფიქსირებისას უფასო დატრიალებებს ემატება კიდე ერთი უფასო დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Gamble ღილაკის საშუალებით. სიმბოლოები კუთვნილი გადახდის კოეფიციენტებით მოცემულია თამაშის ინფოში.

Fast Money - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალებების დროს 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება 15 უფასო დატრიალება.

The Story of Alexander - 5 დოლურიანი და 50 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 14 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 10 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს თუ ეკრანზე ამოვიდა ვაილდ სიმბოლო, ის ეკრანზე რჩება უფასო დატრიალების დამთავრებამდე. უფასო დატრიალების დროს, თუ პირველ დოლურაზე ამოვიდა სკატერის სიმბოლო ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალება, რომელიც ემატება მიმდინარე დატრიალებების ჯამს. უფასო დატრიელების რაოდენობამ შეიძლება მიაღწიოს მაქსიმუმ 15-ს.

Mayan Spirit - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 5 უფასო დატრიალება მულტიპლაიერის გარეშე. უფასო დატრიალების დროს 3 სკატერის ამოსვლისას კიდევ ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალება.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Witches Charm

0.15

30.00

45000.00

2

Dragon Reels

0.25

50.00

50000.00

3

Jack or Better

0.20

10.00

8000.00

4

Rise of Ra

0.15

30.00

45000.00

5

Burning Hot

0.15

20.00

60000.00

6

40 Super Hot

0.40

40.00

40000.00

7

Zodiac Wheel

0.15

20.00

60000.00

8

Fruit Kingdom

0.20

30.00

45000.00

9

Age of Troy

0.20

40.00

40000.00

10

Flaming Hot

0.40

40.00

40000.00

11

20 Super Hot

0.20

40.00

32000.00

12

Blue Heart

1.00

50.00

50000.00

13

Royal Secrets

0.20

30.00

20000.00

14

Ultimate Hot

0.15

20.00

6000.00

15

Amazing Amazonia

0.20

30.00

45000.00

16

5 Dazzling Hot

0.15

20.00

20000.00

17

Supreme Hot

0.15

20.00

1200.00

18

Grace of Cleopatra

0.20

30.00

25000.00

19

Versailles Gold

0.20

30.00

25000.00

20

Extra Stars

0.20

30.00

30000.00

21

Fortune Spells

0.20

30.00

30000.00

22

Olympus Glory

0.20

30.00

30000.00

23

Dice & Roll

0.20

30.00

35000.00

24

Game of Luck

0.20

40.00

40000.00

25

Shining Crown

0.20

40.00

55000.00

26

Book of Magic

0.20

40.00

100000.00

27

Egypt Sky

0.40

40.00

80000.00

28

Circus Brilliant

0.40

40.00

80000.00

29

Halloween

0.40

40.00

80000.00

30

Majestic Forest

0.40

40.00

80000.00

31

Venezia D’oro

0.40

40.00

80000.00

32

Forest band

0.40

40.00

80000.00

33

Kangaroo Land

0.40

40.00

80000.00

34

The Explorer

0.40

40.00

80000.00

35

Great_Adventure

0.40

40.00

80000.00

36

Ocean_Ruch

0.40

40.00

80000.00

37

Imperial Wars

0.20

40.00

20000.00

38

Rainbow Queen

0.30

30.00

30000.00

39

Joker Poker

0.20

10.00

20000.00

40

100 Cats

0.15

20.00

6000.00

41

Kashmir Gold

0.20

40.00

40000.00

42

4 of Kind Bonus Poker

0.15

20.00

6000.00

43

20 Diamonds

0.20

30.00

20000.00

44

Casino Mania

0.20

30.00

20000.00

45

Oil Company II

0.40

40.00

40000.00

46

Summer Bliss

0.20

30.00

20000.00

47

Lucky Hot

0.15

30.00

20000.00

48

Dark Queen

0.20

40.00

30000.00

49

Hot&Cash

0.20

40.00

30000.00

50

Keno Universe

0.10

10.00

50000.00

GAMINATOR

IGROSOFT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 1-დან 25-მდე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines –ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto play–ავტომატური გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე.

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. Mმოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ქულაზე. Mმას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს Eეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თანხის კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით.

ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში.

FRUIT COCKTAIL - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს:საზამთრო, მსხალი, ლიმონი, ვაშლი, გარგარი და ალუბალი. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5 მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით(რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება “EXIT”-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს: მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

FRUIT COCKTAIL 2 - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში FRUIT COCKTAIL. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: ფორთოხალი, ლიმონი, ვაშლი, ბანანი, მსხალი და საზამთრო.ეკრანზე სამი ბონუს სიმბოლოს მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 ბონუს სიმბოლოს მოსვლისას ორი ცდა, ხოლო 5 სიმბოლოს მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით(რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება “EXIT”-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. ეკრანზე 3 “Free Game” სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება 10 უფასო თამაში, 4 სიმბოლოს გამოჩენისას 20 უფასო თამაში,ხოლო 5 ასეთი სიმბოლოს გამოჩენისას 50 უფასო თამაში. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

CRAZY MONKEY - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. Eეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი(აგური) ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება).სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

CRAZY MONKEY 2 -5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში CRAZY MONKEY. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. Eეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი(აგური) ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება).სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 საგანძური, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. ხოლო თუ ეკრანზე გამოჩნდება ობობა სუპერ პრიზი იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

LUCKY HAUNTER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს Eეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური “ეხიტ” წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური “ეხიტ” წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

RESIDENT - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. Gგამონაკლისია დინამიტი (ცეცხლსაქრობით) რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

PIRATE- 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება. კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა გამოცნობილ იქნას გაგორებული კამათლის შედეგად რა დაჯდება, წყვილი წითელი თუ კენტი შავი. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

PIRATE 2 საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში PIRATE. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება. კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

KEKS - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. ეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GARAGE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თუ ეკრანზე დაჯდება სამი ან მეტი ყუთის სიმბოლო, იწყება ბონუს თამაში. გამოჩნდება 5 ყუთი, რომლებიც მოთამაშემ უნდა გახსნას ნებისმიერი თანმიმდევრობით, თუ Yყუთში არის საგანი, რომელიც განსხვავდება ინსპექტორისაგან, მოთამაშე მიიღებს მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი მთავრდება. ამის გარდა სამ საგანზე არსებობს მოგება, რომლის შესახებაც წერია ავტო ფარეხის უკანა მხარეს. თუ ეკრანზე გამოვა 3 ან 5 ბოქლომი, მაშინ გაიხსნება მეორე ბონუსი. თამაშში შესაძლებელია ბოქლომების თანმიმდევრულად გახსნა, რომლებიც განთავსებულია ავტო ფარეხზე. თითოეული ბოქლომის გასახსნელად საჭიროა გასაღების პოვნა. გარდა ამისა თუ ძირითად თამაშში იყო მოპოვებული Super Key-ი, (დახმარება) მისი საშუალებით შესაძლოა ნებისმიერი ბოქლომის გახსნა ერთხელ. მას შემდეგ რაც ყველა ბოქლომი იქნება გახსნილი, ავტო-ფარეხის კარები გაიღება და მოთამაშე დაინახავს ავტომანქანას და მიიღებს დამატებით მოგებას (Super prize), რომელიც იქნება ნაჩვენები ეკრანზე მანქანის ნომერზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE- 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში დათვი ადის ხეზე, სადაც ხის ორივე მხარეს დაკიდებულია ფუტკრის სკები. თუ მოთამაშე ამოირჩევს თაფლით სავსე სკას, მაშინ გააორმაგებს მოგებას, ხოლო თუ კი სკიდან გამოფრინდებიან ფუტკრები, ეს იმას ნიშნავს რომ მოგება არ გაორმაგდება. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE 2 საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში SWEET LIFE. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, რომელთაგანაც ერთერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან პუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში ბონუს თამაში წყდება. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მან უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ROCK CLIMBER- 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. მწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND . 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND 2 . საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში IშLAND , თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GNOME - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის “GNOME ” . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს.სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

N

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250

2

Fruit Cocktail2

0.01

2.25

6250

3

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250

4

Crazy Monkey2

0.01

2.25

6250

5

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250

6

Resident

0.01

2.25

6250

7

Pirate

0.01

2.25

6250

8

Pirate2

0.01

2.25

6250

9

Keks

0.01

2.25

6250

10

Garage

0.01

2.25

6250

11

Sweet Life

0.01

2.25

6250

12

Sweet Life2

0.01

2.25

6250

13

Rock Climber

0.01

2.25

6250

14

Island

0.01

2.25

6250

15

Island2

0.01

2.25

6250

16

Gnome

0.01

2.25

6250

ADMIRAL

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Paytable (info) –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Autoplay (Auto start)–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start(Skip, take win) – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Gamble-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Bet)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (Payeblr) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა : პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება.თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც:

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, Eეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზამდე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

Book of Ra -9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “კოვბოის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “წიგნის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი წიგნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. Uუფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Book of Ra Deluxe - 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “კოვბოის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “წიგნის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი წიგნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. Uუფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Katana - 20 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამურაის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ხმლების) სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი ხმლების სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Lucky Lady's Charm Deluxe -10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო მშვენიერი ქალბატონის ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მაგიური ხელის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dolphin's Pearl - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Dდელფინი არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მარგალიტის ნიჟარის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მარგალიტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dolphin's Pearl Deluxe - 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. დელფინი არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მარგალიტის ნიჟარის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მარგალიტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Ultra Hot - 5 ხაზიანი და 3 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. თუ მთლიან ეკრანზე დაჯდა სიმბოლოები ქლიავი,ლიმონი,ატამი და ალუბლები, მოსული მოგებები მრავლდება შესაბამის მამრავლზე. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე შვიდიანების დასმისას .

Ultra Hot Deluxe - 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Dდელფინი არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მარგალიტის ნიჟარის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მარგალიტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Sizzling Hot - 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე ხუთი შვიდიანის დასმისას ხაზზე. შვიდიანის სიმბოლო არის ჯოკერი. ვარსკვლავის სიმბოლო კი სკატერი.

Sizzling Hot Deluxe - 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე ხუთი შვიდიანის დასმისას ხაზზე. შვიდიანის სიმბოლო არის ჯოკერი. ვარსკვლავის სიმბოლო კი სკატერი.

Columbus - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. კოლუმბის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (გემების) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDგემის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.

Columbus Deluxe - 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. კოლუმბის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (გემების) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDგემის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.

Just jewels -9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში მონაწილეობენ სხვადასხვა ძვირფასი ქვების სიმბოლოები.სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ეკრანის ნებისმიერ პოზიციაზე. უმაღლეს მოგებას იძლევა გვირგვინის სიმბოლო.

Just jewels deluxe - 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში მონაწილეობენ სხვადასხვა ძვირფასი ქვების სიმბოლოები.სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ეკრანის ნებისმიერ პოზიციაზე. უმაღლეს მოგებას იძლევა გვირგვინის სიმბოლო.

Jewels 4 All - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი არის ვარსკვლავის სიმბოლო, რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს. ვარსკვლავის სიმბოლო ტრიალებს მხოლოდ 3 დოლურაზე. A ვარსკვლავის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას 2, 3 და 4 დოლურა ერთიანდება, ქმნის ხაზს და გვაძლევს მოგებას.

Banana Go Bahamas - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ბანანის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ჩემოდანი) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 ჩემოდნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Sharky - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. გემის, ნავის და პლაჟის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშის დროს ნავის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა გემის და პლაჟის სიმბოლოსი.

Paraoh's Gold II - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ფარაონის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (თვალის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი თვალის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. Uუფასო თამაშები შეიძლება განმეორდეს ბონუს თამაშის დროს.

Paraoh's Gold II Deluxe - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ფარაონის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (თვალის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი თვალის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. Uუფასო თამაშები შეიძლება განმეორდეს ბონუს თამაშის დროს.

Always Hot - 5 ხაზიანი და 3 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. დოლურებზე ჩნდება სიმბოლოები: შვიდიანები, ატმები,ალუბლები, საზამთროები, ზარები, ვარსკვლავი,ქლიავები და ყურძნები, რომლებიც შესაბამის მოგებას იძლევიან.

Xtra Hot - 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. თუ მთლიან ეკრანზე დაჯდა სიმბოლოები ქლიავი,ლიმონი,ატამი და ალუბლები, მოსული მოგებები მრავლდება 5 ზე. თუ ეკრანზე დაჯდა 12 ერთნაირი სიმბოლო მოსული მოგება მრავლდება 4 ზე,ხოლო 9 სიმბოლოს შემთხვევასი მოგება მრავლდება სამზე.

Hot Target - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. ჯამბაზის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ვარსკვლავის) და სამიზნეს სიმბოლოს გარდა. 3 ვარსკვლავის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. სამიზნეს სიმბოლო ბონუს თამაშში აორმაგებს მოგებას.

Golden Planet - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Dრაკეტის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (პლანეტის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDპლანეტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა 15 უფასო თამაშს. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე.უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Banana splash - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ბანანის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (პლაჟის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 პლაჟის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშის დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Gryphon's Gold -9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო არწივის გამოსახულებით არის ჯოკერი, ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ტყის’ სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

King of Cards - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მასხარას სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი დოლარის გამოსახულებით მონეტების სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშის დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Marco Polo - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “Mარცო Pოლო” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (აქლემის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.

Beetle Mania 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ფუტკრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ნოტის) და ჭიამაიას სიმბოლოს გარდა. 3 სკატერის სიმბოლო გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს მოსული ჭიამაია აორმაგებს მოგებას. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

First class traveller - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ბილეთიანი მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (თვითმფრინავის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDთვითმფრინავის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა 25 უფასო თამაშს. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე.

Olivers Bar - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.კოქტეილის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (Happy Hour) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის (Happy Hour) სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 20 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 4-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dynasty of ming - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მეომრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (დრაკონის) სიმბოლოს გარდა, ასევე რომელიმე სიმბოლოს შეცვლისას აორმაგებს მოგებას. 3 ან მეტიDდრაკონის სიმბოლო არის სკატერი და იძლევა 15 უფასო თამაშს, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Royal Treasures - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. ჯოკერი არის გვირგვინის სიმბოლო, რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა3, 4 ან 5 სასახლის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენა 15 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშის დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე.უფასო თამაშის დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშის მოგება.

Secret forest - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ქერა ქალის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს ტყის სკატერის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 ტყის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Riches of India - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “Gურუ’’ სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის, კალათის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 ან 5D კალათის სიმბოლო გამოჩენა ეკრანზე 15, 20 ან 25 უფასო თამაშს იძლევა.

Wonderful flute (the magic flute) - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. დედოფლის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ჯადოსნური ფლეიტის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDჯადოსნური ფლეიტის სიმბოლო არის სკატერი და იძლევა 12 უფასო თამაშს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

The Money game - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. 3, 4 ან 5 სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე ოქროს დოლარის გამოსახულებით 15 უფასო თამაშს იძლევა.მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის(დოლარის) სიმბოლოს გარდა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Queen of Hearts - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. გულის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის ქერა ქალის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 ან 5 ქერა ქალის სიმბოლოს გამოჩენა 8, 15 ან 20 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Unicorn Magic -9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ცხენის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ტყის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი ტყის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Lord of Ocean - 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია.”ბედის ბორბალის” სიმბოლო არის ჯოკერი, რომელიც ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს. აგრეთვე სამი “ბედის ბორბალის” მოსვლის შემთხვევაში იწყება 10 უფასო თამაში,სადაც ერთი ამორჩეული სიმბოლო ხდება ჯოკერი.

Three - 5 ხაზიანი და 3 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 20 უფასო თამაშს იზლევა. Mაქსიმალური მოგება გადაიხდება შვიდიანების სიმბოლოს მოსვლისას.

Polar fox (Silver Fox) (ვერცხლისფერი მელა)-10 ხაზიანი და 5 დოლურიანია ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო მელას გამოსახულებით არის ჯოკერი, ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “სამხრეთ ნათების’’ სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი “სამხრეთ ნათების” სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Beetle Mania Deluxe 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ფუტკრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ნოტის) და ჭიამაიას სიმბოლოს გარდა. 3 სკატერის სიმბოლო გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს მოსული ჭიამაია აორმაგებს მოგებას. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Costa del Cash - 40 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “wild” სიმბოლო არის ჯოკერი და

ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “bonus’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი ბონუს სიმბოლოს გამოჩენა

ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა +Hot Beah Bonus-ით.

Fryits 'n Royeals - 5 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ვარსკვლავის სიმბოლო არის სკატერი

და მოგებას იძლევა ეკრანის ნებისმიერ პოზიციაზე. უმაღლეს მოგებას იძლევა გვირგვინის სიმბოლო.

Fruit Sensation -10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში მონაწილეობენ ხილის

სიმბოლოები.მაქსიმალურ მოგებას იძლევა შვიდიანები.

Hot Chance - 5 ხაზიანი 3 დოლურიანი ვიდეო ვიდეო თამაშია. თუ მთლიან ეკრანზე დაჯდა სიმბოლოები ქლიავი, ლიმონი, ატამი და ალუბლები, მოსული მოგებები მრავლდება შესაბამის მამრავლზე. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე შვიდიანების დასმისას . გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ ის გამოიცნობს ბანქო წითელია თუ შავი, თუ მის მიერ არჩეული ბანქოს ფერი სწორია, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის ბანქოს ფერი არასწორია, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება ნებისმიერ დროს.

Mystic Secrets -10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ხნიერი მამაკაცის სიმბოლო არის

ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა.სამი ან მეტი წიგნის სიმბოლოს

გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა დამატებითი მისტიური ბონუსით,სადაც ხნიერი მამაკაცის

სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა ნებისმიერ პოზიციაზე ორ შემთხვევით არჩეულ

დოლურაზე.

Rex - 40 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ჯოკერი არის ძაღლის სიმბოლო და ცვლის

ყველა სიმბოლოს (სირენის) სკატერის სიმბოლოს გარდა.სამი ან მეტი სირენის სიმბოლოს გამოჩენა

ეკრანზე 16 უფასო თამაშს იძლევა.

Roaring Forties - 40 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, სადაც ჯოკერი არის “Wild”

სიმბოლო და ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. სკატერის სიმბოლო არის

ვარსკვლავი და თამაშობს ნებისმიერ ხაზზე.

Secret Elixir -10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ახალგაზრდა მამაკაცის სიმბოლო

არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა.სამი ან მეტი სკატერის, ძვირფასი

ქვის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 12 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს ყოველ ხაზზე

მოსული მოგება მრავლდება 20 ზე.

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური მოგების

ფსონი

ფსონი

გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Book Of Ra

0.01

900.00

400000.00

2

Book of Ra deluxe

0.01

1000.00

400000.00

3

Katana

0.01

6000.00

400000.00

4

Lucky lady's Charm deluxe

0.01

1000.00

400000.00

5

Dolpin's Pearl

0.01

900.00

400000.00

6

Dolpin's Pearl deluxe

0.01

1000.00

400000.00

7

Ultra Hot

0.05

500.00

375000.00

8

Ultra Hot

0.05

500.00

375000.00

9

sizzling Hot

0.05

500.00

400000.00

10

Sizzling Hot deluxe

0.05

500.00

400000.00

11

Columbus

0.01

900.00

400000.00

12

Columbus deluxe

0.01

1000.00

400000.00

13

Just Jewels

0.01

900.00

400000.00

14

Just Jewels deluxe

0.01

1000.00

400000.00

15

Jewels4all

0.01

900.00

400000.00

16

Bananas go Bahamas

0.01

900.00

400000.00

17

Sharky

0.01

900.00

400000.00

18

Sharky Deluxe

0.01

1000.00

400000.00

18

Pharaoh's Gold II

0.01

900.00

400000.00

19

Pharaoh's Gold II Deluxe

0.01

1000.00

400000.00

20

Always Hot

0.05

500.00

150000.00

21

Xtra Hot

0.05

500.00

400000.00

22

Hot Target

0.01

900.00

400000.00

23

Golden Planet

0.01

900.00

400000.00

24

Bananas Splash

0.01

900.00

400000.00

25

Gryphon's Gold

0.01

900.00

400000.00

26

King of Cards

0.01

900.00

400000.00

27

Marco Polo

0.01

900.00

400000.00

28

Beetle Mania

0.01

1000.00

400000.00

29

First Class Traveller

0.01

900.00

400000.00

30

Oliver's Bar

0.01

900.00

400000.00

31

The Dynasty of Ming

0.01

900.00

400000.00

32

Royal Treasures

0.01

900.00

400000.00

33

Secret Forest

0.01

900.00

400000.00

34

Riches of India

0.01

900.00

400000.00

35

Wonderful Flute

0.01

900.00

400000.00

36

The Money Game

0.01

900.00

400000.00

37

Queen of Hearts

0.01

900.00

400000.00

38

Unicorn Magic

0.01

900.00

400000.00

39

Lord of the Ocean

0.01

1000.00

400000.00

40

Three

0.05

500.00

250000.00

41

Polar fox

0.01

900.00

400000.00

42

Beetle Mania Deluxe

0.01

900.00

400000.00

43

Costa del Cash

0.01

1000.00

5000

44

Fruts’n Royal

0.01

6000.00

5000

45

Fruit Sensetion

0.01

1000.00

5000

46

Hot Chance

0.01

1000.00

5000

47

Mystic Secret

0.01

1000.00

5000

48

Rex

0.01

1000.00

9000

49

Roaring Forties

0.01

1000.00

50000

50

Secret Elixir

0.01

1000.00

5000SLOT MIX

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. ამ თამაშებს არ გააჩნია გაორმაგების რეჟიმი. მომგებიანი კომბინაციების დასმის შედეგად მოსული ქულები ავტომატურად ემატება მოთამაშის კრედიტს.

მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ და მაღლიდან ქვემოთ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში (ქულების) სახით ეკრანზე.

Anubis Secret 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “სფინქსის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ნავის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dream of King 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “ქალის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “წითელი ქვის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Lucky Magic 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “ქალის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ცისფერი რგოლი’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

The Big Money Scent 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. “მამაკაცის სიმბოლო” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ქალის’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 20 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Submarine Adventure 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. „წყალქვეშა ნავი” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ზარდახშის’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Submarine Adventure 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. „წყალქვეშა ნავი” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “ზარდახშის’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის“ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Angry Birds – 10 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ჯოკერისა და იძლევა უფასო დატრიალებებს

Angry Birds Christmas Edition – 10 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ჯოკერისა და იძლევა უფასო დატრიალებებს

Butterfiy,

Aero,

Auto,

Lion,

Nixterida,

Sea world,

Snake

8 ხაზიანი და 3 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშებია, თითოეულ ხაზზე შესაბამისი მამრავლებით. ცხრა ნაწილიანი მოზაიკური სიმბოლოების მოსვლა ბონუს თამაშში იწვევს შემთხვევითი რიცხვების შემთხვევით პრიზებზე მამრავლს. ბონუს თამაშის დროს შესაძლებელია ბონუს თამაშის განმეორება. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან, 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი. ამ თამაშებს არ გააჩნია გაორმაგების რეჟიმი.

Robinson - 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება აქტიურ ხაზებზე მარცხნიდან მარჯვნივ. 3, 4, ან 5

ხომალდის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „ხომალდი“. ბონუს თამაშის აზრი

არის ის რომ ფლოტზე რაც შეიძლება მეტი ნივთი აიტანოს მოთამაშემ. 3; 4; ან 5 საკვების სიმბოლოს

გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საკვები“. ამ თამაშში მოთამაშის მიზანია რაც შეიძლება მეტი საკვები

მიიტანოს მშიერ ხალხთან. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Bratva – 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. თუ აქტიურ

ხაზებზე გამოჩნდა 4 ან 5 ქურდის სიმბოლო, მოთამაშეს ავტომატურად ერთვება ბონუს თამაში ქურდი.

ეკრანზე ნაჩვენებია 5 შენობა. მხოლოდ ერთ მათგანში არის ჩართული სიგნალიზაცია. მოთამაშს

მიზანია რაც შეიძლება მეტი მოიპაროს სახლიდან. ეკრანზე 4 ან 5 ბანდიტის სიმბოლოს გამოჩენისას

იწყება ბონუს თამაში ბანდიტი. ჩანთაში შეიძლება იყოს ხელბორკილები, იარაღი ან ფული. თამაშს აქვს

გადავების სისტმა

Gold Of Party – 21 ხაზიანი თამაშია. მგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ბონუს თამაშში

კონვერტში მოთამაშე ირჩევს კონვერტს რაშიც იმალება ბონუს ქულები. ბონუს თამაშ თანამგზავრში

მოთამაშე ეძლევა რამოდენიმე ცდა თანამგზავრის გასაშვებათ 4 პლანეტიდან ერთერთზე. თუ

თანამგზავრი მიაღწევს პლანეტამდე, პლანეტაზე გამჩნდება დროშა სადაც გამოისახება მოგებული

ქულები. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Around the World – 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე.

მატარებლების სიმბოლოების გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში ნაჩვენებია 5 რკინიგზა.

მოთამაშე ირჩევს 1 გზას. მოგება ხდება ამ გზებზე დამალული პრიზების მიხედვით. შესაძლებელია

მოთამაშის მოგებამ შეადგინოს ნული, თუ მან არასწორი გზა აირჩია. ეკრანზე WHREE DOORS MAGIC

ROOM სიმბოლოს გამოჩენის შემდეგ იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 3

კარიდან ერთერთი. თანაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Bazar – 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის

ყველა სიმბოლოს გარდა მოხუცი ქალის, საათის და გამყიდველის სიმბოლოსი. 3,4,5 გამყიდველის

სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საზამთროს ყიდვა“. მოთამაშე ირჩევს

საზამთროს. რაც უფრო მძიმეა საზამთრო, მით უფრო მეტია მოგება. 3 ან მეტი საათის სიმბოლოს

გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საათი“. მოთამაშეს საშუალება აქვს აირჩიოს საათის მარკა და საათის

ტიპი. რაც უფრო ღირებულია საათი მოგება უფრო მეტია. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Angry Birds

0.01

2100

500000

2

Angry Birds Christmas0.01

0.01

2100

500000

3

Aero

0.64

3.20

6400.00

4

Auto

0.64

3.20

6400.00

5

Butterfly

0.64

3.20

6400.00

6

Lion

0.64

3.20

6400.00

7

Nixterida

0.64

3.20

6400.00

8

Sea World

0.64

3.20

6400.00

9

Snake

0.64

3.20

6400.00

10

Robinson

0.01

2100

100000.00

11

Bratva

0.01

2100

100000.00

12

Gold of party

0.01

2100

100000.00

13

Around the World

0.01

2100

100000.00

14

Bazar

0.01

2100

100000.00

15

Anubis Secret

0.01

9

9000.00

16

Dream of King

0.01

9

9000.00

17

Luky Magic

0.01

9

9000.00

18

The Big Money Scent

0.01

9

9000.00

19

Submarine Adventure

0.01

9

9000.00

ARISTOCRAT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, სხვადასხვა თამაშის მიხედვით რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს 1 Line, 3 Lines, 7 Lines, 5 Lines, 10 Lines, 15 Lines, 20 Lines, 25 Lines, 30 Lines, 35 Lines, 50 Lines – ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto Start–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Start, Take win –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Gemble, Bet one - გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე და ფსონის არჩევის ღილაკი, თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Gemble, Bet one)-ის ღილაკზე დაჭერით. “დახმარები”-ს (Help) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Gamble) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. ასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში (ქულების) სახით ეკრანზე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან, 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.03; 0.04 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 1.00 ლარი.

Dolphin Treasure - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. მზის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ზარდახშა ძვირფასეულობით) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Quen of the nile - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო “კლეოპატრა” არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის პირამიდის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Quen of the nile II - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში Quen of the nile სიმბოლო “კლეოპატრა” არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის პირამიდის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე უფასო თამაშებს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 4 პირამიდის სახეობიდან ერთ-ერთი, რომელთაც შესაბამისი მამრავლები აქვს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Choy sun doa - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ქუდიანი მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. ის ჩნდება მე-2, მე-3 და მე-4 დოლურებზე. 3 სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა უფასო თამაშებს იძლევა, რომელთა დროს მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 5 თევზიდან ერთი. თითოეული შესაბამის უფასო თამაშებს იძლევა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

5 Dragons - 30 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. მწვანე დრაკონის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. უფასო თამაშების დროს მოსული სხვადასხვა ფერის დრაკონები ჩნდება მხოლოდ მე-2, მე-3 და მე-4 დოლურებზე. ისინი ცვლიან ნებისმიერ სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

50 Lions - 50 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. 3 სკატერის (პროთეას სიმბოლო) გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. ყოველი უფასო თამაშის დროს ექსრტა ჯოკერი (ბრილიანტის სიმბოლო) ემატება 2, 3, 4 და 5 დოლურებზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ 5 უფასო თამაშის მოსვლა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

50 Dragons - 50 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. მწვანე დრაკონის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. უფასო თამაშების დროს მოსული სხვადასხვა ფერის დრაკონები ჩნდება მხოლოდ მე-2, მე-3 და მე-4 დოლურებზე. ისინი ცვლიან ნებისმიერ სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Big Ben 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. Big ben იარისსკატერის სიმბოლო და ადგენს მოგებას მომგებიან კომბინაციებთან და მოთამაშე იგებს 15,20,25 უფასო დატრიალებას შესაბამისად 3,4,5 სკატერის სიმბოლოს მოსვლის შედეგად. აგენერირებს მომგებიან კომბიანციაზე გადასახდელ კრედიტებს და უმატებს მოგებას. უფასო დატრიალებების დროს ყველა მოგება ორმაგდება თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Big Red – 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე.ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა და ადგენს მოგებას მომგებიან კომბინაციებთან დამოთამაშე იგებს5 უფასო დატრიალებას. უფასო დატრიალებების დროს სკატერ სიმბოლოს გამოჩენისას აგენერირებს მომგებიან კომბიანციაზე გადასახდელ კრედიტებს და უმატებს მოგებას. უფასო დატრიალებების დროს ეკრანზე კენგურუს სიმბოლოს გამოჩენისას ემატება უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Buffalo –5 დოლურიანი თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა და ის ჩნდება 2, 3ან 4 დულურაზე. მომგებიანი სიმბოლოები ჩნდება ყველა პოზიციაზე გარდა სკატერისა, რომელიც ყველგან იძლევა მოგებას. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. უფასო დატრიალებების დროს ეკრანზე SUNSET სიმბოლოს 2, 3, 4 დოლურებზე გამოჩენისას ემატება უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუქნცია.

Geisha – 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. ჯოკერის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. მოგება ორმაგდება,როდესაც ჯოკერი ცვლის სხვა სიმბოლოს და ადგენს მოგებას მომგებიან კომბინაციასთან. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. უფასო დატრიალებების დროს ყველა გადახდა მრავლდება 3ზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Lucky88 – 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. თამაშს აქვს +5 ექსტრა ხაზი.გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვივ აქტიურ პოზიციებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. სხვადასხვა ხაზებზე მოგებული კრედიტები ემატება ერთმანეთს. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები.

Lucky Count – 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Miss Kitty –50 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვივ აქტიურ პოზიციებზე გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. უფასო დატრიალებების დროს შესაძლებელია დატრიალებების მოგება და ჯოკერის გამოჩენისას მოგება მრავლდება 3ზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Pelican Pete – 50 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა, ის ჩნდება მხოლოდ 2, 3 და 4 დოლურებზე. სკატერ სიმბოლო ჩნდება მხოლოდ 2 და 3 დოლურებზე. 3 სკატერის ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. უფასო დატრიალებების დროს ჯოკერის გამოჩენისას იწყება დამატებითი უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Pompeii – 5 დოლურიანი და 243 მოგების შანსიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ მომგებიან პოზიციებზე. 3 ან მეტი მედალიუონის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. ვულკანის სიმბოლო არის ჯოკერი.ჯოკერის გამოჩენა სხვადასხვა დოლურებზე იძლევა შესაბამის მამრავლებს. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Red Baron – 5 დოლურიანი თამაშია. მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს დოლურების და ფსონის რაოდენობა. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ სკატერის გარდა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება რის დროსაც მედლის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას შესაძლებელია ფსონის მამრავლების მოგება. მედალის სიმბოლო ჩნდება მხოლოდ მესამე დოლურაზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Sun And Moon – 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. 2 ან მეტი GOLD SUN/SILVER MOON სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას მოთამაშეს შეუძია მოიგოს შესაბამისი უფასო დატრიალებები. ყველა მოგება გაორმაგებულია უფასო დატრიალების დროს. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

Tiki Torch – 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. TIKI TORCH სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება 8 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალებების დროს ყველა მოგება გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების გაცემა

1

5 Dragons

0.25

900.00

10000

2

50 Lions

0.01

5000.00

10000

3

Chou Sun Doa

0.01

625.00

10000

4

Dolphin Treasure

0.01

2000.00

10000

5

Queen of Nile

0.01

2000.00

10000

6

Queen of Nile II

0.01

2500.00

10000

7

50 Dragons

0,01

900,00

10000

8

Big Ben

0.01

500

125000

9

Big Red

0,01

500

125000

10

Buffalo

0,01

1600

160,000

11

Geisha

0,01

2500

200,000

12

Lucky88

0,01

3000

250,000

13

Lucky Count

0,01

2500

200,000

14

Miss Kitty

0,01

5000

275,000

15

Pelican Pete

0,01

1000

100,000

16

Pompeii

0,25

625

150,000

17

Red Baron

0,01

625

150,000

18

Sun And Moon

0,01

2000

175,000

19

Tiki Torch

0,01

2000

175,000

Mega Jack

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი.Oოფციები იძლევა საშუალებას მოთამაშის მიერ კრედიტის ჯამთა განსაზღვრის თითოეული ფსონისათვის, ასევე გვთავაზობს თამაშებს განსხვავებული კრედიტებით (ფსონებით). ამათგან ოთხი 5 დოლურიანი 21 ხაზიანი თამაში: CHAMPAGNE, SLOT-OPOL, SLOT-O-POL DELUXE, AZTECA GOLD. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე

თამაშობს.Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto სტარტ–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start, Take win – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Double Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (BET)-ის ღილაკზე დაჭერით. “დახმარები”-ს(INFO) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში

ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება ღილაკზე დაჭერით.სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი. თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც:

AZTECA GOLD - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ოქროს ნიღაბი თავის გამოსახულებით არის ჯოკერი და 2, 3 და 4 დოლურებზე ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 დოლურებზე 3 პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება 2 დონიანი ბონუს თამაში. მოთამაშეს აქვს სამი ცდის შესაძლებლობა პირამიდის არჩევის, რომელიც იძლევა შესაბამის მოგებას. თუ არის ამორჩეული ბრილიანტის პირამიდა იწყება ბონუსის მეორე ეტაპი_ალმასის ბონუსი. ალმასის ბონუსში მოთამაშე შედის პირამიდაში სადაც შეუძლია გახსნას სხვადსხვა დონეზე განთავსებული ქვის განყოფილებები, რომლებიც იძლევა შესაბამის მოგებას. ყველაზე მაღალ დონეზე არის განთავსებული დრაკონი, რომელიც გვაძლევს ყველაზე მაღალ მოგების საშუალებას. გადავების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება.

CHAMPAGNE - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ხუთი შამპანიურის ბოთლი არის ბონუსი. მოთამაშე ეკრანზე გამოსახული ხუთი ბოთლიდან ირჩევს ერთს, რომელშიც შესაბამისი მოგებაა ნაჩვენები. 3, 4 ან 5 გამოსახულება დოლარის გვაძლევს 15 უფასო თამაშს. გადავების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება

SLOT-O-POL - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაშში არის ორი ბონუსი: ერთი კამათლების ბონუსი და მეორე ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ხუთი კამათლის გამოჩენა ეკრანზე გვაძლევს კამათლების ბონუსს. ეკრანზე გამოდის ოთკუთხედი დაფა, რომელზედაც აღნიშნულია სხვადასხვა სიმბოლოები. დაფის ცენტრში გამოსახული ხელი აგორებს კამათლებს, გაგორების შედეგად დასმული ციფრის მიხედვით ხდება გადათვლა, საათის ისრის მიმართულებით სახვადასხვა სიმბოლოებისა, რომლებიც აღნიშნავენ შესაბამის მოგებას. ბონუსი მთავრდება თუ გადათვლა დაემთხვევა ხელბორკილების სიმბოლოს. 3, 4 ან 5 “SPIN” სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ეკრანზე გამოსახულ ბორბალში საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს ნათება, რა მოგებაზეც გაჩერდება იმ მოგებას მიიღებს მოთამაშე. სამი “SPIN”-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 1 დატრიალების ცდა. ოთხი “SPIN”-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 3 დატრიალების ცდა. ხუთი “SPIN”-ისას კი 6 ცდა. ბონუსის შედეგად მიღებული მოგება ემატება მოთამაშის კრედიტს

ქულებში. ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება.

SLOT-O-POL DELUXE - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაშში არის ორი ბონუსი: ერთი კამათლების ბონუსი და მეორე ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ხუთი კამათლის გამოჩენა ეკრანზე გვაძლევს კამათლების ბონუსს. ეკრანზე გამოდის ოთკუთხედი დაფა, რომელზედაც აღნიშნულია სხვადასხვა სიმბოლოები. დაფის ცენტრში გამოსახული ხელი აგორებს კამათლებს, გაგორების შედეგად დასმული ციფრის მიხედვით ხდება გადათვლა, საათის ისრის მიმართულებით სახვადასხვა სიმბოლოებისა, რომლებიც აღნიშნავენ შესაბამის მოგებას. ბონუსი მთავრდება თუ

გადათვლა დაემთხვევა ხელბორკილების სიმბოლოს. 5 “SPIN” სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ეკრანზე გამოსახულ ბორბალში საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს ნათება, რა მოგებაზეც გაჩერდება იმ მოგებას მიიღებს მოთამაშე. 5 “SPIN”-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 9 დატრიალების ცდა. გადავების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურულიბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება.

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების

ფსონი

გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Aztec Gold

0.01

63.00

4000.00

2

Slot-o-Pol deluxe

0.01

63.00

4000.00

3

Slot-o-Pol

0.01

63.00

4000.00

4

Champagne

0.01

63.00

4000.00

Microgaming

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Paytable (info) –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Autoplay (Auto start)–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start(Skip, take win) – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Gamble-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Bet)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (Payeblr) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა : პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება.თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც:

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, Eეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზამდე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

ქვემოთ მოცემულია Microgaming თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების.

N

თამაშის დასახელება

მინ. ფსონი

მაქს. ფსონი

მაქს. მოგების გაცემა

1

Isis

0.01

250.00

25000.00

2

ThunderStruck2

0.01

250.00

25000.00

3

RubyAvalonV90

0.01

250.00

25000.00

4

HellBoy

0.01

250.00

25000.00

5

TombRaiderV90

0.01

250.00

25000.00

6

AtlanticCity

0.01

250.00

25000.00

7

BattlestarGalactica

0.01

250.00

25000.00

8

Belissimo

0.01

250.00

25000.00

9

big5

0.01

250.00

25000.00

10

BigKahuna

0.01

250.00

25000.00

11

BigTopV90

0.01

250.00

25000.00

12

BootyTime

0.01

250.00

25000.00

13

BreakAway

0.01

250.00

25000.00

14

BreakDaBank

0.01

250.00

25000.00

15

Bridezilla

0.01

250.00

25000.00

16

BubbleBonanza

0.01

250.00

25000.00

17

BushTelegraph

0.01

250.00

25000.00

18

BustTheBank

0.01

250.00

25000.00

19

Carnaval

0.01

250.00

25000.00

20

CashanovaV90

0.01

250.00

25000.00

21

CashClams

0.01

250.00

25000.00

22

CashCrazy

0.01

250.00

25000.00

23

Cashville

0.01

250.00

25000.00

24

CherryRed

0.01

250.00

25000.00

25

Chiefsmagic

0.01

250.00

25000.00

26

Coolbuck

0.01

250.00

25000.00

27

Coolwolf

0.01

250.00

25000.00

28

Cosmicc

0.01

250.00

25000.00

29

Crackerjack

0.01

250.00

25000.00

30

CrazyChameleons

0.01

250.00

25000.00

31

Crocodopolis

0.01

250.00

25000.00

32

Crocs

0.01

250.00

25000.00

33

CrownAndAnchor

0.01

250.00

25000.00

34

CyberstudCyberstud

0.01

250.00

25000.00

35

DeucesandJoker

0.01

250.00

25000.00

36

Deuceswi

0.01

250.00

25000.00

37

DinoMight

0.01

250.00

25000.00

38

Dm

0.01

250.00

25000.00

39

DolphinQuest

0.01

250.00

25000.00

40

DoubleDoubleBonus

0.01

250.00

25000.00

41

DoubleExposure

0.01

250.00

25000.00

42

DoubleJoker

0.01

250.00

25000.00

43

DoubleJokerPwrPoker

0.01

250.00

25000.00

44

DoubleWammy

0.01

250.00

25000.00

45

DroneWars

0.01

250.00

25000.00

46

DrWattsUp

0.01

250.00

25000.00

47

EaglesWings

0.01

250.00

25000.00

48

ElectroBingo

0.01

250.00

25000.00

49

EnchantedWoods

0.01

250.00

25000.00

50

fan7

0.01

250.00

25000.00

51

FatLadySings

0.01

250.00

25000.00

52

FlipCard

0.01

250.00

25000.00

53

Flowerpower

0.01

250.00

25000.00

54

Footballstar

0.01

250.00

25000.00

55

FourByFour

0.01

250.00

25000.00

56

Fruits

0.01

250.00

25000.00

57

Galacticons

0.01

250.00

25000.00

58

Gdragon

0.01

250.00

25000.00

59

Geniesgems

0.01

250.00

25000.00

60

Germinator

0.01

250.00

25000.00

61

GiftRap

0.01

250.00

25000.00

62

GirlswithGuns

0.01

250.00

25000.00

63

girlswithgunsfrozenDawn

0.01

250.00

25000.00

64

GladiatorsGold

0.01

250.00

25000.00

65

Goblinsgold

0.01

250.00

25000.00

66

GoldFactory

0.01

250.00

25000.00

67

GopherGoldV90

0.01

250.00

25000.00

68

GreatGriffin

0.01

250.00

25000.00

69

HellsGrannies

0.01

250.00

25000.00

70

Hexaline

0.01

250.00

25000.00

71

HighFive

0.01

250.00

25000.00

72

HighLimitBaccarat

0.01

250.00

25000.00

73

Highsociety

0.01

250.00

25000.00

74

Hohoho

0.01

250.00

25000.00

75

HotInk

0.01

250.00

25000.00

76

ImmortalRomance

0.01

250.00

25000.00

77

InItToWinIt

0.01

250.00

25000.00

78

IrishEyes

0.01

250.00

25000.00

79

Jacks

0.01

250.00

25000.00

80

Jackspwrpoker

0.01

250.00

25000.00

81

JasonAndTheGoldenFleece

0.01

250.00

25000.00

82

JekyllAndHyde

0.01

250.00

25000.00

83

Jesters

0.01

250.00

25000.00

84

JewelsOfTheOrient

0.01

250.00

25000.00

85

JokerPwrPoker

0.01

250.00

25000.00

86

Joyofsix

0.01

250.00

25000.00

87

Jurassicbr

0.01

250.00

25000.00

88

Jurassicjackpot

0.01

250.00

25000.00

89

KaratePig

0.01

250.00

25000.00

90

KingCashaLot

0.01

250.00

25000.00

91

KingsOfCash

0.01

250.00

25000.00

92

LadiesNite

0.01

250.00

25000.00

93

LadyInRed

0.01

250.00

25000.00

94

LeaguesOfFortune

0.01

250.00

25000.00

95

Lions

0.01

250.00

25000.00

96

Loaded

0.01

250.00

25000.00

97

LooseCannon

0.01

250.00

25000.00

98

LuckyCharmer

0.01

250.00

25000.00

99

LuckyLeprechaunsLoot

0.01

250.00

25000.00

100

LuckyRabbitsLoot

0.01

250.00

25000.00

101

LuckyWitchv90

0.01

250.00

25000.00

102

MadHatters

0.01

250.00

25000.00

103

MagicBoxes

0.01

250.00

25000.00

104

magiccharms

0.01

250.00

25000.00

105

MaxDamage

0.01

250.00

25000.00

106

MayanBingo

0.01

250.00

25000.00

107

MayanPrincess

0.01

250.00

25000.00

108

MermaidsMillionsV90

0.01

250.00

25000.00

109

MH3CardPokerGold

0.01

250.00

25000.00

110

MHEuropeanBJGold

0.01

250.00

25000.00

111

monkeys

0.01

250.00

25000.00

112

MonsterMania

0.01

250.00

25000.00

113

MonteCarloRiches

0.01

250.00

25000.00

114

MoonshineV90

0.01

250.00

25000.00

115

MountOlympus

0.01

250.00

25000.00

116

MSBreakDaBankAgain

0.01

250.00

25000.00

117

MugshotMadness

0.01

250.00

25000.00

118

MultiWheelRouletteGold

0.01

250.00

25000.00

119

MysticDreams

0.01

250.00

25000.00

120

MystiqueGrove

0.01

250.00

25000.00

121

oceans

0.01

250.00

25000.00

122

octopays

0.01

250.00

25000.00

123

OrientalFortune

0.01

250.00

25000.00

124

partytime

0.01

250.00

25000.00

125

phantomcash

0.01

250.00

25000.00

126

PharaohBingo

0.01

250.00

25000.00

127

pharaohs

0.01

250.00

25000.00

128

PiggyFortunes

0.01

250.00

25000.00

129

pirates

0.01

250.00

25000.00

130

playboy

0.01

250.00

25000.00

131

PokerPursuit

0.01

250.00

25000.00

132

PollenNation

0.01

250.00

25000.00

133

PremierRacing

0.01

250.00

25000.00

134

PremierRouletteDE

0.01

250.00

25000.00

135

PremierTrotting

0.01

250.00

25000.00

136

PubFruity

0.01

250.00

25000.00

137

PurePlatinum

0.01

250.00

25000.00

138

RacingForPinks

0.01

250.00

25000.00

139

RamessesRiches

0.01

250.00

25000.00

140

RedDog

0.01

250.00

25000.00

141

ReelGems

0.01

250.00

25000.00

142

ReelStrike

0.01

250.00

25000.00

143

ReelThunder

0.01

250.00

25000.00

144

RetroReels

0.01

250.00

25000.00

145

RetroReelsDiamondGlitz

0.01

250.00

25000.00

146

RetroReelsExtremeHeat

0.01

250.00

25000.00

147

RockTheBoat

0.01

250.00

25000.00

148

RollerDerby

0.01

250.00

25000.00

149

romanriches

0.01

250.00

25000.00

150

Roulette

0.01

250.00

25000.00

151

royce

0.01

250.00

25000.00

152

RRGeorgiePorgie

0.01

250.00

25000.00

153

RRJackAndJill

0.01

250.00

25000.00

154

RROldKingColeV90

0.01

250.00

25000.00

155

RubyAcesAndEights

0.01

250.00

25000.00

156

RubyAdventurePalace

0.01

250.00

25000.00

157

RubyAgentJaneBlonde

0.01

250.00

25000.00

158

RubyAgeOfDiscovery

0.01

250.00

25000.00

159

RubyAllAces

0.01

250.00

25000.00

160

RubyAllAmerican

0.01

250.00

25000.00

161

RubyAroundTheWorld

0.01

250.00

25000.00

162

RubyAstronomical

0.01

250.00

25000.00

163

RubyBallisticBingo

0.01

250.00

25000.00

164

RubyBarBarBlackSheep

0.01

250.00

25000.00

165

RubyBarsAndStripesV90

0.01

250.00

25000.00

166

RubyBeerFest

0.01

250.00

25000.00

167

RubyBigBreak

0.01

250.00

25000.00

168

RubyBigFiveBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

169

RubyBigKahunaSnakesAndLadders

0.01

250.00

25000.00

170

RubyBingoBonanza

0.01

250.00

25000.00

171

RubyBonusDeucesWild

0.01

250.00

25000.00

172

RubyBonusPoker

0.01

250.00

25000.00

173

RubyBonusPokerDeluxe

0.01

250.00

25000.00

174

RubyBowledOver

0.01

250.00

25000.00

175

RubyBreakDaBankAgainV90

0.01

250.00

25000.00

176

RubyBullsEye

0.01

250.00

25000.00

177

RubyBunnyBoiler

0.01

250.00

25000.00

178

RubyBurningDesireV90

0.01

250.00

25000.00

179

RubyCabinFever

0.01

250.00

25000.00

180

RubyCaptainCash

0.01

250.00

25000.00

181

RubyCardClimber

0.01

250.00

25000.00

182

RubyCashapillar

0.01

250.00

25000.00

183

RubyCentreCourt

0.01

250.00

25000.00

184

RubyChainMail

0.01

250.00

25000.00

185

RubyChiefsFortune

0.01

250.00

25000.00

186

RubyCityofGold

0.01

250.00

25000.00

187

RubyClassicBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

188

RubyCrazy80s

0.01

250.00

25000.00

189

RubyCryptCrusade

0.01

250.00

25000.00

190

RubyCutesyPie

0.01

250.00

25000.00

191

RubyDawnOfTheBread

0.01

250.00

25000.00

192

RubyDeckTheHallsV90

0.01

250.00

25000.00

193

RubyDiamond7s

0.01

250.00

25000.00

194

RubyDiamondDeal

0.01

250.00

25000.00

195

RubyDogfather

0.01

250.00

25000.00

196

RubyDoubleBonusPoker

0.01

250.00

25000.00

197

RubyDoubleDose

0.01

250.00

25000.00

198

RubyDoubleExposureBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

199

RubyDragonsFortune

0.01

250.00

25000.00

200

RubyElementals

0.01

250.00

25000.00

201

RubyFairyRing

0.01

250.00

25000.00

202

RubyFloriditaFandango

0.01

250.00

25000.00

203

RubyFlosDiner

0.01

250.00

25000.00

204

RubyFlyingAce

0.01

250.00

25000.00

205

RubyFoamyFortunes

0.01

250.00

25000.00

206

RubyFortuna

0.01

250.00

25000.00

207

RubyFreeSpirit

0.01

250.00

25000.00

208

RubyFreezingFuzzballs

0.01

250.00

25000.00

209

RubyFrootLoot

0.01

250.00

25000.00

210

RubyFrostBite

0.01

250.00

25000.00

211

RubyFruitSalad

0.01

250.00

25000.00

212

RubyFunHouse

0.01

250.00

25000.00

213

RubyGameSetAndScratch

0.01

250.00

25000.00

214

RubyGoldCoast

0.01

250.00

25000.00

215

RubyGoldenGhouls

0.01

250.00

25000.00

216

RubyGoodToGo

0.01

250.00

25000.00

217

RubyGrand7s

0.01

250.00

25000.00

218

RubyGrannyPrix

0.01

250.00

25000.00

219

RubyHairyFairies

0.01

250.00

25000.00

220

RubyHalloweenies

0.01

250.00

25000.00

221

RubyHandToHandCombat

0.01

250.00

25000.00

222

RubyHappyNewYear

0.01

250.00

25000.00

223

RubyHarveys

0.01

250.00

25000.00

224

RubyHeavyMetal

0.01

250.00

25000.00

225

RubyHitman

0.01

250.00

25000.00

226

RubyHotShot

0.01

250.00

25000.00

227

RubyJackintheBox

0.01

250.00

25000.00

228

RubyJewelThief

0.01

250.00

25000.00

229

RubyJingleBells

0.01

250.00

25000.00

230

RubyJoker8000

0.01

250.00

25000.00

231

RubyJungleJim

0.01

250.00

25000.00

232

RubyKashatoa

0.01

250.00

25000.00

233

RubyKathmandu

0.01

250.00

25000.00

234

RubyKillerClubs

0.01

250.00

25000.00

235

RubyLegacy

0.01

250.00

25000.00

236

RubyLuckyNumbers

0.01

250.00

25000.00

237

RubyMagicSpell

0.01

250.00

25000.00

238

RubyMHHoldemHigh

0.01

250.00

25000.00

239

RubyMochaOrange

0.01

250.00

25000.00

240

RubyMoneyMadMonkey

0.01

250.00

25000.00

241

RubyMultiClassicBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

242

RubyMumbaiMagic

0.01

250.00

25000.00

243

RubyMunchkins

0.01

250.00

25000.00

244

RubyOffsideAndSeek

0.01

250.00

25000.00

245

RubyPeekaBoo

0.01

250.00

25000.00

246

RubyPharaohsGems

0.01

250.00

25000.00

247

RubyPlunderTheSea

0.01

250.00

25000.00

248

RubyPremierRoulette

0.01

250.00

25000.00

249

RubyPrimeProperty

0.01

250.00

25000.00

250

RubyRapidReels

0.01

250.00

25000.00

251

RubyRingsnRoses

0.01

250.00

25000.00

252

RubySamuraiSevens

0.01

250.00

25000.00

253

RubySantaPaws

0.01

250.00

25000.00

254

RubyScrooge

0.01

250.00

25000.00

255

RubySixShooterLooter

0.01

250.00

25000.00

256

RubySizzlingScorpions

0.01

250.00

25000.00

257

RubySummertime

0.01

250.00

25000.00

258

RubySupeItUp

0.01

250.00

25000.00

259

RubySuperBonusBingo

0.01

250.00

25000.00

260

RubySuperZeroes

0.01

250.00

25000.00

261

RubySureWin

0.01

250.00

25000.00

262

RubyTheOsbournes

0.01

250.00

25000.00

263

RubyTheRatPack

0.01

250.00

25000.00

264

RubyThousandIslands

0.01

250.00

25000.00

265

RubyThreeWheeler

0.01

250.00

25000.00

266

RubyTombRaiderII

0.01

250.00

25000.00

267

RubyTotemTreasureV90

0.01

250.00

25000.00

268

RubyTriplePocketPoker

0.01

250.00

25000.00

269

RubyTurtleyAwesome

0.01

250.00

25000.00

270

RubyTwister

0.01

250.00

25000.00

271

RubyVegasSingleDecKBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

272

RubyVegasStripBlackjackGold

0.01

250.00

25000.00

273

RubyWasabiSan

0.01

250.00

25000.00

274

RubyWhackAJackpot

0.01

250.00

25000.00

275

RubyWheelOfRiches

0.01

250.00

25000.00

276

RubyWildChampions

0.01

250.00

25000.00

277

RubyWitchesWealth

0.01

250.00

25000.00

278

SambaBingo

0.01

250.00

25000.00

279

SantasWildRide

0.01

250.00

25000.00

280

Scratch

0.01

250.00

25000.00

281

SecretAdmirer

0.01

250.00

25000.00

282

SecretSanta

0.01

250.00

25000.00

283

Shoot

0.01

250.00

25000.00

284

Sicbo

0.01

250.00

25000.00

285

Silverfang

0.01

250.00

25000.00

286

SkullDuggery

0.01

250.00

25000.00

287

Spingo

0.01

250.00

25000.00

288

SpringBreak

0.01

250.00

25000.00

289

StarlightKiss

0.01

250.00

25000.00

290

Starscape

0.01

250.00

25000.00

291

StarscapeV90

0.01

250.00

25000.00

292

StashoftheTitans

0.01

250.00

25000.00

293

SteamPunkHeroes

0.01

250.00

25000.00

294

SterlingSilver3D

0.01

250.00

25000.00

295

SunQuest

0.01

250.00

25000.00

296

SuperFun21

0.01

250.00

25000.00

297

surfsafari

0.01

250.00

25000.00

298

TallyHo

0.01

250.00

25000.00

299

TensorBetter

0.01

250.00

25000.00

300

TensorBetterPwrPoker

0.01

250.00

25000.00

301

TheFinerReelsOfLife

0.01

250.00

25000.00

302

TheLandofLemuria

0.01

250.00

25000.00

303

TheLostPrincessAnastasia

0.01

250.00

25000.00

304

thetwistedcircus

0.01

250.00

25000.00

305

ThroneOfEgyptv90

0.01

250.00

25000.00

306

Thunderstruck

0.01

250.00

25000.00

307

TigerMoon

0.01

250.00

25000.00

308

TigervsBear

0.01

250.00

25000.00

309

Triangulation

0.01

250.00

25000.00

310

trickortreat

0.01

250.00

25000.00

311

TripleMagic

0.01

250.00

25000.00

312

UntamedBengalTiger

0.01

250.00

25000.00

313

UntamedCrownedEagle

0.01

250.00

25000.00

314

UntamedGiantPanda

0.01

250.00

25000.00

315

UntamedWolfPack

0.01

250.00

25000.00

316

VegasDownTown

0.01

250.00

25000.00

317

VegasStrip

0.01

250.00

25000.00

318

VictorianVillain

0.01

250.00

25000.00

319

VinylCountdown

0.01

250.00

25000.00

320

westernfrontier

0.01

250.00

25000.00

321

WhatAHoot

0.01

250.00

25000.00

322

WhatonEarth

0.01

250.00

25000.00

323

WheelOfWealthSEV90

0.01

250.00

25000.00

324

whitebuffalo

0.01

250.00

25000.00

325

WowPot

0.01

250.00

25000.00

326

wwizards

0.01

250.00

25000.00

327

zebra

0.01

250.00

25000.00

328

3CardPoker

0.01

250.00

25000.00

329

3CardPokerGold

0.01

250.00

25000.00

330

5ReelDrive

0.01

250.00

25000.00

331

acesfaces

0.01

250.00

25000.00

332

AcesfacesPwrPoker

0.01

250.00

25000.00

333

AlaskanFishing

0.01

250.00

25000.00

334

AlaxeInZombieland

0.01

250.00

25000.00

335

AmericanRoulette

0.01

250.00

25000.00

336

ArcticAgents

0.01

250.00

25000.00

337

ArcticFortune

0.01

250.00

25000.00

338

AsianBeauty

0.01

250.00

25000.00

339

DeucesWildPwrPoker

0.01

250.00

25000.00

340

Baccarat

0.01

250.00

25000.00

341

BaccaratGold

0.01

250.00

25000.00

342

BonusPaigowPoker

0.01

250.00

25000.00


გადმოსატვირთი ვიდეო სლოტ თამაშები
IGROSOFT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 1-დან 25-მდე.ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines –ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto Play–ავტომატური გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე.

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. Mმას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. Mმოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ქულაზე. Mმას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს Eეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თანხის კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით.

ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა,ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

RESIDENT 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. Gგამონაკლისია დინამიტი (ცეცხლსაქრობით) რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

FRUIT COCKTAIL 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5 მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით(რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება “EXIT”-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

LUCKY HAUNTER 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Eეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს ეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური “Exit” წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური “Exit” წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება.

CRAZY MONKEY 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. Eეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი(აგური) ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება).სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ROCK CLIMBER 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. Mმწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GARAGE 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თუ ეკრანზე დაჯდება სამი ან მეტი ყუთის სიმბოლო, იწყება ბონუს თამაში. გამოჩნდება 5 ყუთი, რომლებიც მოთამაშემ უნდა გახსნას ნებისმიერი თანმიმდევრობით, თუ ყუთში არის საგანი, რომელიც განსხვავდება ინსპექტორისაგან, მოთამაშე მიიღებს მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი მთავრდება. ამის გარდა სამ საგანზე არსებობს მოგება, რომლის შესახებაც წერია ავტო ფარეხის უკანა მხარეს. თუ ეკრანზე გამოვა 3 ან 5 ბოქლომი, მაშინ გაიხსნება მეორე ბონუსი. თამაშში შესაძლებელია ბოქლომების თანმიმდევრულად გახსნა, რომლებიც განთავსებულია ავტო ფარეხზე. თითოეული ბოქლომის გასახსნელად საჭიროა გასაღების პოვნა. გარდა ამისა თუ ძირითად თამაშში იყო მოპოვებული Super key-ი, (დახმარება) მისი საშუალებით შესაძლოა ნებისმიერი ბოქლომის გახსნა ერთხელ. მას შემდეგ რაც ყველა ბოქლომი იქნება გახსნილი, ავტო-ფარეხის კარები გაიღება და მოთამაშე დაინახავს ავტომანქანას და მიიღებს დამატებით მოგებას (Super key), რომელიც იქნება ნაჩვენები ეკრანზე მანქანის ნომერზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

KEKS 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. Eეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GNOME 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის “GNOME ” . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს.სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GNOME deluxe - საბაზისო, გაორმაგების და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში “Gნომე ”.განსხვავება მხოლოდ განახლებულ გრაფიკაშია.

ამ თამაშშიც ჯოკერის სიმბოლო არის “GNOME”. 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს.სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

PIRATE 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკივრის და კასრის. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება.E კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა გამოცნობილ იქნას გაგორებული კამათლის შედეგად რა დაჯდება, წყვილი წითელი თუ კენტი შავი. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

PIRATE 2 საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში PIRATE. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკივრის და კასრის. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. Mმცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება.E კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა მოთამაშემ გამოიცნოს ასროლილი მონეტა რომელი გვერდით Dდაეცემა, ,,ავერსით” თუ ,,რევერსით”. Gგამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

ISLAND 2 , საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში ISLAND , თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში დათვი ადის ხეზე, სადაც ხის ორივე მხარეს დაკიდებულია ფუტკრის სკები. თუ მოთამაშე ამოირჩევს თაფლით სავსე სკას, მაშინ გააორმაგებს მოგებას, ხოლო თუ კი სკიდან გამოფრინდებიან ფუტკრები, ეს იმას ნიშნავს რომ მოგება არ გაორმაგდება.

SWEET LIFE 2 2 საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში SWEET LIFE. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, რომელთაგანაც ერთერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან პუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში ბონუს თამაში წყდება. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მან უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Fruit Cocktail

0.01

2.25

1250.00

2

Gnome

0.01

2.25

1875.00

3

Gnome

0.01

2.25

1875.00

4

Crazy Monkey

0.01

2.25

1250.00

5

Keks

0.01

2.25

1875.00

6

Island

0.01

2.25

1875.00

7

Island 2

0.01

2.25

1875.00

8

Lucky Haunter

0.01

2.25

1875.00

9

Pirate

0.01

2.25

1875.00

10

Pirate 2

0.01

2.25

1875.00

11

Resident

0.01

2.25

1875.00

12

Rock Climber

0.01

2.25

1875.00

13

Sweet Life 2

0.01

2.25

1875.00

14

Sweet Life

0.01

2.25

1875.00

15

Garage

0.01

2.25

1000.00

GAMINATOR

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Info –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto –ავტომატური გაშვების ღილაკი, Hold -ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Double -გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (BET)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს(INFO) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის.თამაშები 5 დოლურიანია, შეიცავს 9 ხაზს და ამიტომ თეორიულად თითოეულ მათგანს შეუძლია ერთდროულად მოიგოს. მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა : პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება. თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც:

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო 10-დან 45-მდე უფასო დატრიალების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, Eეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე.

ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზზე. თამაში “Sizzling Hot’’ სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშებისაგან განსხვავდება იმით, რომ მას სხვა თამაშებისაგან განსხვავებული ხაზები აქვს, იგი 5 ხაზიანი თამაშია. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა,ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

Olivers Bar 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.კოქტეილის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (Happy Hour) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის (Happy Hour) სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 20 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 4-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Banana Splash (Banana go Bahamas) 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ბანანის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ჩემოდანი) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 ჩემოდნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Beetle Mania 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Fფუტკრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ნოტის) და ჭიამაიას სიმბოლოს გარდა. 3 სკატერის სიმბოლო გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს მოსული ჭიამაია აორმაგებს მოგებას.

Book of Ra 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ,,კოვბოის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის ,,წიგნის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი წიგნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.Uუფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dolphin’s Pearl 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Dდელფინი არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მარგალიტის ნიჟარის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი მარგალიტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Hot Target 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. ჯამბაზის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ვარსკვლავის) და სამიზნეს სიმბოლოს გარდა. 3 ვარსკვლავის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. სამიზნეს სიმბოლო ბონუს თამაშში აორმაგებს მოგებას.

Lucky Lady’s Charm - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო მშვენიერი ქალბატონის ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მაგიური ხელის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Magic money – სკატერ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკივრისა და ჯოკერისა და იძლევა უფასო დატრიალებებს შემდეგი მამრავლებით 5x; 4x; 3x. სკატერის მოგება შეადგენს ყველა პოზიციაზე.

Money game 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. 3, 4 ან 5 სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე ოქროს დოლარის გამოსახულებით 15 უფასო თამაშს იძლევა.მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის(დოლარის) სიმბოლოს გარდა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Paraoh’s Gold II - 9 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ფარაონის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (თვალის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი თვალის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. Uუფასო თამაშები შეიძლება განმეორდეს ბონუს თამაშის დროს.

Sizzling Hot 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე ხუთი შვიდიანის დასმისას ხაზზე. შვიდიანის სიმბოლო არის ჯოკერი. ვარსკვლავის სიმბოლო კი სკატერი.

Columbus 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. კოლუმბის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (გემების) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი გემის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.

Marco Polo 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ,,Marco Polo” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (აქლემის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

JusT jewels 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში მონაწილეობენ სხვადასხა ძვირფასი ქვების სიმბოლოები.სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ეკრანის ნებისმიერ პოზიციაზე. უმაღლეს მოგებას იძლევა გვირგვინის სიმბოლო.

Unicorn Magic 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ცხენის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ტყის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი ტყის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Venetion caranaval – 21 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარვნივ აქტიურ ხაზებზე. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ჯოკერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებებს. უფასო დატრიალებები ხელახლა შიეძლება იყოს გაშვებული უფასო დატრიალებების დროს. უმაღლესი გადახდა ხდება აქტიურ ხაზებზე.

Sharky 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. გემის, ნავის და პლაჟის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშის დროს ნავის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა გემის და პლაჟის სიმბოლოსი. ზარდახშას თუ ესაზღვრება ნავის სიმბოლო მაშინ ჯილდო იქნება 18-450 ქულა.

Jewels 4 All 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი არის ვარსკვლავის სიმბოლო, რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს. ვარსკვლავის სიმბოლო ტრიალებს მხოლოდ 3 დოლურაზე. ვარსკვლავის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას 2, 3 და 4 დოლურა ერთიანდება, ქმნის ხაზს და გვაძლევს მოგებას.

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების

ფსონი

გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Book Of Ra

0.01

900.00

400000.00

2

Dolpin's Pearl

0.01

900.00

400000.00

3

Luky Lady's Charm

0.01

1000.00

400000.00

4

Columbus

0.01

900.00

400000.00

5

Pharaoh's Gold II

0.01

900.00

400000.00

6

Beetle Mania

0.01

900.00

400000.00

7

sizzling Hot

0.05

500.00

400000.00

8

Marco Polo

0.01

900.00

400000.00

9

Just Jewels

0.01

900.00

400000.00

10

Jewels4all

0.01

900.00

400000.00

11

Sharky

0.01

900.00

400000.00

12

Bananas Splash

0.01

900.00

400000.00

13

Hot Target

0.01

900.00

400000.00

14

Unicorn Magic

0.01

900.00

400000.00

15

Oliver's Bar

0.01

900.00

400000.00

16

The Money Game

0.01

900.00

400000.00

17

Venetion caranaval

0.01

900.00

400000.00

18

Magic money

0.01

900.00

400000.00

Belatra

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Info –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto –ავტომატური გაშვების ღილაკი, Hold -ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Double -გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (BET)-ის ღილაკზე დაჭერით. “დახმარები”-ს(INFO) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება (Start) ღილაკზე დაჭერით.სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება. თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა,ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

Zoo - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ლომის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანის 2, 3, 4 დოლურებზე ცვლის ყველა სიმბოლოს . 5 ციყვის სიმბოლოების გამოჩენა იძლევა ბონუს თამაშს.სტარტის ღილაკზე დაჭერით მოთამაშე ირჩევს ცხოველთა გამოსახულებებს შესაბამისი ნამრავლით. როდესაც ეკრანზე გამოჩნდება 5 პეპელა ასევე იწყება ბონუს თამაში. მოთამაშე ირჩევს სამ პეპელას ხუთიდან და აგროვებს მოგებას 10 ჯერადი ოდენობით. როდესაც პეპელა გაჩერდება ექსტრა ბონუსზე, გამოჩნდება ექსტრა ბორბალი,სადაც მოთამაშე სტარტის ღილაკზე დაჭერით აირჩევს მოგებას,რომელიც შეიძლება გამრავლდეს 77 ზე ან მეტ ნამრავლზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

Khoziayn Chukotki - 15 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ბონუს თამაშში ,,თევზაობა” მოთამაშეს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს ჭები, რომლებშიც თევზაობს ჩუქჩა. ჭაში შეიძლება აღმოჩნდეს თევზი, ლოქო, კალმარი და ქალთევზა,რომლებიც იძლევიან შესაბამის ნამრავლს. ზღვის ლომის და დათვის სიმბოლოს გამოჩენით ბონუს თამაში მთავრდება.ჭიდან ასევე შეიძლება ამოვიდეს შამანის ბარაბანი, ამ შემთხვევაში მოთამაშე გადადის სუპერ-ბონუსში. ეკრანზე გამოჩნდება გამოქვაბული,რომელშიც ორი კერპია. მოთამაშე ირჩევს ორი კერპიდან ერთს. თუ არჩევანის გაკეთებისას წამოვა ოქროს წვიმა მოგება გაორმაგდება, ხოლო თუ გამოქვაბულს დაეცემა მეხი,მაშინ სუპერ ბონუსი მთავრდება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

Swamp - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ბაყაყის სიმბოლო ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: პეპელა, შვიდიანი, ლოკოკინა,წარწერა ,,ბარ”. 3 ან მეტი ბაყაყის სიმბოლოს გამოჩენა იძლევა ბონუს თამაშს.

GopStop - 15 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს თავის მოგება.ვასილი ხსნის თავის ბანქოს, მოთამაშის ამოცანაა 4 ბანქოდან აირჩიოს ის, რომელიც ვასილის ბანქოზე მაღალი იქნება. თუ აირჩევს უფრო დაბალ ბანქოს, მაშინ თანხა განულდება. თუ მოთამაშე გახსნის თანაბარ ბანქოს, მაშინ მას ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა და მოგება არ ეცვლება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა ვასილის ბანქო გახსნილია. 3 ჟეტონის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე ბონუს თამაშს იძლევა.ამ ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი ჟეტონი.არჩევანის გაკეთებამდე ჟეტონები ბრუნავენ. არჩეული ჟეტონი ამოტრიალდება და მასზე გამოჩნდება შესაბამისი მამრავლი. მამრავლი შეიძლება იყოს 1 დან 50 მდე.

ეკრანზე 3 რადარის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში.ეკრანზე გამოჩნდება გზა,რომელზეც მოძრაობენ ავტომანქანები. მოთამაშის ამოცანაა გააჩეროს ავტომანქანა, რომელიც აჭარბებს სიჩქარეს. თითოეულ გაჩერებულ ავტომანქანაზე მოთამაშე იღებს 1 დან 10 მდე საერთო ფსონს.გზაზე გამოჩენილი ,,შავი ბუმერი”-ს გაჩერებისას თუ იგი არ ჩერდება და ცდილობს გაიქცეს,მოთამაშეს შეუძლია დაედევნოს, ამ დროს დაიწყება სუპერ ბონუს თამაში.

სუპერ ბონუსში მოთამაშე აჩერებს ,,შავ ბუმერს” და ამოწმებს საბარგულს.სამი ნივთიდან ირჩევს ერთს. თუ ეს ნივთი აღმოჩნდება იარაღი,ყუმბარა ან ფული ,მაშინ მოთამაშე მიიღებს მამრავლს 10 დან 200 საერთო ფსონზე. ეკრანზე 3 სასტვენის გამოჩენისას მოთამაშე მიიღებს უფასო თამაშებს. 3 სიმბოლო იძლევა 15, 4-20, 5-25 უფასო თამაშებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Super jump 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.გაორმაგების რეჟიმში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ბანქო.ეკრანზე მოცემულ რიცხვ 7-ზე მაღალი ან დაბალი. 5 Super jump-სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა ყველაზე მაღალ მოგებას.

Lucky Drink - 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი ეშმაკის სიმბოლოს მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. ეკრანზე ჩნდება ხუთი კასრი, ნებისმიერი თანმიმდევრობით ამორჩევის შემთხვევაში მოთამაშე იღებს მოგებას,რომლებიც მოთავსებულია კასრებში. Mმას შემდეგ რაც ეკრანზე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შედეგად დაფიქსირდება მოგება. მოთამაშეს შეუძლია გააორმაგოს თანხა წითელი ან შავი ფერის ბანქოს გამოცნობით.

Vovka - 15 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.სიმბოლო ,,ვოვკა”არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს ბონუს სიმბოლოს და სამეფოს სიმბოლოს გარდა. გაორმაგების თამაშის დროს მოთამაშე ირჩევს ორი გიჟიდან ერთს,რომელიც ესვრის მეორეს კანფეტს, თუ ვოვკა დაიჭერს და გადაყლაპავს ,მაშინ მოგება ორმაგდება, ხოლო თუ გიჟი გადაყლაპავს მოგება ნულდება.თუ ბოლო დოლურაზე, ქვედა პოზიციაზე ამოვა ღუმელის სიმბოლო მაშინ იწყება ბონუს თამაში.ბონუსში მოთამაშე ირჩევს მორებს,რომელთაც დაჩეხავს ვოვკა.თუ ნაფოტები შევარდნენ ღუმელში მაშინ მოთამაშე მიიღებს მოგებას ნამრავლით 1 დან 10 მდე საერთო ფსონით. თუ ნაფოტები არ შევარდნენ ღუმელში და დაეცნენ მარცხნივ მდგომ გიჟის გვერდით, მაშინ მოთამაშე მოგებას ვერ მიიღებს,მაგრამ ბონუს თამაში გაგრძელდება. თუ ვოვკას მორების დაჩეხვისას გაუტყდება ნაჯახი მაშინ ბონუს თამაში მთავრდება.ხოლო, თუ მორებს დაჩეხავს ბოლომდე მაშინ იწყება სუპერ ბონუს თამაში.სუპერ ბონუსში მოთამაშე აირჩევს გიჟს, რომელიც ეცდება ღუმელში შეაგდოს ცომით სავსე გობი.თუ წარმატებით შეაგდებს ღუმელში ცომით სავსე გობს, მაშინ მოთამაშე მიიღებს მოგებას 10დან 100 მდე საერთო ფსონს.ხოლო თუ გაუტყდება გობი,მაშინ ბონუს თამაში მთავრდება.

Oil Company -25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ბონუს სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოთამაშე ნებისმიერი თანმიმდევრობით აირჩევს 5 ნავთობის კოშკიდან თითოეულს.რომლებზედაც შესაბამისი მოგებებია,თუ ამოვა სიმბოლო ,,ცოლლეცტ” მაშინ მთავრდება ბონუს თამაში. მოგებები ჯამდება.მეორე ბონუსში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს ნავთობ მაგნატებიდან ერთი, რომელიც თავაზობს განსაზღვრულ თანხას. მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს შეთავაზებული თანხა ან გაზარდოს თანხა ნავთობ მაგნატის ხელახალი არჩევით.ახალი არჩევანის გაკეთებისას მოთამაშის მოგებული თანხა იცვლება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება.

Budimo - 15 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3 ან მეტი ულვაშიანი კაცის (Budimo) სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. მოთამაშემ 5 სახლიდან ნებისმიერი თანმიმდევრობით უნდა აირჩიოს სახლები. არჩევანის გაკეთებისას Budimo აკაკუნებს სახლის კარზე, კარები იღება და ის შედის სახლში, სადაც ხვდება თავლაში და ორი თივის ზვინიდან ირჩევს ერთს.თივის ზვინში ფიწლის შერჭობისას ეკრანზე გამოისახება მამრავლი.ამის შემდეგ Budimo ბრუნდება საწყის ადგილას და მოთამაშე ხელახლა აკეთებს არჩევანს. Budimo ისევ აკაკუნებს სახლის კარზე, შედის სახლში და თუ მოხვდება სუფრასთან, ნებისმიერი თანმიმდევრობით აირჩევს სუფრასთან მსხდომ წევრებს,რომელთაგან თითოეული იძლევა შესაბამის მამრავლს.სახლების არჩევა გრძელდება მანამ, სანამ Budimo-ს სახლზე დაკაკუნებისას პანჩურს არ ამოარტყამენ. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

Money - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. სიგარიანი მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს ,,Scatter” და ,,Bank” სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენისას მოთამაშე ირჩევს ერთ-ერთს და იგებს 2-დან 1000 ქულას,ასევე შესაძლებლობას აამოქმედოს ბანკის ფუნქციები. 3 ან მეტი ,,Bank” სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა უფასო თამაშებს. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი ბანკი, რომელშიც ასახული იქნება მომგებიანი მამრავლი 1-დან 5-მდე. Aამის შემდეგ მოთამაშემ უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი კონვერტის სიმბოლო, ამ დროს არჩეული სიმბოლო აჩვენებს მამრავლს (1, 2, 5 და 10).მოთამაშე ირჩევს კონვერტებს სანამ არ გახსნის კონვერტს წარწერით ცოლლეცტ,რომელიც ამთავრებს უფასო თამაშს.მოგება გამოითვლება შემდეგნაირად: საერთო ფსონი მრავლდება კონვერტზე ამოსულ მამრავლზე. უფასო თამაშების დროს სიმბოლოები; ლიმუზინი,მდივანი ქალი და გადასახადების ინსპექტორი არიან დამატებითი ჯოკრები და ცვლიან ყველა სიმბოლოს ,,Scatter” და ,,Bank” სიმბოლოების გარდა.

Happy bugs(vesiolie juchki) - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი არის პეპელა, რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს scatter-ის (ბზიკის) და ბონუს ნოტების გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3-ან მეტი ნოტების გამოჩენისას მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით აირჩიოს თითოეული, რომლების უკანაც მოცემულია მამრავლები, მოცემული ციფრი მრავლდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ფსონზე. მოთამაშე მანმადე ირჩევს ნოტებს,სანამ არ აირჩევს სიმბოლოს ,,collect”,რომლითაც მთავრდება ბონუს თამაში.თუ მოთამაშემ წარმატებით გახსნა ყველა ნოტი,მაშინ გადავა სუპერ ბონუს თამაშში. სადაც მოთამაშე აირჩევს 5 ბზიკიდან ერთს და მიიღებს შესაბამის მამრავლს ფსონზე.თუ ამორჩევისას გაქრა ბზიკი,მაშინ მთავრდება სუპერ ბონუსი,მოთამაშეს უნარჩუნდება ამ ეტაპამდე მოგებული თანხა.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Zoo

0.01

500

200000

2

Khoziayin Chukotki

0.01

375

150000

3

Swamp

0.01

225

50000

4

Gopstop

0.01

375

150000

5

Super Jump

0.01

225

90000

6

Lucky drink

0.01

225

125000

7

Vovka

0.01

225

150000

8

Oil company

0.05

250

250000

9

Budimo

0.01

375

150000

10

Money

0.05

250

250000

11

Veseliye Juchki

0.05

250

250000

Coolfire 3

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Info –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Hold-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Double-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (BET)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (INFO) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის.თამაშები 5 დოლურიანია, შეიცავს 9 ხაზს და ამიტომ თეორიულად თითოეულ მათგანს შეუძლია ერთდროულად მოიგოს. მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა : პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში:

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო 10-დან 45-მდე უფასო დატრიალების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 ხაზზე.

Book of Ra deluxe 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ,,კოვბოის” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის ,,წიგნის’’ სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი წიგნის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. Uუფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Marco Polo deluxe 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ,,Marco Polo” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (აქლემის) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Beetle Mania deluxe 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Fფუტკრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ნოტის) და ჭიამაიას სიმბოლოს გარდა. 3 სკატერის სიმბოლო გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს მოსული ჭიამაია აორმაგებს მოგებას. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Just jewels deluxe 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში მონაწილეობენ სხვადასხვა ძვირფასი ქვების სიმბოლოები.სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ეკრანის ნებისმიერ პოზიციაზე. უმაღლეს მოგებას იძლევა გვირგვინის სიმბოლო.

Lucky Lady’s Charm deluxe -10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო მშვენიერი ქალბატონის ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი მაგიური ხელის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Columbus deluxe 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. კოლუმბის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (გემების) სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტიDგემის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა.

Dolphin’s Pearl deluxe 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. Dდელფინი არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მარგალიტის ნიჟარის) სიმბოლოს გარდა. 3, ან მეტი მარგალიტის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Paraoh’s Gold II - deluxe - 10 ხაზიანი 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ფარაონის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (თვალის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი თვალის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. მოგებები უფასო თამაშების დროს მრავლდება 3-ზე. Uუფასო თამაშები შეიძლება განმეორდეს ბონუს თამაშის დროს.

Sizzling Hot deluxe 5 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მაქსიმალური მოგება გადაიხდება ეკრანზე ხუთი შვიდიანის დასმისას ხაზზე. შვიდიანის სიმბოლო არის ჯოკერი. ვარსკვლავის სიმბოლო კი სკატერი.

Cold Spell 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. სიმბოლო ჯადოქრის გამოსახულებით არის ჯოკერი, ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის(ჯადოსნური ჯოხის) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი “ჯადოსნური ჯოხის” სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Egyptian experience 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია.სიმბოლო ფარაონის ნიღაბი ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (სიცოცხლის) სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი სიცოცხლის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Gold Crazy 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. Kკაცის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (მაღაროს) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტიDმაღაროს სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა 15 უფასო თამაშს, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Silver Fox (ვერცხლისფერი მელა)-10 ხაზიანი და 5 დოლურიანია. სიმბოლო მელას გამოსახულებით არის ჯოკერი, ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის “სამხრეთ ნათების’’ სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი “სამხრეთ ნათების’ სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

The Ming Dynasty 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. მეომრის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (დრაკონის) სიმბოლოს გარდა, ასევე რომელიმე სიმბოლოს შეცვლისას აორმაგებს მოგებას. 3 ან მეტიDდრაკონის სიმბოლო არის სკატერი და იძლევა 15 უფასო თამაშს, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Indian spirit 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. თილისმის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (არწივის) სიმბოლოს გარდა. 2, 3 და 4 დოლურებზე არწივის სიმბოლოს გამოჩენა 10 უფასო თამაშს იძლევა დამატებით თილისმის სიმბოლოთი. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Hot volee 10 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია.,,კოქტეილით სავსე ჭიქის” სიმბოლო არის ჯოკერი,რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ბონუს სიმბოლოსი. ბონუს სიმბოლოს წარმოადგენს ,,ბანტი”. 3 ან მეტი ,,ბანტის” სიმბოლოს მოსვლის შემთხვევაში იწყება 10 უფასო თამაში. უფასო თამაშში ,,ფლეიბოის,, სიმბოლო ნებისმიერ შუა დოლურაზე მოსვლისას მიმდინარე მოგებას აორმაგებს.

Hannibal of Carthago 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. K ,, Hannibal’’ სიმბოლო არის ჯოკერი, ის ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ალპების) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტიDალპების სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა 15 უფასო თამაშს, უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Plenty on Twenty 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო თამაშია. შვიდიანის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის ,,ვარსკვლავის” გარდა.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Book of Ra

0.01

500

400000

2

Just Jewels

0.01

500

400000

3

Beetle Mania

0.01

500

400000

4

Marco Polo

0.01

500

400000

5

Lucky Lady's Charm

0.01

500

400000

6

Columbus

0.01

500

400000

7

Dolphin's pearl

0.01

500

400000

8

Pharaoh's Gold II

0.01

500

400000

9

Sizzling Hot deluxe

0.05

250

400000

10

Cold Spell

0.01

500

400000

11

Egyptian Experience

0.01

500

400000

12

Gold Crazy

0.01

500

400000

13

Silver fox

0.01

500

400000

14

The Ming Dynasty

0.01

500

400000

15

Indian Spirit

0.01

500

400000

16

Hot Volee

0.01

500

400000

17

Hanibal of Carthago

0.01

500

400000

18

Plenty on Twenty

0,20

1000

400000

BET (3D)

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი, ქვემოთ მოცემულ თამაშებს პლატინის ვიდეო სლოტ თამაშებსაც ეძახიან. ამ თამაშებს განსხვავებული გრაფიკა აქვთ სხვა ვიდეო სლოტ თამაშებისგან, სწორედ ამიტომაც იწოდება 3 D თამაშებად. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Info–თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto –ავტომატური გაშვების ღილაკი, Hold-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start–თამაშის დაწყების, ბონუს თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet-ფსონის არჩევის ღილაკი. თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშებს არ აქვთ გაორმაგების რეჟიმი. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

Roulet 3D - თამაშში სათამაშო მინდორი შედგება 37 რიცხვის (1 დან 36-ის ჩათვლით) და ერთი ნულისაგან და დამატებითი უჯრებისაგან, რომლებზედაც იდება ფსონები. რულეტის მინდორი იძლევა საშუალებას ფსონების დადებისა, როგორც ცალკეულ რიცხვებზე, ასევე სექტორებზე და მეზობელ რიცხვებზე, როგორც კლასიკურ რულეტზე. ეკრანის ქვედა მხარეს გამოსახულია შემდეგი ღილაკები: რულეტის დატრიალების, ბოლო ფსონის გამეორების და დატრიალების, ფსონების გამეორების, ფსონების გაუქმების და თამაშიდან გამოსვლის ღილაკები.

Panda Cash -15 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.ჟირაფის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს პანდას სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი პანდას სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე.უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება

Fruit Case -20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ,,Fruit Case X2” სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს. 3 Free Fall სიმბოლოს გამოჩენა 10 უფასო თამაშს იძლევა და უნდა გამოჩნდეს თანმიმდევრულად მარცხენა დოლურებიდან. უფასო თამაშების დროს მოსული მოგებები მრავლდება სამზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება

Gonzo’s Quest - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. კითხვის ნიშანი არის ჯოკერი და ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს. ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოცემულია მამრავლები. 3+ Free Fall სიმბოლოს გამოჩენა 10 უფასო თამაშს იძლევა და უნდა გამოჩნდეს თანმიმდევრულად მარცხენა დოლურებიდან. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება

Jack Hammer - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერის სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი სკატერის ,,Fრეე სპინ” სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე იძლევა უფასო თამაშებს. მოსული მოგებები მრავლდება სამზე.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Roulette 3D

0.01

10

500

2

Panda Cash

0.01

750

250000

3

Fruit Case

0.01

500

40000

4

Gonzo Quest

0.01

500

50000

5

Jack Hammer

0.01

625

25000

VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
დაგვიკავშირდით
ფილიალები და სალაროები მეტი
კონტაქტი
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS