წესები


სუპერ ლაივის თამაშები და შედეგები მოგვეწოდება კომპანია ბეთრადარიდან www.betradar.com.

სუპერ ლაივი არის ფსონის დადება მიმდინარე თამაშის დროს. სუპერ ლაივზე მოქმედებს შემდეგი წესები.

სუპერ–ლაივის მსვლელობისას ეკრანზე მითითებული დრო და სტატისტიკური მაჩვენებლები ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და ტოტალიზატორი ,,კრისტალბეთი“ არ იღებს პასუხისმგებლობას მის სიზუსტეზე.

ფეხბურთი
 • ყველა ფსონი (პირველი და მეორე ტაიმის შემდეგ შესვენების, დამატებითი დროის და პენალტის სერიის გარდა) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.

 • თუ მატჩი შეწყდა და განახლდა თამაშის დაწყებიდან 48–სთ განმავლობაში, ყველა ფსონი ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება. ანუ ჩაითვლება (1,0–ის ტოლად).

ბარათები

 • ყვითელი ბარათი ჩაითვლება ერთ ბარათად, წითელი კ –2 ბარათად. ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი, რომელსაც წითლი ბარათი მოჰყვება ბარათად არ ჩაითვლება, შედეგად მოთამაშეს დაუგროვდა სულ სამი ბარათი. (შესაბამისად ერთ მოთამაშეს თმაშის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი)

 • ანგარიშსწორება წარმოებს მატჩის ძირითდი დროის 90 წუთის განმავლობაში მიღებული ბარათების რიცხვის შესაბამისად.

 • მატჩის დასრულების შემდეგ მიღებული ბარათები არ ჩაითვლება.

 • უმოქმედო მოთმაშეთა მიერ მიღებული ბარათბი (უკვე გამოცვლილი მოთამაშეები, მწვრთნელთა კორპუსი, სათადარიგო სკამზე მყოფი მოთმაშეები,რომლებიც არ გასულან შეცვლაზე) არ ჩათვლება.

კუთხურები

 • დანიშნული, მაგრამ შეუსრულებელი კუთხურები არ ჩაითვლება.

ანგარიშწორების და გაბათილების წესები

 • თუ მიმდინარე თამაშზე კოეფიციენტები გახსნილი რჩება ისეთი მოვლენის შემდეგ, როგორებიცაა: გოლის გატანა, ყვითელი და წითელი ბარათების ჩევენება, პენალტი, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.

 • თუ გუნდის სახელწოდება ან მოთამაშეთა სახელები არა სწორად არის მითითებული ფსონები ბათილდება.

 • თუ კოეფიციენტები გაიხსნა არა საკმარისი ან არასწორად ნაჩვენები წითელი ბარათებით, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არასწორი დროის მითითებით (ხუთ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ შეტანილია არასწორი ანგარიში, ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტისათვის ყველა აღნიშნული კოეფიციენტი ბათილდება.

კალათბურთი
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.

 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ კოეფიციენტი გახსნილი რჩება არასწორი ანგარიშის მითითებით, რაც ფსონებზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ჩვენ ვიტოვებტთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

3x3 კალათბურთი

1 თამაში ტარდება ტრადიციული კალათბურთის მოედნის ნახევარზე, ერთი კალათით.ყოველი გუნდი შედგება 4 მოთამაშისგან (3 მოედანზე და ერთი სათადარიგოთა სკამზე)მსაჯების გუნდი შედგება ერთი მსაჯისგან რომელიც უშუალოდ მოედანზე იმყოფება და მაგიდასთან მჯდომი 2 მსაჯ-მდივანისგან.
2 მონეტის აგდების წესით უნდა გადაწყდეს თუ ვინ დაიწყებს თამაშს. გუნდი რომელიც მოიპოვებს თამაშის დაწყების უფლებას შეუძლია აირჩიოს თამაშის დაწყება ან დაუთმოს მოწინააღმდეგეს და მოიპოვოს თამაშის დაწყების უფლება ოვერტაიმში.
3 რკალის შიგნით ბურთის ჩაგდება 1 ქულაა, რკალის გარეთ - 2 ქულა. თავისუფალი ტყორცნით ჩაგდებული ბურთი 1 ქულა.
4 ძირითადი სათამაშო დრო განისაზღვრება შემდეგნაირად: ერთი პერიოდი, 10 წუთი სათამაშო სუფთა დროით. დრო ჩერდება როცა ბურთი თამაშში არ არის და საჯარიმო სროლის შესრულებისას. გუნდი რომელიც პირველად მიაღწევს 21 ქულას ან მეტს, იგებს თამაშს, თუ ეს ხდება ძირითადი დროის დამთავრებამდე.
5 თუ ძირითადი სათამაშო დროის გასვლისას ანგარიში არის თანაბარი ინიშნება დამატებითი პერიოდი (ოვერტაიმი). ოვერტაიმის დაწყებამდე ცხადდება ერთწუთიანი შესვენება. გუნდი რომელიც ოვერტაიმში პირველი მოაგროვებს ორ ქულას იგებს თამაშს.
6 გუნდი საჯარიმო სიტუაციაში აღმოჩნდება 7 დარღვევის შემთხვევაში. მოთამაშე, რომელსაც 4 დარღვევა დაუფიქსირდება, ტოვებს მოედანს.
7 ჯარიმები სროლის შესრულების მომენტში რკალის შიგნით ფასდება ერთი საჯარიმო სროლით, რკალის გარედან - ფასდება ორი საჯარიმო სროლით. ჯარიმები სროლის შესრულების მომენტში რომელიც მთავრდება ბურთის ჩაგდებით ფასდება დამატებით საჯარიმო სროლით. გუნდური ჯარიმები 7; 8 და 9 ფასდება 2 საჯარიმო სროლით. მე– 10 და ყველა მომდევნო გუნდური, ასევე ტექნიკური და არასპორტული ჯარიმები ფასდება 2 საჯარიმო სროლით და ბურთის ფლობით. თავის არიდება ან არააქტიური თამაში (როცა ადგილი არ აქვს ჩაგდების მცდელობას) ითვლება ჯარიმად.
8 შეცვლისთვის არ არის საჭირო მსაჯის ჩარევა. ყოველ გუნდს შეიძლება მიეცეს ერთი 30-წამიანი შესვენება. მოთამაშეს შეუძლია მოითხოვოს ტაიმ-აუტი მკვდარი ბურთის სიტუაციის დროს
9 3X3 კალათბურთის შედეგები და მისი ყველა პოზიცია გამოითვლება ოვერტაიმის გათვალისწინებით (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული). ფსონი „თამაშის გამარჯვებულზე’’(1X2), სადაც არის არჩევანი „ფრე’’, აღნიშნული ფსონი შემოთავაზებულია მხოლოდ ძირითად დროზე(ოვერტაიმის გარეშე).
10 იმ შემთხვევაში თუ მატჩის ძირითადი შედეგი დასრულდება ფრედ და არ გაგრძელდება ოვერტაიმით, ყველა ის პოზიცია ერთის ტოლად ჩაითვლება, რომლთა დაანგარიშება ხდება ოვერტაიმის ჩათვლით.
11თუ თამაში შეწყდა და არ განახლდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში, დაანგარიშება ხდება მხოლოდ იმ ფსონებზე, რომელთა შედეგი შეწყვეტის მომენტისთვის გარკვეული იყო, დანარჩენ ფსონები ერთის ტოლად ჩაითვლება.
12მატჩი და მისი ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი და ამის შესახებ არ არის სათაურში მითითებული.

ჰოკეი

 • თუ მატჩი შეწყდა და განახლდა თმაშის დაწყებიდან 48–საათის განმავლობაში, ყველა მოქმედი ფსონები ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

 • თუ კოეფიციენტები ღია რჩება ისეთი მოვლენების შემდეგ, როგორებიცაა: გოლის ან პენალტის გატანა, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.

ხელბურთი

 • ყველა ფსონები (პირველი და მეორე ტაიმი) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.

 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

ჩოგბურთი

 • იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშე წყვეტს თამაშს ან უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

 • რაიმე დაყოვნების შემთხვევაში (წვიმა, სიბნელე) ყველა პოზიცია შეჩერდება და ფსონების მიღება გაგრძელდება მატჩის განახლების მომენტიდან.

 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ გუნდის, მოთამაშის/მოთამაშეთა სახელი/სახელები არასწორად არის მითითებული, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

ფრენბურთი

 • იმ შემთხვევაში, თუ მატჩი არ დასრულებულა, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

 • ოქროს სეტი არ ჩაითვლება არცერთ აღნიშნულ ფსონში.

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.

 • თუ კოეფიციენტები გახსნილი რჩება არასწორი ანგარიშის მითთებით, რაც ფსონებზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

პლაჟის ფრენბურთი

 • იმ შემთხვევაში, თუ მატჩი არ დასრულებულა, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

 • ოქროს სეტი არ ჩაითვლება არცერთ აღნიშნულ ფსონში.

 • თუ მატჩი შეწყვწტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.

 • იმ შემთხვევაში თუ გუნდი თამაშს წყვეტს, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

მინი ფეხბურთი

 • ყველა ფსონი (პირველი და მეორე ტაიმის შემდეგ შესვენების, დამატებითი დროის და პენალტის სერიის გარდა) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.

 • იმ შემთხვევაში თუ გუნდი თამაშს წყვეტს, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად.

 • თუ ბაზარი გახსნილი რჩება ისეთი მოვლენების შემდეგ როგორებიცაა: გოლის გატანა, ყვითელი და წითელი ბარათების ჩვენება, პენალტი, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ კოეფიციენტები გაიხსნა არასწორად ნაჩვენები წითელი ბარათით, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არასწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას. თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 48–საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.

 • თუ გუნდის სახელწოდება ან კატეგორია არასწორად არის მითითებული, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

 • სუპერ–ლაივის (მიმდინარე თამაშის) მსვლელობისას ტოტალიზატორი ,,კრისტალბეთი“ იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ან (1.0–ის) ტოლად ჩათვალოს შემდეგი ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს:

 • ა)ტექნიკური ხარვეზი რომლის დროსაც ვერ ხერხდება გარკვეულ პოზიციებზე რეალური კოეფიციენტების მიცემა და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციებზე დარჩენილი იმ მომენტისთვის შეუსაბამო კოეფიციენტი.

 • ბ) თუ ფსონი დადებულია უკვე დაფიქსირებულლი მოვლენის შემდეგ (მაგ:თუ მატჩში გოლი გავიდა 35-წუთზე და გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდება ამ პოზიციის შეჩერება,და მოთამაშემ ფსონი დადო ამ პოზიციაზე 35-ე წუთის შემდეგ).

ბადმინტონი

· თამაშში მონაწილეობს ორი მოთამაშე თითო მოწინააღმდეგე მხარეს ხოლო წყვილთა შემთხვევაში ოთხი მონაწილე ორი-ორი მონაწილე მოწინააღმდეგე მხარეს.თამაშის დაწყებამდე ტარდება კენჭისყრა კენჭისყრაში გამარჯვებული აკეთებს არჩევანს:

1. ჩამოაწოდოს თუ მიიღოს მოწოდება

2. აირჩიოს კორტის რომელ მხარეს დაიწყებს თამაშს.

· თამაში მიმდინარეობს 3 გეიმიდან ორის მოგებამდე რომელი მხარეც მოიგებს სამ გეიმიდან ორს ის ჩაითვლება მოგებულად გეიმს იგებს ის მოთამაშე რომელიც პირველი მოაგროვებს 21 ქულას გარდა იმ შემთხვევისა თუ ანგარიში გახდა 20:20 ასეთშემთხვევაში მოთამაშემ გამარჯვება უნდა მოიპოვოს ორი ქულის სხვაობით, თუ ანაგარიში გახდა 29:29 ამ შემთხვევაში მოგებულად ითვლება ის მოთამაშე რომელიც მოიპოვებს 30 -ე ქულას.

· თუ მატჩი შეწყდა გადაიდო და არ განახლდა თამაშის დაწყებიდან 48 საათის განმავლობაში ასეთ შემთხვევაში ისეთ პოზიციებზე დადებული ფსონები რომელის შეწყვეტის მომენტისთვის უკვე გარკვეული იყო ჩაითვლება მოგებულად ხოლო ფსონები რომელის დადებული იყო იმ პოზიციებზე რომელიც შეწყვეტის მომენტისტვის არ იყო გარკვეული ბათილად ჩაითვლება და დადებული ფსონის დაანგარიშება მოხდება 1,0 კოეფიციენტის გათვალიწინებით. თუ კოეფიციენტები გახსნილი რჩება არასწორი ანგარიშის მითითებით რაც ფსონის მოგებაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ჩვენ ვიტოვებთ ფსონის გაბათილების უფლებას.

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა ღია ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.

ანგარიშსწორების და გაუქმების წესები

· თუ მატჩი შეწყდა ან გადაიდო და არ გაგრძელდა მატჩის დაწყების დორიდან 48 საათის მანძილზე, ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონები გაუქმდება.

· თუ პოზიციები რჩება ღია არასწორი ქულებით, რაც შესამჩნევად გავლენას ახდენს ფსონებზე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მოთამაშეები/გუნდი არასწორად წერია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მოთამაშე დატოვებს თამაშს ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.

ბეისბოლი

· შესაძლო ექსტრა ინინგები არ მოიაზრება არცერთ მარკეტში გარდა პოზიციისა „ვინ დააგროვებს მე-X ქულას“ და „რომელი გუნდი აიღებს მე-X ქულას“ ან თუ სხვა რაიმე არ არის განსაზღვრული.

· პოზიციების სახელწოდებები არ ასახავს ბეისბოლში გამოყენებულ ტერმინებს. გთხოვთ გადახედოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილს ბეისბოლის ტერმინებისა და პოზიციების სახელწოდებების შესადარებლად.

 • პოზიციის სახელწოდება

 • ბეისბოლის ტერმინი

 • პერიოდი

 • ინინგი

 • დამატებითი დრო

 • ექსტრა ინინგი

 • ქულები

 • რანი (Runs)

 • ტაიმი

 • შედეგი მე-9 ნახევარ-ინინგის შემდეგ

ანგარიშსწორების და გაუქმების წესები

· ყველა მარკეტი განულდება მე-9 ინინგის დასრულებისას დამდგარი შედეგების მიხედვით (ხოლო თუ იმ პერიოდისთვის მასპინძელი გუნდი ლიდერობს მაშინ 8 ½ ინინგის დასრულებისას)

· თუ თამაში შეწყდა ან გაუქმდა და არ გაგრძელდა იმავე დღეს, ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონები გაუქმებულად ჩაითვლება.

· თუ პოზიციები რჩება ღია არასწორი ქულებით/კოეფიციენტით, რაც შესამჩნევად გავლენას ახდენს ფსონებზე , ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ასეთი ფსონები.

დარტსი

· დარტს თამაშობენ ორი გუნდი ან ორი მოთამაშე თამაშის დაწყებამდე მოტამაშეებს ეძლევათ ცხრა საცდელი სროლა რიეს შემდეგაც ისვრიან თითო სროლას გამოსავლენად თუ ვინ დაიწყებს თამაშს, თამაშს იწყებს ის გინდი/მოთამაშე ვისი ნასროლი ისარიც უფრო ახლოს არის მოხვედრილი ცენტრთან

· ჩვეულებრივი სამიზნე დაყოფილია 20 განყოფილებად ციფრებით 1დან 20 მდე ცენტრში განთავსებულია წრე (bullseye) სადაც ისრის მოხვედრისშემთხვევაში მოთამაშე იღებს 50 ქულას ცენტრში განთავსებულ წრეს (bullseye) გარშემო აკრავს მწვანე წრე სადაც ისრის მოხვედრის შემთხვევაში მოთამაშე იღებს 25 ქულას, გარე ვიწრო წრეში ისრის მოხვედრისას სექტორის ქულები ორმაგდება ხოლო შიდა ვიწრო წრეში მოხვედრისას სექტორის ქულები სამმაგდება.

· ერთ მისვლაზე მოთამაშემ უნდა გააკეთოს სამი სროლა რის შემდეგაც ისრები იხსნება დაფიდან, ქულა არ ჩაითვლება თუ მოთამაშემ გდააბიჯა სროლის მანიშნებელ ხაზს, მოთამაშეს ქულა არ ჩაეთვლება თუ ნასროლი ისარი 5 წამი ვერ გაჩერდა დაფაზე, ქულა არ ითვლება აგრეთვე თუ ისარი მოხვდა ისარში ან თუ ისარი ჩამოვარდა სამიზნედან.

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა ღია მარკეტი გაუქმებულად ჩაითვლება.

ანგარიშსწორების და გაუქმების წესები

· თუ პოზიციები რჩება ღია არასწორი ქულებით, რაც შესამჩნევად გავლენას ახდენს ფსონებზე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მოთამაშეები/გუნდი არასწორად წერია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.

სნუკერი

· სნუკერის თამაში მიმდინარეობს მაგიდაზე განლაგებულ ბურთებზე კიის დართყმით ორი ან მეტი მოთამაშის მიერ, რომლებიც რიგ–რიგობით ახორციელებენ დარტყმებს და ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ქულები დააგროვონთამაშის წესების ფარგლებში

· თამაში მიმდინარეობს მართკუთხა მაგიდაზე თამაშის კომპლექტი შედგება 15 წითელი 6 ფერადი და ერთი თეთრი ბურთისგან წითელი უდრის 1 ქულას, ყვითელი 2 ქულას , მწვანე 3 ქულას, ყავისფერი 4ქულას, ლურჯი 5 ქულას, ვარდისფერი 6 ქულას, სავი 7 ქულას.

· მოთამაშის მხრიდან თამაშის მიტოვების ან დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი ჩაითვლება გაუქმებულად.

ანგარიშსწორების და გაუქმების წესები

 • თუ პოზიციები რჩება ღია არასწორი ქულებით, რაც შესამჩნევად გავლენას ახდენს ფსონებზე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მოთამაშეები/გუნდი არასწორად წერია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.

მაგიდის ჩოგბურთი

· შეჯიბრების პროგრამა მოიცავს 6 დისციპლინას: ერთეულთა თანრიგი ქალები, კაცები; წყვილთა თანრიგი ქალები, კაცები, შერეული წყვილი, გუნდური.

· ყოველი ქულის გათამაშება იწყება მოწოდებით. ერთეულთა თანრიგში პირველი მომწოდებლის ვინაობას ავლენს წილისყრა.

· მომწოდებელი თავისუფალი ხელის გულზეგაშლილი ნებით ბურთს აისვრის არანაკლებ 16 სმ სიმაღლეზე და ჩოგანს ურტყამს დაშვების მომენტში. ბურთი ჯერ მომწოდებლის ნახევარზე უნდა დაეცეს და მერე გადავიდეს მეტოქის ნახევარზე. თუ მოთამაშემ ბურთი ააგდო, მაგრამ ვერ დაარტყა, მოწოდება წაგებულად ითვლება. მოწოდება გადათამაშდება, თუ ბურთი ბადეს ან დგარს შეეხო და მეტოქის ნახევარზე დაეცა.

· ყოველი 2 ქულის გათამაშების შემდეგ მოწოდების უფლება გადაეცემა მეტოქეს. საპასუხო დარტყმა ნებადართულია მას შემდეგ, როცა ბურთი მომგერიებლის მხარეს დაეცემა და ახტება.

· მოგერიება შეიძლება ჩოგნით და იმ ხელის მტევნით, რომელშიც ჩოგანი უჭირავთ. ქულის გათამაშება გრძელდება, თუ ბურთი ბადეს ან დგარს მოხვდება, მაგრამ მეტოქის ნახევარზე დაეშვება. თუ მოჭრილი ბურთი მეტოქის ნახევარზე, ბადესთან დაეცა, უკან მობრუნდა და ბადე ხელახლა გადმოკვეთა, ქულას აგებს ის მოთამაშე, რომელმაც ბურთის ჩოგნით მოგერიება ვერ მოასწრო.

 • ქულა მოგებულია, თუ მეტოქე:

ბურთს ჩოგნით ან ხელის მტევნით მანამ შეეხება, ვიდრე ბურთი მაგიდაზე დაეცემა;

მოგერიებისას ბურთს ორჯერ ან მეტჯერ შეეხება;

ბურთს მოიგერიებს ასროლილი ჩოგნით;

ქულის გათამაშებისას ჩოგნით ან სხეულის რომელიმე ნაწილით შეეხება ბადეს, დგარს, აგრეთვე მაგიდას მეტოქის ნახევარზე;

ქულის გათამაშებისას თავისუფალი ხელით (რომლითაც ჩოგანი არ უჭირავს) შეეხება მაგიდის სათამაშო ზედაპირს, ბადეს ან დგარს;

ბურთს მაგიდის გარეთ მოიგერიებს;

თუ ბურთს მას შემდეგ მოიგერიებს, რაც ზედიზედ ორჯერ ან მეტჯერ დაეცემა მის ნახევარზე.

· პარტია გრძელდება მანამ, ვიდრე ერთ-ერთი მოთამაშე 11 ქულას მოაგროვებს და ამ მომენტისთვის, სულ მცირე, 2-ქულიანი უპირატესობა არ ექნება.

· თუ ანგარიში გახდა 10:10, მეტოქეები მორიგეობით აწვდიან, ვიდრე სხვაობა 2 ქულას არ მიაღწევს.

· ყოველი პარტიის შემდეგ ჩოგბურთელები ცვლიან ადგილს და მოწოდების რიგითობას. გადამწყვეტ პარტიაში ადგილი იცვლება მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მეტოქე 5 ქულას მოიგებს. თამაში შედგება 5 ან 7 პარტიისაგან (3 ან 4 მოგებამდე).

· წყვილთა თამაშში მოქმედებს დამატებითი წესი. მაგიდა 3 მმ ხაზით სიგრძეზე ორ თანაბარ ნაწილად იყოფა. წყვილები წინასწარ ადგენენ პირველ მომწოდებელს და პირველ მიმღებს. მოწოდების მიმართულება დიაგონალურია (მარჯვენა კვადრატიდან მეტოქის მარჯვენა კვადრატში). ქულის გათამაშებისას ჩოგბურთელები ბურთს მორიგეობით იგერიებენ და უტევენ.

· ყოველი 2 ქულის გათამაშების შემდეგ იცვლება წყვილთა განლაგება და მომწოდებელი მხარე. წყვილთა შეხვედრები 5 პარტიისაგან შედგება (3 მოგებამდე).

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა ღია მარკეტი გაუქმებულად ჩაითვლება.

ანგარიშსწორების და გაუქმების წესები

· თუ მატჩი შეწყდა ან გადაიდო და არ გაგრძელდა მატჩის დაწყების დროიდან 48 საათის განმავლობაში, ყველა განუხორციელებელი ფსონები გაუქმდება.

· თუ მატჩი არ დასრულდა ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.თუ მოთამაშეები/გუნდი არასწორად წერია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ფსონები.

· მოთამაშის მხრიდან თამაშის მიტოვების შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელ პოზიციებზე ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება.


VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
დაგვიკავშირდით
ფილიალები და სალაროები მეტი
კონტაქტი
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება